การสร้างฐานระเบิด

                เลือกห้องในบ้านของท่านให้มีชั้นบนกับชั้นล่างตรงกัน ขึ้นไปห้องชั้นบนเจาะพื้นห้องให้มีรูกลมขนาดโตที่จะสอดท่อเหล็ก 3 นิ้วได้ นำท่อเหล็กขนาดสามนิ้วเสียบลงไปในรูนั้น ค่อยๆต่อกันเป็นท่อนๆหย่อนลงไปให้ถึงพื้นห้องชั้นล่าง ให้ท่อยาวประมาณ 6 เมตร (ท่าบ้านของท่านไม่สูงพอ ท่านต้องขุดพื้นบ้านชั้นล่างลงไปอีกเพื่อเสียบท่อเหล็กให้ได้ขนาดยาว 6 เมตร) ปลายท่อควรโผล่เหนือพื้นห้องชั้นบนประมาณแค่เอวเพื่อสะดวกแก่การทำงาน..ปลายท่อนี้จะต้องทำเกลียวสำหรับไขฝาปิดท่อไว้ด้วย

แบบ section  ของฐานระเบิด

                พื้นห้องชั้นล่างควรเป็นพื้นคอนกรีตแต่ถ้าไม่ใช่ในกรณีที่ท่านต้องขุดพื้นลงไปอีกท่านต้องทำพื้นคอนกรีตสำหรับรับปลายท่อเสียก่อนโดยคอนกรีตหนาประมาณ 30 ซม. จากนั้นให้ทำฐานอุดปลายท่อโดยหล่อแท่งซีเมนต์ให้เป็นรูปแท่งลูกบาศก์ขนาด 30*30*30 ซม. ด้านบนของแท่งลูกบาศก์ให้ทำหลุมลึก 3-5 ซม. สำหรับสวมท่อเหล็กให้พอดี..นำ U-235 ก้อนที่หนึ่งวางหงายเอาหน้าเรียบขึ้นตรงใจกลางหลุม ในขณะที่ปูนซีเมนต์ยังไม่แข็งตัว กด U-235 ให้ฝังตัวลงไปในปูนซีเมนต์ซัก 3 ใน 4 ของก้อน..รอให้ปูนแข็งตัวประมาณ 1 วันแล้วจึงนำเอาท่อเหล็กเสียบเข้าไปในหลุมจากนั้นก็เริ่มลงมือผสมคอนกรีต โดยใช้ปูนซีเมนต์หินทราย และนำทั้งหมดที่เตรียมไว้นำมาเททับฐานแท่งลูกบาศก์ให้หมด ต้องระมัดระวังอย่าให้กระเทือนจนทำให้ท่อเหล็กเคลื่อนเป็นอันขาด ไม่จำเป็นต้องโบกตกแต่งหรือฉาบผิวให้สวยงามเพราะเมื่อมันระเบิดแล้ว จะไม่มีอะไรเหลือแม้แต่ฝุ่น ข้อสำคัญคือท่านต้องพอกคอนกรีตให้หนารอบๆฐาน พอกขึ้นไปตามท่อเหล็กให้สูงถึงเพดานพื้นห้องชั้นบนได้ยิ่งดี..ไม่ต้องการความสวยงามแต่ต้องการความหนาแน่นแข็งแรงที่สุด ดังนั้นท่านต้องใช้คอนกรีตทั้งหมด(ประมาณ 22 คิว)..เมื่อสำเร็จแล้วรอให้แห้ง(ประมาณ4-5วัน)ถ้าจะให้ดีควรบ่มคอนกรีตโดยการใช้กระสอบชุบน้ำให้เปียกชื้นไว้รอบๆฐานซัก 3-4 วัน..อันเป็นเสร็จกรรมวิธี..ท่านก็ได้ฐานระเบิดพร้อมที่จะใช้งานได้แล้ว..เมื่อเสร็จ..มันควรจะมีรูปร่างคลายกับแบบ “ดีซายน์”นั่นแหละครับ

 

แสดงการฐานลูกบาศก์ปิดปลายท่อด้านล่าง

   กลับหน้าแรกเรื่อง Stem cell   

หน้าที่
 1. ง่ายกว่าปอกกล้วย
 2. เทคนิคสำคัญสองข้อ
 3. อุปกรณ์จุดชนวน
 4. รายการวัสดุ  และอุปกรณ์เครื่องใช้
 5. เตรียมการเบื้องต้น
 6. การเตรียมยูเรเนียม
 7. การสร้างฐานระเบิด
 8. การสร้างหน่วยจุดชนวนระเบิด
 9. การสร้างเข็มแทงชนวน
 10. การประกอบหน่วยจุดระเบิดปรมาณู
 11. บทผนวก
ที่มา ของ ดนต์ รัตนทัศนีย   มิติที่4   พ.ย. 2523

จากเรื่อง  Build  Your  Own  A-Bomb  And  Wake  up  The  Neighborthood  ของ  George  W.  Harper. 

 

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ