หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

สมการของแบร์นูลลี

1.   ไม้ท่อนหนึ่งกว้าง 10 cm ยาว 20 cm  มีความหนาแน่นสัมพัทธ์ 0.75  อยากทราบว่าถ้าจะกดไม่ให้จมน้ำต้องใช้แรงกดเท่าไร

2.   แท่งไม้ปริมาตร 5.0 x 10-4 m3  ลอยในของเหลวที่มีความแน่น 8.0 x 102 kg/m3  พบว่า 60% ของปริมาตรไม้จมในของเหลว  เมื่อนำแท่งไม้ไปลอยในของเหลวที่มีความหนาแน่น 1.2 x 103
     kg/m3 จงหาปริมาตรของแท่งโลหะที่กดทับแท่งไม้จมลงในของเหลวได้พอดี

3. จงหาความดันเกจที่จุดจุดหนึ่ง ซึ่งอยู่ต่ำกว่าผิวปรอท 50 เซนติเมตร  กำหนดให้ปรอทมีความหนาแน่น 13.55 x 103 กก./ม.3

4.  ถ้าวัดความดันที่จุด A ซึ่งอยู่ในเบนซิน ความหนาแน่น 0.88 x 103 กก./ม.3  ปรากฏว่าอ่านได้  2 กิโลนิวตัน/เมตร2  จงหาความดันของจุด B ซึ่งอยู่ต่ำกว่าจุด A  1 เมตร

5.  ความดันของน้ำในท่อตึกชั้นหนึ่งเท่ากับ 1.6 x 105 นิวตันต่อตารางเมตร และชั้นที่สองเท่ากับ 1.2 x 105 นิวตันต่อตารางเมตร  จงหาว่าตึกชั้นที่สองอยู่สูงกว่าชั้นที่หนึ่งเท่าไร

6.   (M  Nelkon)  อ่านค่าความดันอากาศจากบารอมิเตอร์ปรอท 75.68 cm  ที่เชิงเขาและ 66.37 cm  ที่ยอดเขา  จงหาความสูงของภูเขานั้น   กำหนดความหนาแน่นปรอท 1.36 x 104  kg/m3
     ความหนาแน่นอากาศโดยเฉลี่ย 1.25 kg/m3

7. (M Nelkon)  จงประมาณค่าความสูงของลำปรอทในบารอมิเตอร์ที่ลดลง  เมื่อใช้บารอมิเตอร์ในระดับความสูง 1 km  เหนือระดับน้ำทะเล  กำหนดความหนาแน่นปรอท 1.3 x 104 kg/m3
     ความหนาแน่นของอากาศ  1.3 kg/m3

8.  ในการทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างความดันเกจของของเหลวกับความหนาแน่นของของเหลวที่ความลึกระดับหนึ่ง ได้กราฟดังรูป  จงหาความลึกของของเหลว

9.  เขื่อนกั้นน้ำแห่งหนึ่งยาว 100 เมตร ถ้าสามารถรับแรงดันทั้งหมดของน้ำได้ 7.2 x 107 นิวตัน  จงหาว่าระดับน้ำเหนือเขื่อนสูงสุดเท่าไรที่เขื่อนจะรับไว้ได้  (ให้ความหนาแน่นของน้ำเป็น
    103 kg/m3 และ f  = 10 m/s2)

10.  เขื่อนแห่งหนึ่งยาว 80 เมตร  พื้นที่ผิวเขื่อนที่สัมผัสกับน้ำเอียงทำมุม 60 องศากับแนวราบโดยมีน้ำอยู่สูง 5 เมตร  จงหาแรงดันที่น้ำกระทำต่อเขื่อน

11.   ผนังด้านหนึ่งของอ่างเลี้ยงปลา  เราวาดเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ายาวด้านละ 60 เซนติเมตร  โดยมีฐานของสามเหลี่ยมอยู่ในแนวราบและมุมยอดอยู่ต่ำกว่าผิวน้ำ 0.4 เมตร  จงหา

       ก.  แรงดันของน้ำที่กระทำต่อพื้นที่รูปสามเหลี่ยมที่สัมผัสน้ำ

        ข.  แรงดันทั้งหมดที่กระทำต่อพื้นที่รูปสามเหลี่ยมที่สัมผัสน้ำ

12.  (Sears Zemansky Young)  ขอบบนของประตูน้ำอยู่เสมอระดับน้ำในเขื่อน บานประตูกว้าง 1.8 m ตามแนวขอบล่างของประตูติดบานพับอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำ 3m จงหาผลหมุนรอบบานพับ

13.   ประตูกั้นน้ำ ดังรูปมีขนาด 1.50 x 2.00  m2  กั้นน้ำสูง 4 m  จงหาแรงดันที่กระทำต่อประตู

14.   ประตูน้ำบานหนึ่งสูง 2 m ยาว 3 m  น้ำที่อยู่ด้านในประตูสูง 1 m  และน้ำที่อยู่ด้านนอกประตูสูง 1.8 m  จงหาว่าแรงดันที่ประตูกั้นน้ำได้รับจะเป็นเท่าใด

15.  ภายหลังฝนตก  จะเห็นหยดน้ำเล็ก ๆ  เกาะอยู่ตามใบไม้  ถ้าความดันบรรยากาศเท่ากับ 1.01 x  105 นิวตันต่อตารางเมตร
        จงหาความตึงผิวของน้ำเมื่อความดันของอากาศภายในหยดน้ำซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5  เซนติเมตร  มีค่าเป็น 0.011 x 105 นิวตันต่อตารางเมตร

16.  เมื่อจุ่มหลอดดูดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร ลงในแก้วน้ำหวาน ซึ่งมีความแน่น 1.1 x 103 กก./ม.3   ปรากฏว่าระดับน้ำหวานภายในหลอดดูดอยู่สูงกว่าระดับภายนอก 3 มิลลิเมตร
       มุมที่แนวความตึงผิวของน้ำหวานทำกับแนวดิ่งเท่ากับ 45o  จงหาความตึงผิวในหน่วยนิวตัน/เมตร

17.  ลวดอลูมิเนียมยาว 3 เมตร  มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 0.15 เซนติเมตร  เมื่อนำลวดนี้ไปยกวัตถุมวล 1.2 กิโลกรัม  ลวดนี้จะยืดออกเท่าใด  ค่ามอดูลัสของยังของอลูมิเนียมเท่ากับ 8.0 x 1010
       N/m2

18.   วัตถุมวล 15 กิโลกรัม แขวนอยู่ด้วยลวดโลหะซึ่งมีความยาวเดิมเท่ากับ 3.0 m และพื้นที่หน้าตัด 0.45 mm2  ถ้าลวดโลหะนี้มีค่ามอดูลัสของยังเท่ากับ 5 x 1010  N/m2
         จงหาความยาวของลวดหลังจากแขวนวัตถุแล้ว

19.   ต้องออกแรงดึงลวดเหล็กยาว 6 m  เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.6 mm  เท่าใดลวดจึงยืดออก 1 mm  กำหนดยังมอดูลัสของเหล็กเท่ากับ 2 x 1011 N/m2

20.   ลวดโลหะยาว  4  m  มีพื้นที่หน้าตัด  0.30   cm2   เมื่อใช้แรงดึง  15000   นิวตัน  จะยืดออก  0.04  cm  จงหาค่ามอดูลัสของยังของโลหะที่ทำเส้นลวดนี้

 

 

สารบัญ

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา