ระบบสุริยะ
ดวงอาทิตย์
ดวงจันทร์
ดาวพุธ
ดาวศุกร์
โลก
ดาวอังคาร
ดาวพฤหัสบดี
ดาวเสาร์
ดาวยูเรนัส
ดาวเนปจูน
ดาวพลูโต
ดาวเคราะห์น้อย
ดาวหาง
อุกกาบาต
วัตถุน้ำแข็งไคเปอร์

ดาวพลูโต (Pluto)


ภาพถ่ายดาวพลูโตและคารอน
จากกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลเมื่อ
21 กุมภาพันธ์ 2537
ข้อมูลดาวพลูโต
เส้นผ่าศูนย์กลาง     2,400   กิโลเมตร
มวล (โลก = 1)      0.0022  เท่าของโลก
ความหนาแน่นเฉลี่ย 2,030 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
คาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์  248  ปี
คาบการหมุนรอบตัวเอง   6.4 วัน
ระยะห่างจากดวงอาทิตย์เฉลี่ย   5,900 ล้านกิโลเมตร

ดาวพลูโตเป็นดาวเคราะห์ดวงเล็กที่สุดในระบบสุริยะ โดยปกติเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลจาก ดวงอาทิตย์ที่สุดเป็นลำดับที่ 9 ในระบบสุริยะ แต่เนื่องจากวงโคจรของดาวพลูโตเป็นวงรีมาก และเอียงออกจากระนาบสุริยวิถีมาก จึงมีบางช่วงนานประมาณ 20 ปี ในรอบการโคจรรอบ ดวงอาทิตย์ 248 ปี ที่ดาวพลูโตอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าดาวเนปจูน เช่น เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2522 ดาวพลูโตเริ่มเคลื่อนที่ตัดระยะวงโคจรของดาวเนปจูนเข้ามาอยู่ระยะใกล้สุดเมื่อ 5 กันยายน 2532 และยังคงอยู่ภายในระยะวงโคจรของดาวเนปจูนเรื่อยมาจนถึง 11 กุมภาพันธ์ 2542 หลังจากนั้นดาวพลูโตเริ่มโคจรห่างออกไปเป็นดาวเคราะห์ดวงไกลจากดวงอาทิตย์มากที่สุดอีกครั้ง และจะโคจรกลับมาอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าดาวเนปจูนอีกครั้งในเดือนกันยายน พ.ศ.2769

ประวัติการค้นพบ
นักดาราศาสตร์สันนิษฐานว่าคงต้องมีดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งที่รบกวนการโคจรของดาวยูเรนัส และ ดาวเนปจูน และคำนวณทำนายวงโคจรของดาวเคราะห์ดวงนั้นไว้ จนในปี พ.ศ.2473
ไคล์ด ทอมบอห์ ( Clyde W. Tombaugh) ค้นพบดาวพลูโตโดยใช้กล้องโทรทรรศน์จาก หอดูดาวโลเวลล์ รัฐอริโซนา สหรัฐอเมริกา ในตำแหน่งใกล้เคียงกับการคำนวณนั้น

การสังเกตดาวพลูโตเมื่อปี พ.ศ.2521 ทำให้ค้นพบคารอนบริวารของดาวพลูโต เมื่อดาวพลูโตและ คารอนต่างโคจรรอบกันและกัน และกำลังโคจรผ่านหน้าอีกดวงหนึ่ง จึงสามารถตรวจวัดความสว่าง ที่ลดลงขณะวัตถุทั้งสองบังกันได้
โครงสร้างและบรรยากาศ
ลักษณะของดาวพลูโตคล้ายกับดาวเคราะห์น้อย
หรือวัตถุน้ำแข็งจากแถบไคเปอร์
นักดาราศาสตร์รู้จักดาวพลูโตน้อยมาก
สันนิษฐานว่าดาวพลูโต คงเป็นหิน 70 %
และน้ำแข็ง 30 % พื้นที่สว่างคงประกอบด้วย ไนโตรเจนแข็ง มีเทนแข็ง และ คาร์บอนไดออกไซด์ บรรยากาศเบาบางประกอบด้วยไนโตรเจน คาร์บอนมอนอกไซด์ และมีเทน และเนื่องจาก ดาวพลูโตมีวงโคจรรีมาก จึงอาจเป็นไปได้ว่า ดาวพลูโตมีบรรยากาศเฉพาะขณะเมื่ออยู่ใกล้

ดวงอาทิตย์ แต่อาจแข็งตัวเย็นจัดเมื่ออยู่ไกล จากดวงอาทิตย์ก็ได้

ดาวพลูโตโคจรเอียงออกจากระนาบสุริยวิถี
มากกว่าดาวเคราะห์เพื่อนบ้าน

บริวาร
ดาวพลูโตมีบริวาร 1 ดวง ชื่อ คารอน โคจรอยู่ใกล้กันมากด้วยระยะห่าง 19,640 กิโลเมตร ทั้งคู่หันด้านเดียว เข้าหากัน ต่างโคจรรอบกันและกัน มีขนาดใหญ่มากคือราวครึ่งหนึ่งของดาวพลูโต จึงเป็นดวงจันทร์ขนาด ใหญ่สุดเมื่อเทียบกับดาวเคราะห์ดวงแม่ จึงจัดให้ดาวพลูโตกับคารอนเป็น ดาวเคราะห์คู่
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม :
  ครบรอบ 25 ปี ค้นพบบริวารดาวพลูโต

ค้นข้อมูลเพิ่มเติม :
http://www.seds.org/nineplanets/nineplanets/nineplanets.html
http://solarviews.com/eng/homepage.htm
http://www.planetscapes.com/solar/eng/history.htm
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/chronology.html


< BACK IHOME  I NEXT >
salin

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ