การเตรียมยูเรเนียม

                นำแท่งเชื้อเพลิงปรมาณูที่ท่านจัดหามา(จะโดยการซื้อมา หรือขโมยมาก็ได้)ออกมาจากที่ซ่อน..เชื้อเพลิงปรามาณูนี้ควรเป็น U-235 ที่ท่านได้มานี้จะบรรจุอยู่ในตะกั่วหนา ท่านต้องมีสองกล่อง บรรจุกล่องละแท่ง ค่อยๆเปิดกล่องออก นำแท่ง U-235 ออกมาเพียง1 แท่ง ห้ามแกะกล่องพร้อมกันทีเดียวสองกล่องโดยเด็จขาด เพราะ U-235 สองแท่งอยู่รวมกันไม่ได้ ตามทฤษฎีที่กล่าวมาแล้วดังนั้นท่านจะต้องเปิดกล่องทีละกล่องและแยกทำงานกับแท่งU-235ทีละแท่งเมื่อเปิดกล่องตะกั่วออกท่านจะพบแท่งU-235มีลักษณะเป็นแท่งกลมตันขนาด 2 นิ้ว สูง 2 นิ้ว มีน้ำหนัก 18 ปอนด์ หรือประมาณ 6.16 กิโลกรัม..จากนั้นก็นำ U-235 (เพียงแท่งเดียว) ไปเปลี่ยนรูปให้เป็นครึ่งวงกลมที่มีลักษณะคล้ายส้มครึ่งซีก..วิธีทำก็คือ นำไปหลอมให้ปลายด้านหนึ่งละลายจนโค้งมนได้รูปลักษณะดังกล่าว..ตอนนี้ท่านต้องใช้เตา (ตู้) หลอมโลหะกับไฟ  “หัวอ๊อก”   จากเครื่องเชื่อมโลหะอาเซติลีนเป่าพ่นไฟให้ U-235หลอมละลาย

                ยูเรเนียม มีจุดหลอมละลายที่อุณหภูมิ 2,760 องศาฟาเรนไฮต์  ส่วนเปลวไฟหัวอ๊อก อาเซติลีนให้ความร้อนได้ถึง 4,770 องศาฟาเรนไฮต์  จึงมีความร้อนเหลือเฟือที่จะทำให้ U-235 ละลายได้อย่างสบาย ในขณะที่ U-235 โดนความร้อนเริ่มละลาย มันจะปล่อยก๊าชกัมมันตรังสีออกมา ถ้าหายใจเข้าไปก็รับประกันว่าตายทันที ดังนั้นในขั้นตอนนี้ที่ท่านจะต้องทำให้เตา(ตู้) หลอมโลหะซึ่งทำด้วยอิฐทนไฟปิดมิดชิด มีปล่องระบายอากาศและพัดลมดูดอากาศทิ้งออกไปให้ไกลๆบ้าน..

                อนึ่งถ้า..U-235ได้รับความร้อนสูงเกินไป มันอาจระเบิดได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่การระเบิดแบบปรมาณูเพื่อความไม่ประมาทปลอดภัยไว้ก่อนท่านควรหาอ่างกระเบื้องเคลือบหรืออ่างดินเผาที่มนความร้อนได้สูงๆบรรจุด้วยน้ำยาหล่อลื่น “milk bath” (น้ำยานี้มีลักษณะเหมือนนมสด หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เครื่องกลึงเหล็กทั่วๆไป)  ท่านควรจะเอาแท่งU-235 แช่ลงในอ่างน้ำยาหล่อลื่นให้ส่วนที่ต้องการจะหลอมโผล่พ้นน้ำยาขึ้นมาแล้วจึงใช้ไฟอ๊อกเป่าลนตรงส่วนนั้น ..ในขณะปฏิบัติการท่านควรสวดมนต์ไปด้วย ความสำเร็จของท่านตอนนี้ 40% ขึ้นอยู่กับดวง   ..เมื่อท่านเห็นว่า U-235 หลอมละลายลงไปจนได้รูปโค้งมนดีแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธี รอให้เย็นแล้วนำออกจากเตาได้เก็บใส่กล่องตะกั่วปิดผนึกให้มิดชิด จากนั้นนำ U-235แท่งที่สองออกมา จัดการทำการเปลี่ยนแปลงรูปให้เป็นตามครึ่งวงกลมตามวิธีเดิมทุกประการ..ถ้าดวงของท่านไม่จู๋เสียก่อน ท่านก็จะได้ U-235 สองก้อนที่มีรูปเป็นครึ่งวงกลม..ถ้านำเอาด้านเรียบมาประกบกันก็จะเกิดเป็นรูปทรงกลมขนาดเท่าผลส้มเขียวหวานลูกเล็กๆ คราวนี้ท่านก็ได้แท่ง U-235 ที่พร้อมจะระเบิดเอ-บอมบ์แล้ว..แยกเก็บ U-235 ทั้งสองก้อนในกล่องตะกั่ว วางให้ห่างๆจากกันอย่างน้อยสามเมตร

แสดงลักษณะแท่ง U-235  และหลักการเตรียม

 

   กลับหน้าแรกเรื่อง Stem cell   

หน้าที่
 1. ง่ายกว่าปอกกล้วย
 2. เทคนิคสำคัญสองข้อ
 3. อุปกรณ์จุดชนวน
 4. รายการวัสดุ  และอุปกรณ์เครื่องใช้
 5. เตรียมการเบื้องต้น
 6. การเตรียมยูเรเนียม
 7. การสร้างฐานระเบิด
 8. การสร้างหน่วยจุดชนวนระเบิด
 9. การสร้างเข็มแทงชนวน
 10. การประกอบหน่วยจุดระเบิดปรมาณู
 11. บทผนวก
ที่มา ของ ดนต์ รัตนทัศนีย   มิติที่4   พ.ย. 2523

จากเรื่อง  Build  Your  Own  A-Bomb  And  Wake  up  The  Neighborthood  ของ  George  W.  Harper. 

 

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ