<

4. การจำแนกอนุภาค

      ทุกอนุภาคยกเว้นอนุภาคสนาม จำแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ เฮดรอน (hadrons) และเลพตอน (leptons) ตามอันตรกิริยาที่มันกระทำ ตาราง 2 เป็นการสรุปสมบัติของอนุภาคเหล่านี้บางตัว เฮดรอน (Hadrons) : อนุภาคที่เกี่ยวข้องกับอันตรกิริยานิวเคลียร์โดยตรง เรียก เฮดรอน เฮดรอนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ เมซอน (meson) กับ แบริออน (baryons) ซึ่งทั้งคู่มีมวลและสปินต่างกัน

  • เมซอน (mesons): อนุภาคในกลุ่มนี้ทุกตัวจะมีสปินเป็น 0 หรือจำนวนเต็ม (0 หรือ 1) ดังที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่แล้ว ชื่อนี้ได้มาจากการพยากรณ์ค่ามวลของยูกาวาที่ว่ามวลของเมซอนจะมีค่าอยู่ระหว่างมวลของอิเล็กตรอนและโปรตอน มวลของเมซอนหลายตัวอยู่ในช่วงนี้ แม้จะมีหลายตัวที่มีมวลมากกว่าโปรตอนก็ตาม

ปัจจุบันทราบกันแล้วว่า เมซอนทุกตัวในที่สุดจะสลายตัวเป็นอิเล็กตรอน โพสิตรอน

นิวตริโนและโฟตอน ไพออนเป็นเมซอนที่เบาที่สุดที่เรารู้จัก มันมีมวลประมาณ

และไพออนทั้งหมด 3 ตัว คือ และ มีสปินเป็นศูนย์ (ซึ่งเป็นเครื่อง

ชี้ว่า อนุภาคที่แอนเดอร์สันค้นพบในปี 1937 คือ มิวออนนั้น จริง ๆ แล้วไม่ใช่เมซอน เพราะ

มิวออนมีสปิน มิวออนจึงต้องอยู่ในกลุ่มเลพตอน (lepton) ดังจะอธิบายต่อไป)

  • แบริออน (Baryons): กลุ่มที่ 2 ของเฮดรอนมีมวลเท่ากับหรือมากกว่าโปรตอน (คำว่า “baryon” แปลว่า “หนัก” ในภาษากรีก) และสปินของมันเป็นครึ่งหนึ่งของจำนวนเต็ม โปรตอนกับนิวตรอนเป็นแบริออนเช่นเดียวกับอนุภาคอื่น ๆ อีกหลายตัว ทุกแบริออน ยกเว้นโปรตอนจะสลายตัวโดยมีผลผลิตสุดท้าย (end products) ที่ประกอบด้วยโปรตอนเสมอ ตัวอย่างเช่น แบริออนที่ชื่อ (อักษรตัวใหญ่ของ Xi ในภาษากรีก) จะสลายตัวให้ baryon (อักษรตัวใหญ่ของ lambda ในภาษากรีก) ใน โดยประมาณจากนั้น ก็จะสลายตัวให้โปรตอน และ อีกอย่างละตัว ภายในเวลาประมาณ

ปัจจุบันเชื่อกันว่า เฮดรอนไม่ใช่ไม่ใช่อนุภาคมูลฐาน หากแต่ประกอบด้วยอนุภาคหน่วย

มูลฐานกว่าเรียกควาร์ก (quarks) ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปในหัวข้อที่ 9

      เลพตอน (Leptons) Lepton (มาจากภาษากรีกว่า “leptos” แปลว่า “เล็ก” หรือ “เบา”) เป็นกลุ่มอนุภาคที่ไม่เกิดอันตรกิริยานิวเคลียร์ ทุกเลพตอนมีสปิน ขณะที่เฮดรอนมีขนาดและโครงสร้าง เลพตอนกลับดูจะเป็นอนุภาคมูลฐานจริง ๆ ซึ่งหมายความว่ามันไม่มีโครงสร้างและมีลักษณะเป็นจุด

     จำนวนเลพตอนที่เรารู้จักมีน้อย ไม่เหมือนเฮดรอน ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเลพตอนที่มีอยู่มีเพียง 6 ตัว คือ อิเล็กตรอน มิวออน ทอ (tau) และนิวตริโนอีก 3 ตัว ซึ่งเป็นตัวกำเนิดร่วม

     เลพตอนทอ (Tau lepton) ค้นพบในปี 1975 มีมวลประมาณ 2 เท่าของโปรตอน ที่เกิดร่วมกับ นั้น ขณะนี้ยังไม่มีใครค้นพบในห้องปฏิบัติการ เลพตอนทั้ง 6 ทุกตัวมีปฏิยานุภาคของตัวเอง

      การวิจัยเมื่อเร็ว ๆ นี้ชี้ให้เห็นว่า นิวตริโนไม่ได้มีมวลเป็นศูนย์หากมีมวลน้อยมาก ถ้ามันมีมวลจริงก็ย่อมจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงไม่ได้ ดังนั้นนิวตริโนที่มีมากมายมวลรวมของมันอาจมีค่ามากพอที่จะทำให้สสารทุกชนิดในเอกภพในที่สุดจะต้องยุบตัวเป็นจุด ๆ หนึ่ง (ภาวะเอกฐาน (singularity)) แล้วจากนั้นก็อาจระเบิดออกและสร้างเอกภพที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาใหม่ เราจะอธิบายถึงความเป็นไปได้นี้ในรายละเอียด ในหัวข้อ 12

ตารางที่ 2 อนุภาคบางตัวและสมบัติของมัน

* เครื่องหมายในคอลัมน์ เช่น , หมายถึงมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสลายตัว 2 แบบ คือ และ

 

 

           

หน้าที่ 
 1. บทนำ
 2. แรงพื้นฐานในธรรมชาติ
 3. โพสิตรอนและปฏิยานุภาคอื่น ๆ
 4. เมซอนและกำเนิดของวิชาฟิสิกส์อนุภาค
 5. การจำแนกอนุภาค
 6. กฎการอนุรักษ์
 7. อนุภาคประหลาดและความประหลาด (Strange Particles and Strangeness)
 8. การผลิต และวัดสมบัติของอนุภาค

ของ รศ. ดนัย วิโรจน์อุไรเรือง แปลและเรียบเรียง

จาก Physics For Scientists and Engineers ของ Serway . Beichner

 

 

 

 


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)  ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)  ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์  เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1   ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)  

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  ฟิสิกส์พิศวง   สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

   ทดสอบออนไลน์  วีดีโอการเรียนการสอน  หน้าแรกในอดีต 

 


การทดลองเสมือน  บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์  ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์  ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์  การทดลองมหัศจรรย์


แบบฝึกหัดกลาง   แบบฝึกหัดโลหะวิทยา    แบบทดสอบ   ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?   ทดสอบความรู้รอบตัว   (เกมเศรษฐี)   คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์   เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์


คำศัพท์ประจำสัปดาห์   ความรู้รอบตัว   การประดิษฐ์แของโลก   ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ     นักวิทยาศาสตร์ไทย     ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์   การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 


 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน   6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น  18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. นิวเคลียร์  15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า    7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน


กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ