เฟสไดอะแกรม   บางครั้งเรียกว่า Equilibrium diagram  หรือ  Constitutional  diagram  เป็นการพล๊อตกราฟระหว่างอุณหภูมิเริ่มต้น และสิ้นสุดการแข็งตัวของของผสม กับเวลา   แนวคิดการสร้างกราฟ เกิดจากความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์   แต่บางครั้งยากที่จะทำความเข้าใจ  และดูเหมือนว่ายิ่งนานวันยิ่งมีความยุ่งยากซับซ้อน   หน้าโฮมเพจนี้ จะช่วยเป็นไกด์ชี้นำให้กับผู้สนใจ  และผู้อ่าน  ให้ได้ทราบความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับเฟสไดอะแกรม ว่าไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก และ ง่ายเสียด้วยซ้ำ

  อ่านหน้านี้ก่อนครับ  
  ตัวช่วยเหลือ  
  วิธีการสร้างเฟสไดอะแกรม แบบทดสอบตนเอง
  กฎของคาน แบบทดสอบตนเอง
  ยูเทคติกอัลลอยด์ แบบทดสอบตนเอง
  ไฮโป ยูเทคติกอัลลอยด์  
  ไฮเปอร์ ยูเทคติกอัลลอยด์  
  เฟสไดอะแกรมแบบอินเตอร์แอคทีฟ แบบทดสอบตนเอง
  อลูมิเนียม-ทองแดง อัลลอยด์ (Al-cu) แบบทดสอบตนเอง
  อลูมิเนียม - ซิลิคอน อัลลอยด์  (Al-Si) แบบทดสอบตนเอง
  เหล็กกล้า (Fe-C) แบบทดสอบตนเอง

Produced by Adam Warren at the
Interactive Learning Centre,
University of Southampton.
Last updated 05 August 2005
Based on an application developed by
Phillipa Reed and Julian Bailey for the
Department of Engineering Materials
© 1997, University of Southampton.

 

นำมาจาก   ฟิสิกส์ของวัสดุ   ของอาจารย์ ศุภสโรช   หมื่นสิทธิ์ ต้องขอขอบคุณมากครับ

อ่านหนังสือ

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โลหะวิทยา