<

 

การเดินทางใต้น้ำของเรือไทรตัน

 

      ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม  คศ.  1960  เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ ยูเอสเอส  ไทรต้น เดินทางใต้น้ำไปรอบโลกด้วยเส้นทางเดียวกับที่นักเดินเรือชาวโปรตุเกสชื่อ  เฟอร์ดินันด์  มาเจลแลน  ใช้เดินทางรอบโลกเป็นครั้งแรกในโลกเมื่อต้น ทศวรรษ  1500

        มาเจลแลนใช้เวลา  ปี แต่เรือไทรตันซึ่งเป็นเรือดำน้ำลำแรกของโลกที่ใช้ปฏิกรณ์นิวเคลียร์คู่ใช้เวลาเพียง  12  สัปดาห์  เดินทาง  66,786  กม.  เรือแล่นใต้น้ำตลอดทาง   โผล่เพียงบางส่วนขึ้นมาที่ผิวน้ำ  ครั้ง  ครั้งหนึ่งเพื่อส่งลูกเรือที่ป่วย  ส่วนอีกครั้งที่คาดิช  เมื่อ   พฤษภาคม   เพื่อระลึกถึงมาเจลแลน

        เรือนี้บรรทุกลูกเรือ  175  คน  และนักวิทยาศาสตร์  คน   ซึ่งทำการทดลอง  เรื่องความกดอากาศการควบคุมออกซิเจน  และปัญหาอื่นๆ   ที่เกี่ยวกับการอยู่ใต้น้ำเป็นเวลานาน  รวมทั้งแพทย์และนักจิตวิทยาซึ่งศึกษาอาการป่วยหรืออาการเครียดทางจิตของลูกเรือ  อันอาจเกิดขึ้นจากการถูกกักอยู่ในที่แคบเป็นเวลานาน

        เรือที่เดินทางใต้น้ำนานที่สุดคือเรือดำน้ำปรมาณูของอังกฤษ  ชื่อ  เอส เอม เอส วอร์สไปต์  เมื่อ คศ.  1982-3   เรือนี้ลาดตระเวนใต้มหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้ระยะทางประมาณ   56,000  กม.  เป็นเวลา  16  สัปดาห์ โดยไม่ขึ้นมาเหนือน้ำ

 

         

  

1เรือดำน้ำ

2. การเดินทาง

 

 


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)  ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)  ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์  เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1   ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)  

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  ฟิสิกส์พิศวง   สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

   ทดสอบออนไลน์  วีดีโอการเรียนการสอน  หน้าแรกในอดีต 

 


การทดลองเสมือน  บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์  ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์  ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์  การทดลองมหัศจรรย์


แบบฝึกหัดกลาง   แบบฝึกหัดโลหะวิทยา    แบบทดสอบ   ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?   ทดสอบความรู้รอบตัว   (เกมเศรษฐี)   คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์   เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์


คำศัพท์ประจำสัปดาห์   ความรู้รอบตัว   การประดิษฐ์แของโลก   ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ     นักวิทยาศาสตร์ไทย     ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์   การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 


 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน   6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น  18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. นิวเคลียร์  15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า    7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน


กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ