การประกอบหน่วยจุดระเบิดปรมาณู

                เมื่อทุกอย่างพร้อมตามแบบดีซายน์ท่านก็ประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันอย่าเพิ่งสวมไกจุดชนวนเข้าด้วยกันกับฐานระเบิดเพราะมันอันตราย ถ้าเกิดอุบัติเหตุสุดวิสัยเข็มชนวนตกลงไปในท่อเมื่อใดเมื่อนั้นก็ “บึม” ..ต้องทดลองข้างนอกเพื่อตรวจดูว่า เข็มแทงชนวนหลุดออกจากไกจุดชนวนได้คล่องตัวดีหรือไม่โดยเอาสลับกิ๊บออก แล้วปล่อยให้มันตกลงมา ถ้าเห็นว่าคล่องตัวดีจึงนำไปประกบติดกับท่อฐานระเบิดเอาเหล็กเส้นสองท่อนเสียบรูที่เจาะไว้บนตัวท่อฐานระเบิด นำก้านของเข็มแทงชนวนสอดเข้ารูฝาปิดท่อติดสลักกิ๊บให้แน่นหนา ทดลองแกว่งดูอย่าให้หลุดได้ นำสายไฟฟ้าที่เตรียมไว้มาปลอกปลายออกทั้งสองเส้น นำเอาลวดสายไฟเพียง 2-3 เส้นมาผูกควั่นติดกันร้อยสายเข้าไปในรูร้อยสายไฟฟ้าที่ฝาท่อ..ทิ้งสายให้ยาวพอควร แล้วผูกปมกันไม่ให้สายไฟรูดกลับ..นำเข็มแทงชนวนเสียบเกลียวให้แน่น..ระเบิดเอ-บอมบ์ก็พร้อมที่จะทำงาน

 

                ท่านมีสิทธิ์เลือกในการทำงานได้สองกรณี กล่าวคือ ท่าท่านยอมตายไปพร้อมกับระเบิดก็ไม่ต้องทำอะไรมากเพียงแต่ดึงสลับกิ๊บออก แล้วดึงเหล็กขัดนิรภัยออกปล่อยให้เข็มแทงชนวนตกลงไปในท่อ..แล้วก็ บึม เสร็จพิธี อีกกรณีหนึ่งโดยการตั้งเวลาให้ระเบิด ต่อสายไฟฟ้าจุดระเบิดเข้านาฬิกาตั้งเวลาแล้วเสียบปลั๊กไฟ เมื่อถึงเวลาที่ตั้งนาฬิกาก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าสายไฟฟ้าจุดชนวน เกิดไฟช๊อตที่ปลายเส้นลวด(เกิดสป๊าก) ทำให้ดินปืนระบิดขึ้นทันที แรงระเบิดจะดันให้เข็มแทงชนวนพุ่งลงไปในท่อ(อย่าลืมต้องเอาสลักนิรภัยออกก่อน)..แล้วมันก็ บึม  

                “คำเตือน” ตอนตั้งเวลาจุดระเบิดท่านต้องแน่ใจว่าท่านมีเวลาที่จะหนีออกไปนอกเมืองได้ทัน ก่อนที่เมืองจะหนีท่านไปเสียก่อนนะครับ...

                เราได้คำนวณอย่างหยาบๆแล้วว่าระบบจุดระเบิดที่เราได้ออกแบบขึ้นมาใหม่นี้ต้องใช้ได้ผล 100%      การพุ่งลงไปในท่อยาว 6 เมตร ของเข็มแทงชนวนซึ่งมีน้ำหนักตะกั่ว 90 ปอนด์ จะได้พลังงานที่จุดกระทบก้นห่อประมาณ 8  erg/sec  และยังบวกกับแรงขับดินระเบิดเข้าไปอีกพลังงานที่จุดตกกระทบควรจะเพิ่มขึ้นเป็น8 erg/sec พลังงานขนาดนี้มากเกินพอที่จะอัด U-235สองก้อนที่จะประกบกันแน่นสนิทได้นานกว่า ½วินาทีเสียอีก..มันนานพอสำหรับปฏิกิริยานิวเคลียร์จะปะทุ..แล้วก็..บึม  “ต้นเห็ด” แห่งไฟประลัยกันตร์ก็จะชูลำขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างสง่างดงามกลุ่มควันสีดำและเปลวไฟสีขาวสว่างเจิดจ้าที่ม้วนตัวขึ้นเป็นหมวกลูกเห็ดนั้นจะคละคลุ้งไปด้วยกลิ่นไอแห่งความหายนะเจือปนด้วยเศษของวิญญาณมนุษย์นับหมื่นคน..มันคงจะทำให้ท่านรู้สึกภูมิใจได้ดีทีเดียวเลยนะครับ...

 

   กลับหน้าแรกเรื่อง Stem cell   

หน้าที่
 1. ง่ายกว่าปอกกล้วย
 2. เทคนิคสำคัญสองข้อ
 3. อุปกรณ์จุดชนวน
 4. รายการวัสดุ  และอุปกรณ์เครื่องใช้
 5. เตรียมการเบื้องต้น
 6. การเตรียมยูเรเนียม
 7. การสร้างฐานระเบิด
 8. การสร้างหน่วยจุดชนวนระเบิด
 9. การสร้างเข็มแทงชนวน
 10. การประกอบหน่วยจุดระเบิดปรมาณู
 11. บทผนวก
ที่มา ของ ดนต์ รัตนทัศนีย   มิติที่4   พ.ย. 2523

จากเรื่อง  Build  Your  Own  A-Bomb  And  Wake  up  The  Neighborthood  ของ  George  W.  Harper. 

 

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ