การสร้างเข็มแทงชนวน

                เข็มแทงชนวนเป็นส่วนสำคัญของหน่วยจุดชนวนระเบิด ท่านต้องสร้างข้างนอกต่างหากแล้วจึงนำมาสวมใส่เมื่อต้องการใช้..มีวิธีสร้างง่ายๆกล่าวคือ นำตะกั่วที่เตรียมไว้ 27 แท่งมาหลอมให้ละลายแล้วเทลงไปในท่อ(กระบอก) ทองแดงขนาด 2 1/2นิ้ว ยาว 36 นิ้วให้เต็มอย่าลืมหาอะไรอุดปลายท่อด้านหนึ่งให้ดีอย่าให้ตะกั่วไหลออกมา..ก่อนที่ตะกั่วจะแข็งตัวให้เอาเหล็กเส้น 2 หุน เสียบลงไปตรงกลางลึกประมาณ 12 นิ้ว รอให้ตะกั่วแข็งตัว..จากนั้นนำปลายเหล็กเส้นไปเจาะรูขนาด1/8นิ้ว แล้วนำU-235 ก้อนที่สองมาติดตรงปลายแท่งตะกั่ว โดยเอาด้านโค้งออกใช้กาว    “อีพ้อคซี่”อย่างดีติด รอให้แห้งสนิทเป็นอันเสร็จพิธี..ท่านก็จะได้เข็มแทงชนวนมีลักษณะรูปร่างคล้ายลูกปืนป.ต.อ.มีหางเป็นเหล็กเส้นยาวออกมา

เข็มแทงชนวน

ไกจุดชนวน

                เมื่อทำเข็มแทงชนวนเสร็จก็พักเก็บไว้ก่อน คราวนี้ท่านต้องสร้างไกจุดชนวนโดยใช้ท่อนเหล็กขนาด 3 นิ้วตัดมายาวประมาณ 36 นิ้ว ทำเกลียวทั้งสองปลายเพื่อสวมกับท่อฐานระเบิดและสวมฝาปิด ด้านหนึ่งของท่อต้องทำแผ่นเหล็กผนังกั้น โดยใช้แผ่นเหล็กหนา 1/8นิ้ว เจาะรูตรงกลางให้พอดีกับขนาดของเข็มแทงชนวนจะรอดผ่านได้อย่างสะดวกแต่อย่าให้หลวมและเชื่อมติดกับผนังภายในของท่อให้แน่นหนาที่สุด จากนั้นก็เจาะรูปลายท่อต่อฐานระเบิด ขนาด1/8นิ้วเจาะให้ทะลุตลอดประมาณ 2 รู ไว้สำหรับเสียบเหล็กเส้นขวางท่อเพื่อป้องกันเข็มแทงชนวนหล่นลงไปในท่อ..อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าท่านเสียบเหล็กขวางท่อเอาไว้..เมื่อท่านทำเสร็จตามแบบก็เป็นอันเสร็จพิธี ท่านก็ได้ระเบิด เอ-บอมบ์ ที่พร้อมจะทำงานได้แล้ว

ไกจุดชนวน

 

   กลับหน้าแรกเรื่อง Stem cell   

หน้าที่
 1. ง่ายกว่าปอกกล้วย
 2. เทคนิคสำคัญสองข้อ
 3. อุปกรณ์จุดชนวน
 4. รายการวัสดุ  และอุปกรณ์เครื่องใช้
 5. เตรียมการเบื้องต้น
 6. การเตรียมยูเรเนียม
 7. การสร้างฐานระเบิด
 8. การสร้างหน่วยจุดชนวนระเบิด
 9. การสร้างเข็มแทงชนวน
 10. การประกอบหน่วยจุดระเบิดปรมาณู
 11. บทผนวก
ที่มา ของ ดนต์ รัตนทัศนีย   มิติที่4   พ.ย. 2523

จากเรื่อง  Build  Your  Own  A-Bomb  And  Wake  up  The  Neighborthood  ของ  George  W.  Harper. 

 

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ