ระบบสุริยะ
ดวงอาทิตย์
ดวงจันทร์
ดาวพุธ
ดาวศุกร์
โลก
ดาวอังคาร
ดาวพฤหัสบดี
ดาวเสาร์
ดาวยูเรนัส
ดาวเนปจูน
ดาวพลูโต
ดาวเคราะห์น้อย
ดาวหาง
อุกกาบาต
วัตถุน้ำแข็งไคเปอร์

ดาวพุธ (Mercury)

ข้อมูลดาวพุธ
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4,880 กิโลเมตร
มวล (โลก = 1)      0.055 เท่าของโลก
ความหนาแน่นเฉลี่ย    5,430 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
คาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์ 88 วัน
คาบการหมุนรอบตัวเอง 59 วัน
ระยะห่างจากดวงอาทิตย์เฉลี่ย 58 ล้านกิโลเมตร
ดาวพุธ เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด เมื่อสังเกตในท้องฟ้า จึงเห็นดาวพุธเป็น ดวงเล็ก ๆ สีขาว อยู่ใกล้ขอบฟ้าขณะดวงอาทิตย์อยู่ใต้ขอบฟ้าลงไป บางครั้งดาวพุธปรากฏตอนเช้า ทางฟ้าด้านตะวันออก บางครั้งก็ปรากฏตอนเย็นทางฟ้าด้านตะวันตก แล้วแต่ตำแหน่งการโคจร รอบดวงอาทิตย์ เราจึงเห็นดาวพุธค่อนข้างยาก ในช่วงเวลาสั้น ๆ เพราะระยะห่างจากดวงอาทิตย์ ์เป็นมุมสูงสุดประมาณ 28 องศาจากขอบฟ้าเท่านั้น การสังเกตจากกล้องโทรทรรศน์ดีที่สุดบนโลก ไม่อาจเห็นรายละเอียดบนพื้นผิวดาวพุธได้ เพราะดาวพุธอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มาก จนมักกลืนหายไป ในแสงอาทิตย์หมด

โครงสร้างดาวพุธ
สันนิษฐานว่าแกนใจกลางของดาวพุธคงร้อนและเหลว ขนาดใหญ่ราว 75 % ของตัวดวง พื้นผิวเต็มไปด้วยหลุมอุกกาบาตมากมายคล้ายดวงจันทร์ของโลก แต่เนื่องจากดาวพุธมี สนามแรงโน้มถ่วงมากกว่าดวงจันทร์ หลุมอุกกาบาตที่เกิดจากวัตถุอื่น พุ่งชนอย่างแรง สาดกระจายมวลสาร ตกกระแทก พื้นผิว เกิดเป็นหลุมขนาดเล็กอยู่ใกล้เคียงกับหลุมใหญ่ มากกว่าลักษณะที่ปรากฏคล้ายกันบนดวงจันทร์

หลุมอุกกาบาตบางแห่งพบว่ามีพื้นที่ราบอายุเก่าแก่กว่าอยู่ภายในหลุม นักดาราศาสตร์อธิบายว่า เกิดจาก วัตถุอื่นขนาดใหญ่พุ่งชนอย่างแรงในสมัยที่ดาวพุธเริ่มก่อกำเนิดในระบบสุริยะ วัตถุตก เจาะกระแทกผิวพื้นทำให้ลาวาใต้เปลือกผิว ไหลออกมาทับถมและแข็งตัวเกิดเป็นพื้นที่ราบ ภายในหลุมอุกกาบาตนั้น

บรรยากาศ
ดาวพุธไม่มีบรรยากาศชัดเจน ซึ่งอาจเป็นเพราะขณะที่ดาวพุธ ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อราว 4,600 ล้านปีก่อน ความร้อนจาก ดวงอาทิตย์ทำให้ก๊าซหลุดหนีไปจากดาวพุธ ยานอวกาศมาริเนอร์ 10 สังเกตพบฮีเลียมเล็กน้อย มากในระดับสูง 1,000 กิโลเมตร เหนือพื้นผิว

เนื่องจากดาวพุธไม่มีบรรยากาศห่อหุ้มที่จะปรับระดับอุณหภูมิให้
ใกล้เคียงกันระหว่างซีกที่รับแสงอาทิตย์กับซีกมืด ทำให้อุณหภูมิ พื้นผิวสองด้านแตกต่างกันมาก ขณะที่ด้านกลางคืนเป็น
- 180 องศาเซลเซียส ด้านกลางวันมีอุณหภูมิสูงถึง 450 - 650
องศาเซลเซียส ซึ่งร้อนมากพอที่ตะกั่วหลอม ละลายได้

พื้นผิวดาวพุธเต็มไปด้วย
หลุมอุกกาบาต


ค้นข้อมูลเพิ่มเติม :
http://www.seds.org/nineplanets/nineplanets/nineplanets.html
http://solarviews.com/eng/homepage.htm
http://www.planetscapes.com/solar/eng/history.htm
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/chronology.html


< BACK HOME I NEXT >
salin

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ