หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

ผลกระทบของสนามแม่เหล็ก

หอกระจายพลังงานของเทสลา

     ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนไม่สามารถหลีกหนีการรับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้เราได้รับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าตลอดเวลาจากแหล่งกำเนิดที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า

     เมื่อ 122 ปีมาแล้ว  นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันเชื้อสายฮังการีชื่อ นิโคลา เทสลา (Nikola Tesla)  ค้นพบระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าโดยการใช้กระแสไฟฟ้าสลับ (Alternating Current :AC)  ระบบไฟฟ้าดังกล่าวแทนระบบจ่ายกำลังไฟฟ้ากระแสตรง (Direct  Current : DC) ของ โทมัส  อัลวา  เอดิสัน (Thomas Alva Edison) ในเวลาต่อมา โดยระบบไฟฟ้า AC มีข้อที่ดีกว่าระบบ DC ตรงใช้สายส่งกำลังไฟฟ้าเส้นเล็กกว่าระบบ DC  มากในขณะที่ใช้แรงดันและกระแสเท่ากัน

นายเทสลา

     นอกจากนี้ระบบ AC  ยังสามารถปรับระดับของแรงดันให้มีขนาดต่ำลงหรือเพิ่มขึ้นได้โดยการใช้อุปกรณ์เสริมที่เรียกว่า หม้อแปลง (transformer) เป็นผลให้ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบ AC สามารถส่งกำลังไปได้ไกลกว่าระบบ DC มาก เทสลายังได้มีความคิดในการส่งพลังงานไฟฟ้าออกไปสู่บริเวณสถานที่ห่างไกลโดยใช้อากาศเป็นตัวส่งผ่านพลังงานแทนที่จะเป็นสายส่งไฟฟ้า  เขาได้ออกแบบการทดลองโดยส่งกำลังไฟฟ้าโดยใช้ขดลวดรีโซแนนซ์ (resonant coil)  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า

    เทสลา คอยล์ (tesla coil)  เป็นตัวกำเนิดพลังงานและ จุดหลอดไฟฟ้าแบบเรืองแสง (fuleoresent lamp) ที่อยู่ห่างออกไปหลายเมตร  ปรากฏว่าหลอดไฟดังกล่าวสามารถติดขึ้นได้เองโดยไม่ต้องใช้สายไฟเลย

    การทดลองแสดงดังกล่าวแสดงดังรูป  จากความคิดดังกล่าวเขายังได้เสนอแนวความคิดว่าหากมีตัวส่งพลังงานที่มีกำลังส่งมาก ๆ  ก็สามารถส่งพลังงานไปจุดหลอดไฟฟ้าในบ้านเรือนได้ทั้งเมือง  เขาได้ออกแบบเครื่องกำเนิดพลังงานขนาดใหญ่ขึ้นและให้ชื่อว่าหอกระจายพลังงาน ดังรูป  แสดงหอกระจายพลังงานตามแนวความคิดของเทสลา      

แสดงการทดลองของเทสลาโดยใช้ขดลวดเรโซแนนท์

แสดงการกระจายพลังงานของเทสลา

ดร. ไกรสร  อัญชลีวรพันธุ์

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. หอกระจายพลังงานของเทสลา

2. ตายเพราะมะเร็ง

3. มาร์โคนี

4. คลื่นวิทยุกับสมการทั้ง 4

5. ระเบิดแม่เหล็กไฟฟ้า

6. โรคหัวใจ ระวัง !

7. พลังงาน

8. ผลของสนาม

9. อยู่ใกล้จอเรดาห์สุกได้

10. ผิวของเครื่องบิน.

 

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน