Home ~ ตารางธาตุ ~ ความรู้เกี่ยวกับตารางธาตุ~ วัตถุประสงค์ ~ เกี่ยวกับเรา

 

หมู่ธาตุ

  Alkali

  Alkaline Earth

  Halogen

  Noble Gas

  Transition

ชนิดของธาตุ

  โลหะ

  กึ่งโลหะ

  อโลหะ

 

 G o l d

 

ทอง ณ อุณหภูมิห้อง

Au - Gold

 

ข้อมูลทั่วไป

   ชื่อธาตุ : Gold

   สัญลักษณ์ : Au

   เลขอะตอม : 79

   Atomic Weight : 196.96655

   หมู่ที่ : 11

   ชื่อหมู่ : โลหะคอยเนจ

   คาบ : 6

   จุดหลอมเหลว : 1064°C

   จุดเดือด : 2857°C

   ความหนาแน่น (300K) g/cm3 : 19.3

   สี : ทอง

   สถานะปกติ (ณ อุณหภูมิห้อง) : ของแข็ง

   Electronegativity : 2.54

   การจัดเรียงอะตอม : [Xe]4f145d106s1

 


 

Isolation

   มันไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างทองขึ้นในห้องทดลองเพราะว่ามันสามารถนำมาใช้ได้เลย วิธีที่ดูแสนจะโรแมนติกที่จะแยกทองออกมา ส่วนใหญ่คือการร่อนทองคำในลำธารท่ามกลางหุบเขาที่สวยงาม แต่แหล่งทองส่วนใหญ่ได้หมดไปแล้ว  การร่อนทองอาศัยหลักการของความหนาแน่นของทอง(ที่สูงมากๆ)ซึ่งมากกว่าทรายและอนุภาคอื่นๆมาก ดังนั้น มันจึงอยู่ด้านล่างสุดของกระทะร่อนทอง

 

   ปัจจุบันนี้ ทองถูกแยกออกมาจากแร่ แร่เหล่านี้จะประกอบไปด้วยทองเล็กน้อย  บางกระบวนการก็ทำให้เกิดภาระทางด้านสิ่งแวดล้อม แร่นี้จะถูกบดจนละเอียดจนเป็นผงและจะพบทองเป็นชิ้นเล็กๆ  จากนั้นนำมาผสมกับหินกับสารละลายของสารประกอบไซยาไนด์ในอากาศ  ผลที่ได้ก็คือสารประกอบไซยาไนด์ที่ดีเยี่ยม การเติมผงสังกะสีลงไปจะทำให้ทองถูกแยกออกมา

 

4Au + 8NaCN + O2 + 2H2O 4Na[Au(CN)2] + 4NaOH

2Na[Au(CN)2]+Zn 2NaCN + Zn(CN)2 + Au (s)

 

โครงสร้างอะตอมของทอง(2-8-18-32-18-1)

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต  

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

    

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ