Home ~ ตารางธาตุ ~ ความรู้เกี่ยวกับตารางธาตุ~ วัตถุประสงค์ ~ เกี่ยวกับเรา

 

หมู่ธาตุ

  Alkali

  Alkaline Earth

  Halogen

  Noble Gas

  Transition

ชนิดของธาตุ

  โลหะ

  กึ่งโลหะ

  อโลหะ

 

 W e b M a s t e r   T a l k !

 

   สวัสดีครับ  เว็บนี้ (ที่เพิ่งถูกทำขึ้นอ่ะ) ก็จะมีเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับตารางธาตุ และรายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละธาตุ เช่น ความหนาแน่น  จุดเดือด  Electronegativity ฯลฯ รวมทั้งแบบแผนผังจำลองอะตอม รูปของธาตุ

 

   นอกจากนี้  ในเว็บนี้ ยังกล่าวถึงการแยกธาตุนั้นๆ ออกจากสารประกอบหรือแร่ในธรรมชาติเพื่อทำให้เกิดธาตุนั้นที่บริสุทธิ์ ซึ่งการแยกธาตุเหล่านี้มีวิธีที่แตกต่างกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแยกด้วยปฏิกิริยา การแยกด้วยความร้อนและแรงดัน หรือแม้แต่การใช้วิธีอิเล็กโทรลิซิส ซึ่งเป็นการแยกด้วยไฟฟ้า

 

 ต า ร า ง ธ า ตุ

 

 

   ในเว็บนี้ จะมีการกล่าวถึงตารางธาตุและธาตุต่างๆ ดังนั้น เราลองมาทำความรู้จักกับตารางธาตุสักนิดก่อนละกัน

 

   ในปัจจุบัน  มีการค้นพบธาตุต่างๆ มากมายกว่า 100 ธาตุ ซึ่งได้ถูกบรรจุลงไปเรียบร้อยแล้วในตารางธาตุ และถ้าเราลองเอาตารางธาตุมากางดูนะครับ (กางดูเลยตอนนี้ยิ่งดี) เราก็จะพบว่า ตารางธาตุนั้น มีทั้งหมด 7 คาบ (ตามระดับพลังงานหรือจำนวนวงอิเล็กตรอน) และมีทั้งหมด 18 หมู่

 

   ส่วนตารางธาตุสองแถวล่างที่ถูกแยกออกมาน่ะเหรอครับ? อันนี้เรียกว่า หมู่ธาตุทรานซิชันชั้นใน ซึ่งโดยปกติแล้ว ธาตุทรานซิชันปกติจะถูกบรรจุไว้ตรงกลางตารางธาตุ (ตั้งแต่หมู่ 3 จนถึงหมู่ 12)  แต่เพื่อความเหมาะสมในการจัดผังธาตุในตาราง ธาตุที่เกิน(ไม่สามารถเขียนได้พอ) จึงถูกจัดไว้ข้างนอกต่างหาก

 

   พอจะรู้อะไรคร่าวๆ เกี่ยวกับตารางธาตุบ้างรึยังครับ และสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เกี่ยวกับตารางธาตุที่หน้า ความรู้เกี่ยวกับตารางธาตุ ครับ

 

The best view of the sites is 800x600 pixel or 1024x768 pixel, 16-bit color,

Internet Explorer 5.0 or above.

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต  

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

    

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ