การสร้างหน่วยจุดชนวนระเบิด

                คราวนี้ก็มาถึงตอนสำคัญและยุ่งยากที่สุดละครับ ท่านทราบหลักการใหญ่ของมันแล้วคือ..ต้องทำให้U-235 ก้อนที่สองลงไปพบ(ประกบ)กับก้อน U-235ที่นอนรออยู่ในท่อนั่นเอง..ท่าท่านเพียงแต่ใส่ U-235 ก้อนที่สองลงไปในท่อเฉยๆมันก็จะตกลงไปในท่อแล้วผลักกระเด็นกลับขึ้นมาด้วยความเร็วสูงกว่าลูกปืนแต่ออกเป็นชิ้นเล็กๆพุ่งทะลุหลังคาบ้านออกไปทีเดียวซึ่งหมายความว่าท่านอาจจะตายทันทีเพราะโดนรังสีของมัน และเพื่อนบ้านในระแวกนั้นก็ม้วยมรณาไปเป็นแถบๆเช่นกัน.. จะไม่มีการระเบิดของปรมาณูแต่ประการใด..ดังนั้นเราจำเป็นต้องมีน้ำหนักค่อยกดทับให้U-235ก้อนที่สองถูกกดประกบติดกับก้อนที่นอนรออยู่ในก้อนท่อเป็นเวลานาน1/2วินาที เพื่อให้ปฏิกิริยานิวเคลียร์ลูกโซ่เกิดขึ้นเสียก่อน ที่มันจะแตกออกเป็นเสี่ยงๆ..วิธีที่ง่ายที่สุดก็โดยใช้แท่งตะกั่วหนักๆประมาณ 95  ปอนด์(หรือ 43 กิโลกรัม) กดอัดมันไว้

   กลับหน้าแรกเรื่อง Stem cell   

หน้าที่
 1. ง่ายกว่าปอกกล้วย
 2. เทคนิคสำคัญสองข้อ
 3. อุปกรณ์จุดชนวน
 4. รายการวัสดุ  และอุปกรณ์เครื่องใช้
 5. เตรียมการเบื้องต้น
 6. การเตรียมยูเรเนียม
 7. การสร้างฐานระเบิด
 8. การสร้างหน่วยจุดชนวนระเบิด
 9. การสร้างเข็มแทงชนวน
 10. การประกอบหน่วยจุดระเบิดปรมาณู
 11. บทผนวก
ที่มา ของ ดนต์ รัตนทัศนีย   มิติที่4   พ.ย. 2523

จากเรื่อง  Build  Your  Own  A-Bomb  And  Wake  up  The  Neighborthood  ของ  George  W.  Harper. 

 

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ