หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

 

รถไฟแม่เหล็กลอยตัว

ความล่าช้า

     การเดินทางอย่างรวดเร็วนั้น ในความคิดของทุกคนมักจะนึกถึงการเดินทางโดยเครื่องบิน  แต่ปัจจุบันยานยนต์ที่เดินทางโดยใช้เวลาโดยรวมได้ใกล้เคียงกับเครื่องบิน  คือ รถไฟฟ้าแม่เหล็กลอยตัว ซึ่งอาศัยหลักการลอยตัวอยู่เหนือรางจากการเหนี่ยวนำไฟฟ้า  ทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและจะเป็นการขนส่งมวลชนในอนาคตอันใกล้นี้

     ความล่าช้าและความยุ่งยากในการจราจรทางอากาศทำให้การเดินทางและการเสียเวลาโดยรวมมีราคาสูงทั้งในด้านสายการบินและในด้านของผู้โดยสาร  เช่น การเก็บสถิติของสนามบินนานาชาติที่ชิคาโกแล้วพบว่า มีผู้โดยสารเสียเวลารวมทั้งสิ้นปีละมากกว่า 12 ล้านชั่วโมง  ซึ่งเปรียบเสมือนมีคนจำนวน 1,400 คนยืนอยู่ที่สนามบินตลอด 24 ชั่วโมงเป็นเวลา 1 ปีเลยทีเดียว   และหากนับรวมทุกสายการบินและการเดินทางโดยเครื่องบินทั่วโลกแล้ว จะเป็นความสูญเสียจำนวนมหาศาลไปอย่างไร้ค่า   การขยายสนามบินที่มีอยู่เดิมหรือการเพิ่มสนามบินให้เข้าใกล้ตัวเมืองมากขึ้นนั้นไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างแท้จริง  กลับยิ่งเป็นการสะสมปัญหาทางด้านความปลอดภัยและมลภาวะจากเสียงและการสั่นสะเทือนจากการบินมากขึ้นอีกด้วย  ดังนั้น ระบบขนส่งบนพื้นดินด้วยความเร็วสูงจะถูกนำมาทดแทนการบินในอนาคตได้บางส่วน

ของ  ผศ. ถาวร  อมตกิตติ์

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. ความล่าช้า

2. ความหวังใหม่

3. เร็วถึง 500 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

4. ประวัติโดยย่อ

5. การลอยตัวในอากาศ

6. อนาคต

 

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน