ซื้อตั๋วเครื่องบินเตรียมหนี

การทดลองระเบิดของรัสเซีย

การเตรียมการเบื้องต้น

                เมื่อท่านจัดหาวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ครบบริบูรณ์แล้ว ท่านก็ควรตรวจเช็กรายการให้แน่ใจจริงๆเสียก่อน บางรายการที่ได้แจ้งไว้ท่านอาจจะไม่มีติดบ้าน ดังนั้นจึงขอให้ท่านอ่านข้อมูลต่างๆ ให้ตลอดและเตรียมจัดหาวัสดุมาให้ครบก่อนลงมือสร้างจริงๆ..ตรงจุดเริ่มต้นนี้สำคัญอยู่ที่ว่า ท่านต้องแน่ใจว่าสิ่งที่ท่านกำลังจะลงมือสร้างนี้คือ ระเบิด เอ-บอมบ์ จริงๆนะครับฉะนั้นการที่ทำนี้ต้องเป็นความลับสุดยอด จะบอกให้ใครรู้ก่อนไม่ได้เด็จขาดแม้แต่คนสนิทที่สุดก็ตาม เพราะมันหมายถึงความสำเร็จผลที่ท่านจะลงเอย...ถ้าใครรู้เข้า..ท่านอาจลงเอยเข้าคุก  หรือไม่ก็เข้าห้องพักคนไข้โรงพยาบาลโรคจิต อย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอน..เอาล่ะครับ  เมื่อแน่ใจว่าไม่มีบุคคลที่สองมีส่วนรู้เห็นในการครั้งนี้แล้วขั้นตอนต่อไปหลังจากจัดซื้ออุปกรณ์ก็คือ จัดกระปำเดินทางให้พร้อมเพื่อความไม่ประมาท หรือจะเขียนพินัยกรรมไว้เลยก็ได้

 

   กลับหน้าแรกเรื่อง Stem cell   

หน้าที่
 1. ง่ายกว่าปอกกล้วย
 2. เทคนิคสำคัญสองข้อ
 3. อุปกรณ์จุดชนวน
 4. รายการวัสดุ  และอุปกรณ์เครื่องใช้
 5. เตรียมการเบื้องต้น
 6. การเตรียมยูเรเนียม
 7. การสร้างฐานระเบิด
 8. การสร้างหน่วยจุดชนวนระเบิด
 9. การสร้างเข็มแทงชนวน
 10. การประกอบหน่วยจุดระเบิดปรมาณู
 11. บทผนวก
ที่มา ของ ดนต์ รัตนทัศนีย   มิติที่4   พ.ย. 2523

จากเรื่อง  Build  Your  Own  A-Bomb  And  Wake  up  The  Neighborthood  ของ  George  W.  Harper. 

 

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ