บทผนวก

                เรามีคำแนะนำสำหรับที่ท่านจะไปยุ่งเกี่ยวเล่นกับ U-235 หรือ พลูโตเนียม ...ท่านต้องสังวรให้จงหนักว่าธาตุทั้งสองเป็นธาตุกัมมันตรังสีที่อันรายยิ่งยวด  ถ้าท่านวาง U-235 ไว้ในห้องโดยไม่มีสิ่งป้องกันภายใน 2 นาที ห้องนั้นก็จะกลายเป็นห้องประหาร  บรรยากาศจะเปลี่ยนไปแกสกัมมันตภาพรังสีหมด..เราจึงแนะนำให้ท่านสวมใส่ชุดป้องกัน โดยหาชุดมนุษย์กบที่มีเครื่องหายใจ หน้ากากและเสื้อกางเกงยางที่คลุมมิดชิดถึงหัวปกปิดร่างกายทั้งหมดถึงกระนั้นท่านก็ยังไม่พ้นภัยจากรังสีที่มีอำนาจทะลุทะลวงเข้าสู่ตัวของท่านดังนั้นถ้าจะให้ปลอดภัยท่านต้องหาถังหรือท่อตะกั่วขนาดใหญ่ๆหนาๆ(ประมาณ3นิ้ว)มาคลุมตัวท่านไว้แล้วเจาะรูลูกตาและแขนทั้งสองออกมาเพื่อการทำงาน แขนของท่านทั้งสองข้างแม้จะสวมถุงมือยาวคลุมตลอดก็ยังไม่พอ ท่านต้องเอาเทปกาวอลูมิเนียมหรือตะกั่วพันรอบๆให้เหมือนพันมัมมี่จึงจะดีส่วนลูกตาท่านก็ต้องใส่ กระจกตะกั่ว กันไว้อีก ชุดตะกั่วจะมีน้ำหนักมากดังนั้นท่านจะต้องมีรถเข็นคนพิการ แบบที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าบังคับให้วิ่งได้ด้วยสวิชท์ที่ควบคุมซึ่งท่านต้องนำมาดัดแปลงเป็นรถนั่ง คลุมด้วยตะกั่วเป็นเกาะป้องกันท่านต้องสวมชุดมนุษย์กบเข้าไปนั่งในนั้นแล้วขับไปเพื่อการทำงานภายในห้องปฏิกรณ์หรือห้องที่ท่านทำงานกับ U-235 นั่นเอง..ด้วยชุดตะกั่วมนุษย์กับผนวกเข็นคนพิการดังกล่าว  ท่านมีเวลาประมาณ 5 นาที สำหรับการอยู่ภายใต้ชายคาเดียวกันกับ เจ้า U-235 ถ้าเกินกว่านั้นท่านจะรู้สึกอ่อนเพลียและอาจหมดสติไปเลยก็ได้เพราะท่านโดนรังสีมากเกินไปที่จริงชุดดังกล่าวไม่สามารถป้องกันรังสีปรมาณูได้มันเพียงช่วยลดปริมาณลงไปนิดหน่อยเท่านั้น ถ้าท่านคิดว่าท่านต้องการการป้องกัน 100% ท่านต้องใช้ตะกั่วหนาประมาณ 3 ฟุต เป็นอย่างน้อย..ซึ่งมันจะมีน้ำหนัก 6ถึง8 ตัน..ท่านก็คงแบนติดอยู่กับที่ไปไหนไม่ได้อยู่นั่นเอง..ท่านจึงไม่มีทางเลือกเป็นอื่นเวลา 5 นาทีที่ท่าน มีท่านต้องทำงานให้เสร็จ ถ้าหมดเวลาท่านต้องรีบนำ U-235 เก็บเข้ากล่องตะกั่ว(หนา 3 ฟุต) โดยทันทีแล้วรีบเผ่นออกไปจากสถานที่นั้นออกจากชุดป้องกันแล้วแก้ผ้าลงไปนอนแช่ในอ่างน้ำสัก 3-4 ชั่วโมง เพื่อให้ดูดซับกัมมัตภาพรังสีออกจากตัวของท่านจากนั้นท่านจึงจะไปทำงานต่อได้อีก 5 นาที..แล้วกลับมานอนแช่น้ำอีกหรือว่าท่านจะไป “ลงอ่าง” เลยก็ได้ไม่ผิดกฎแต่ประการใด…

ความเห็น  บก.

                ไม่ต้องตกอกตกใจไปนะครับเมื่อท่านได้อ่านบทความนี้ ทั้งนี้เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องลึกลับหรือต้องห้ามแต่อย่างใดในต่างประเทศมีลงตีพิมพ์กันในนิตยาสารกันอย่างเปิดเผย เช่นเรื่องของเรานี่ก็ถอดความมาจากหนังสือ Analog ฉบับ April 1979 ซึ่งเขียนโดย  George W. Harper  และเรื่องเดียวกันนี่ก็ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำในนิตยสารวิทยาศาสตร์ชั้นนำของอังกฤษ คือ New Scientist ฉบับ 27 March 1980 วิธีการสร้างระเบิดปรมาณูแม้จะง่ายสักปานใด แต่การหายูเรเนียมเข้มข้นมาเป็นเชื้อเพลิงนั้น  เกือบจะเป็นไปไม่ได้เลย (U-235 ที่จะใช้ต้องมีความเข้มข้นประมาณ 96% ซึ่งที่มีใช้กันอยู่ตามโรงไฟฟ้าปรมาณูก็มีความเข้มข้นเพียง 2% เท่านั้น) เพราะฉะนั้นเมื่อท่านอ่านไปแล้วก็อย่าไปคิดอะไรมาก คิดว่าอ่านเพื่อประดับความรู้และเพื่อความบันเทิงก็แล้วกัน

บก.

   กลับหน้าแรกเรื่อง Stem cell   

หน้าที่
 1. ง่ายกว่าปอกกล้วย
 2. เทคนิคสำคัญสองข้อ
 3. อุปกรณ์จุดชนวน
 4. รายการวัสดุ  และอุปกรณ์เครื่องใช้
 5. เตรียมการเบื้องต้น
 6. การเตรียมยูเรเนียม
 7. การสร้างฐานระเบิด
 8. การสร้างหน่วยจุดชนวนระเบิด
 9. การสร้างเข็มแทงชนวน
 10. การประกอบหน่วยจุดระเบิดปรมาณู
 11. บทผนวก
ที่มา ของ ดนต์ รัตนทัศนีย   มิติที่4   พ.ย. 2523

จากเรื่อง  Build  Your  Own  A-Bomb  And  Wake  up  The  Neighborthood  ของ  George  W.  Harper. 

 

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ