ระบบสุริยะ
ดวงอาทิตย์
ดวงจันทร์
ดาวพุธ
ดาวศุกร์
โลก
ดาวอังคาร
ดาวพฤหัสบดี
ดาวเสาร์
ดาวยูเรนัส
ดาวเนปจูน
ดาวพลูโต
ดาวเคราะห์น้อย
ดาวหาง
อุกกาบาต
วัตถุน้ำแข็งไคเปอร์

ดาวศุกร์ (Venus)

ข้อมูลดาวศุกร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง 12,104 กิโลเมตร
มวล (โลก = 1)      0.815 เท่าของโลก
ความหนาแน่นเฉลี่ย    5,424 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
คาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์ 225 วัน
คาบการหมุนรอบตัวเอง 243 วัน
ระยะห่างจากดวงอาทิตย์เฉลี่ย 108 ล้านกิโลเมตร
ดาวศุกร์ เป็นดาวเคราะห์อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 2 ในระบบสุริยะ มีขนาดใกล้เคียง กับโลกจนได้ชื่อว่าเป็น "น้องสาวฝาแฝด" กับโลก มองเห็นดาวศุกร์สว่างสุกใส สีขาว ดาวศุกร์มีวงโคจรรอบดวงอาทิตย์เล็กกว่าโลก เราจึงเห็นดาวศุกร์ปรากฏได้สองฟากฟ้า แล้วแต่ตำแหน่งในวงโคจรของดาวศุกร์เทียบกับดวงอาทิตย์ เมื่อปรากฏทางฟ้าด้านตะวันออกตอนเช้ามืด เรียกว่า ดาวรุ่ง หรือ ดาวประกายพรึก แต่เมื่อปรากฏทางฟ้าด้านตะวันตกตอนหัวค่ำ เรียก ดาวประจำเมือง เมื่อมองดาวศุกร์จากกล้องโทรทรรศน์ เห็นเป็นเสี้ยวคล้ายดวงจันทร์วันข้างขึ้น หรือ ข้างแรม ดาวศุกร์หมุนรอบตัวเองในทิศทางตรงข้ามกับโลกและดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ คือหมุนจาก ทิศตะวันออกไปทางตะวันตก

โครงสร้างดาวศุกร์
สันนิษฐานว่าใจกลางดาวศุกร์คงเป็นโลหะและซิลิเคทหลอมเหลว แต่มีสนามแม่เหล็กอ่อนมาก จากภาพถ่ายด้วยระบบเรดาร์พบว่า ดาวศุกร์มีพื้นที่ราบเป็นทวีปกว้างใหญ่ 2 แห่ง คือ ที่ราบอะโฟรไดท์ (Aphrodite - เป็นชื่อเทพธิดาแห่งความรักของชาวกรีก ) มีขนาดใหญ่ ราวทวีปอัฟริกา กับ ที่ราบอิชทาร์ (Ishtar - เป็นชื่อเทพธิดาแห่งความรักของชาวบาบิโลเนีย ) มีขนาดใหญ่ราวทวีปออสเตรเลีย เป็นที่สูง มีแนวภูเขาเหยียดยาว แต่ไม่มีลักษณะของ แผ่นเลื่อนของทวีปที่จะทำให้เกิดแผ่นดินไหวบนดาวศุกร์

พื้นผิวของดาวศุกร์มีหลุมอุกกาบาตไม่มาก อาจเป็นเพราะอุกกาบาตขนาดเล็กถูกเผาไหม้ใน บรรยากาศหนาทึบ มีเพียงบางก้อนที่ใหญ่มากจึงจะฝ่าบรรยากาศตกกระแทกพื้นผิวเกิดเป็น หลุมลึกได้ พบลาวาไหลเป็นทางยาวกว่า 6,000 กิโลเมตร แสดงว่ามีภูเขาไฟทั้งที่ดับแล้ว และที่ยังปะทุอยู่

บรรยากาศ
ประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 97 % พบไนโตรเจน อาร์กอน เล็กน้อย ผลจากการมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในบรรยากาศ ทำให้เกิด ภาวะเรือนกระจก (Greenhouse effect) ซึ่งแสงและความร้อนจากดวงอาทิตย์ผ่านเข้าสู่ ดาวศุกร์ได้ แต่รังสีอินฟราเรดผ่านออกจากบรรยากาศ ของดาวศุกร์ไม่ได้ ทำให้ดาวศุกร์มีอุณหภูมิสูงประมาณ
500 องศาเซลเซียส

 


ค้นข้อมูลเพิ่มเติม :
http://www.seds.org/nineplanets/nineplanets/nineplanets.html
http://solarviews.com/eng/homepage.htm
http://www.planetscapes.com/solar/eng/history.htm
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/chronology.html


< BACK IHOME I NEXT >
salin

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ