ระบบสุริยะ
ดวงอาทิตย์
ดวงจันทร์
ดาวพุธ
ดาวศุกร์
โลก
ดาวอังคาร
ดาวพฤหัสบดี
ดาวเสาร์
ดาวยูเรนัส
ดาวเนปจูน
ดาวพลูโต
ดาวเคราะห์น้อย
ดาวหาง
อุกกาบาต
วัตถุน้ำแข็งไคเปอร์

ดาวเสาร์ (Saturn)

ข้อมูลดาวเสาร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง 120,000   กิโลเมตร
มวล (โลก = 1)     95.16   เท่าของโลก
ความหนาแน่นเฉลี่ย    700   กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
คาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์   29.5  ปี
คาบการหมุนรอบตัวเอง   10 ชั่วโมง 34 นาที
ระยะห่างจากดวงอาทิตย์เฉลี่ย   1,430 ล้านกิโลเมตร
ดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 6 ในระบบสุริยะ มีขนาดใหญ่เป็นที่สองรองจากดาวพฤหัสบดี เส้นผ่าศูนย์กลางที่เส้นศูนย์สูตรยาวเป็น 9 เท่าของโลก เป็นดาวเคราะห์ดวงที่อยู่ไกลสุดที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เป็นดวงสีเหลืองอ่อน

โครงสร้างดาวเสาร์
ดาวเสาร์มีลักษณะรูปทรงแป้นเนื่องจากหมุนรอบตัวเองเร็วในคาบประมาณ 10.5 ชั่วโมง ทำให้ เส้นผ่าศูนย์กลางในแนวศูนย์สูตรยาวกว่าเมื่อวัดในแนวขั้ว ดาวเสาร์มีความหนาแน่นน้อยราว 70 % ของน้ำ หมายความว่า หากหาทะเลสาปใหญ่พอที่จะรองรับดาวเสาร์ ดาวเสาร์จะลอยน้ำได้ สันนิษฐานว่าใจกลางดาวเสาร์อาจเป็นแกนหิน ล้อมรอบด้วยชั้นไฮโดรเจนในลักษณะเป็นโลหะแข็ง
สูงถัดขึ้นมาเป็นไฮโดรเจนและฮีเลียมในสภาพของเหลวคล้ายกับดาวพฤหัสบด

บรรยากาศ
ประกอบด้วยก๊าซไฮโดรเจนประมาณ 96.3 % และก๊าซฮีเลียม 3.3 % พบพายุหมุนรูปไข่คล้ายกับจุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสบดี มีอายุยาวนาน ปรากฏอยู่ในแถบเมฆ ของกระแสพายุและลักษณะอื่น ๆ คล้ายกับดาวพฤหัสบดีแต่มีขนาดเล็กกว่าและเบาบางกว่า พบกระแสลมพัดบนดาวเสาร์ด้วยความเร็วสูงถึง 1800 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กระแสลมแรงบริเวณ ใกล้เส้นศูนย์สูตร แต่ความเร็วลดลงในระดับละติจูดสูงขึ้นไป

ภาพถ่ายดาวเสาร์จากกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล

วงแหวนประกอบด้วยอนุภาคน้ำแข็งมากมาย

วงแหวนดาวเสาร์
ภาพถ่ายจากยานวอยเอเจอร์ 1 และ 2 สำรวจดาวเสาร์ในปี พ.ศ.2523 -2524 พบวงแหวน หลายพันวง โดยแบ่งออกเป็นชั้นใหญ่ ๆ 7 ชั้น ด้วยช่องว่างระหว่างวงแหวน

วงแหวนประกอบด้วยอนุภาคน้ำแข็งและก้อนหินที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็ง ขนาดเล็กใหญ่ต่าง ๆ กัน ตั้งแต่เท่าเม็ดทรายจนถึงหลายเมตร มีหลากหลายสี แสดงว่าวงแหวนประกอบด้วยมวลสาร หลายชนิด หากรวมอนุภาคในวงแหวนทั้งหมดเข้าด้วยกันเป็นก้อนเดียว อาจได้วัตถุก้อนหนึ่ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 100 กิโลเมตรเท่านั้น


สันนิษฐานว่าวงแหวนอาจเกิดขึ้นมาพร้อม ๆ กับบริวารดวงอื่น ๆ อาจเป็นได้ว่าบริวารดวงหนึ่ง อยู่ใกล้ตัวดาวเสาร์มากเกินไป จนถูกแรงโน้มถ่วงสูงจากดาวเสาร์ทำให้แตกกระจายออก และ ดึงดูดมวลสารเหล่านั้นกลายเป็นวงแหวนรอบตัวดาวเสาร์ วงแหวนแบ่งออกเป็นหลายชั้น พบช่องว่างระหว่างวงแหวน คือ ช่องว่างแคสสินี และ ช่องว่างเอนเค

บริวารดาวเสาร์
นับถึงปี พ.ศ.2544 ค้นพบบริวารดาวเสาร์เพิ่มขึ้น ดวงที่กำหนดชื่อเรียกเป็นทางการมีจำนวน 18 ดวง และเพิ่งค้นพบใหม่ในปี พ.ศ.2543 เป็นดวงเล็ก ๆ อีก 12 ดวง แต่ยังไม่กำหนดชื่อเป็นทางการ และยังต้องการการตรวจสอบให้ชัดเจนก่อน เนื่องจากบางดวงตรวจพบจากภาพถ่ายของ ยานวอยเอเจอร์ 2 บางดวงพบจากภาพถ่ายของกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล และบางดวงอาจ ซ้ำกับบริวารดวงเดิม จึงต้องรอการตรวจสอบยืนยันจากยานแคสสินีที่จะเดินทางไปถึงดาวเสาร์
ในปี พ.ศ.2547

บริวารของดาวเสาร์
นับจนถึงปี พ.ศ.2544
พบบริวารเพิ่มขึ้น
รวมจำนวน 30 ดวงแล้ว

ไททัน เป็นบริวารดวงใหญ่สุดของดาวเสาร์ และใหญ่เป็นที่สองใน บรรดาบิรวารของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ รองจากดวงจันทร์ แกนิมีดของดาวพฤหัสบดี มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5,150 กิโลเมตร เป็นบริวารดวงเดียวที่รู้แน่ชัดว่ามีบรรยากาศห่อหุ้ม

ดวงจันทร์ไททัน
บรรยากาศหนาทึบด้วยไนโตรเจน และมีเธน มีหมอกมัวหนาทึบจนไม่สามารถมองเห็นพื้นผิว
ซึ่งอาจเป็นน้ำแข็งหรือหินแข็ง อาจมีทะเลของอีเทนหรือมีเทนเหลว ซึ่งมีเทนอาจเปลี่ยนรูป
เป็นอีเทน อะเซททีลีน เอททีลีน และรวมตัวกับไนโตรเจน เกิดเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
ซึ่งเป็นโมเลกุลพื้นฐานของกรดอะมิโน ซึ่งจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิต

โมเลกุลของอินทรีย์ซับซ้อนเกิดขึ้นในบรรยากาศและตกลงสู่พื้นผิวด้วยวิธีเดียวกับโมเลกุลอินทรีย์
ในบรรยากาศโลกเมื่อเริ่มมีสิ่งมีชีวิตกำเนิดบนโลก สภาพบนไททันอาจคล้ายกับ สภาพที่เคยเกิดขึ้น
ในบรรยากาศโลกเมื่อหลายพันล้านปีก่อน การเรียนรู้สภาพเคมีในบรรยากาศของไททันอาจเป็นกุญแจสำคัญ ให้เข้าใจถึงวิวัฒนาการ ของการเกิดสิ่งมีชีวิตแรกเริ่มบนโลกของเราก็ได
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม :
 พบดวงจันทร์บริวารดาวเสาร์เพิ่มเป็น 31 ดวงแล้ว

ค้นข้อมูลเพิ่มเติม :
http://www.seds.org/nineplanets/nineplanets/nineplanets.html
http://solarviews.com/eng/homepage.htm
http://www.planetscapes.com/solar/eng/history.htm
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/chronology.html


< BACK HOME I NEXT >
salin

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ