Home ~ ตารางธาตุ ~ ความรู้เกี่ยวกับตารางธาตุ~ วัตถุประสงค์ ~ เกี่ยวกับเรา

 

หมู่ธาตุ

  Alkali

  Alkaline Earth

  Halogen

  Noble Gas

  Transition

ชนิดของธาตุ

  โลหะ

  กึ่งโลหะ

  อโลหะ

 

 N i o b i u m

 

โลหะไนโอเบียม ณ อุณหภูมิห้อง

Nb - Niobium

 

ข้อมูลทั่วไป

   ชื่อธาตุ : Niobium

   สัญลักษณ์ : Nb

   เลขอะตอม : 41

   Atomic Weight : 92.90638

   หมู่ที่ : 5

   ชื่อหมู่ : -

   คาบ : 5

   จุดหลอมเหลว : 2469°C

   จุดเดือด : 4744°C

   ความหนาแน่น (300K) g/cm3 : 8.57

   สี : เทาแวววาว

   สถานะปกติ (ณ อุณหภูมิห้อง) : ของแข็ง

   Electronegativity : 1.6

   การจัดเรียงอะตอม : [Kr]4d45s1

 


 

Isolation

   การแยกเอาธาตุไนโอเบียมออกมานั้นยุ่งยาก แร่ไนโอเบียมมีทั้งธาตุไนโอเบียมและแทนทาลัมอยู่ด้วยกัน  ด้วยเหตุที่พวกมันมีคุณสมบัติทางเคมีที่คล้ายคลึงกัน  มันจึงยากที่จะแยกมันออกมา  ไนโอเบียมสามารถถูกแยกออกมาได้จากแร่โดยการหลอมแร่เข้ากับโลหะอัลคาไล ต่อด้วยการแยกส่วนผสมที่ได้โดยใส่ลงไปในกรดไฮโดรฟลูออริก วิธีการนี้จะทำให้สามารถแยกแทนทาลัมออกมาได้จากสารละลายกรดโดยการใช้เทคนิคการแยกของเหลว-ของเหลว  ในกระบวนการนี้  เกลือแทนทาลัมจะถูกแยกออกมาในรูปของคีโทน MIBK ส่วนไนโอเบียมก็จะยังเหลือในสารละลายกรดไฮโดรฟลูออริก

 

   หลังจากการเปลี่ยนให้กลายเป็นสารประกอบออกไซด์  โลหะไนโอเบียมสามารถสร้างได้จากการหลอมรวมกับโซเดียมหรือคาร์บอน การอิเล็กโทรลิซิสสารประกอบฟลูออไรด์เหลวก็ย่อมใช้ได้เช่นกัน

 

โครงสร้างอะตอมของไนโอเบียม (2-8-18-12-1)

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต  

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

    

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ