อุปกรณ์จุดชนวน

              ในลูกระเบิดปรมาณูจริงๆเท่านั้น เขามีอุปกรณ์กลไกอีเล็คทรอนิคที่ทำหน้าที่ควบคุมให้ U-235 สองแท่งวิ่งประกบติดกันอย่างแน่นสนิท ไม่ยอมให้มันพรากจากกัน “อุปกรณ์จุดชนวน” ดังกล่าวจะจับ U-235  ให้ประกบเข้าหากันนานถึง 1/2วินาทีโดยไม่ให้แตกออกU-235 ก็จะเริ่มปฏิกิริยานิวเคลียร์ลูกโซ่และผลก็คือ  “บึม” เท่านั้นเอง..แต่เราจะสร้างกลไกลอย่างเดียวกันกับที่เขาใช้ในลูกระเบิดเอ-บอมบ์จริงๆนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะมันยุ่งยากและสลับซับซ้อนเหลือกำลังอีกทั้งต้องพึ่งเครื่องไม้เครื่องมือเทคนิคชั้นสูงอีกด้วย ดังนั้นเราจึงต้องออกแบบหรือดีซายน์(Design) ระบบจุดชนวนแบบใหม่ขึ้นใช้แทนระบบใหม่นี้รับประกันว่าทำงานได้ 100% สามารถทำเองได้ในบ้านของท่านอย่างสบายๆ อีกทั้งยังมีราคาประหยัดสุดยอด และปลอดภัย (ประมาณ 60%) (ที่เหลืออีก40%ขึ้นอยู่กับฝีมือทางช่างของท่านเท่านั้น) ..เราได้  ดีซายน์ไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้วขอให้ท่านทำความเข้าใจให้ดี ขอให้ดำเนินการขั้นตอนอย่างรอบคอบ อย่าปล่อยให้ดวงมาเป็นเครื่องตัดสินความสำเร็จ ถ้าท่านคิดจะทำ..อย่าลืมว่า ต้องไม่มีคำว่า พลาด เพราะถ้าพลาดมันหมายถึง “บึม” ลูกเดียวจอดทั้งหมู่บ้านนะครับ

                รายการอุปกรณ์ในหน้าถัดไปนี้ยังไม่รวมของใช้บางอย่างซึ่งคิดว่าคงจะมีอยู่แล้วตามบ้านทั่วไป เช่น กาว กิ๊บหนีบผม  ฯลฯ  ..รายการนี้มิได้มีการประเมินราคางบประมาณไว้ให้ทั้งนี้เพราะสาเหตุสุดวิสัยหลายประการบังคับ เช่น ราคาวัสดุในท้องตลาดไม่คงที่แน่นอน มีแต่จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนตามไม่ทัน หรือบางท่านอาจมีเทคนิคในการซื้อหาโดยซื้อเชื่อไว้ก่อนจากร้านข้างๆบ้าน..แล้วพอสร้างระเบิดเสร็จก็ไม่จำเป็นต้องไปชำระหนี้เลยก็ได้อย่างงี้เป็นต้น

   กลับหน้าแรกเรื่อง Stem cell   

หน้าที่
 1. ง่ายกว่าปอกกล้วย
 2. เทคนิคสำคัญสองข้อ
 3. อุปกรณ์จุดชนวน
 4. รายการวัสดุ  และอุปกรณ์เครื่องใช้
 5. เตรียมการเบื้องต้น
 6. การเตรียมยูเรเนียม
 7. การสร้างฐานระเบิด
 8. การสร้างหน่วยจุดชนวนระเบิด
 9. การสร้างเข็มแทงชนวน
 10. การประกอบหน่วยจุดระเบิดปรมาณู
 11. บทผนวก
ที่มา ของ ดนต์ รัตนทัศนีย   มิติที่4   พ.ย. 2523

จากเรื่อง  Build  Your  Own  A-Bomb  And  Wake  up  The  Neighborthood  ของ  George  W.  Harper. 

 

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ