หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

ความยืดหยุ่นของของแข็ง

1.  ลูกสูบของเครื่องอัดไฮโดรลิกมีพื้นที่หน้าตัดเล็ก ๆ a   และออกแรงน้อย ๆ f   กระทำต่อของเหลวภายในมีท่อ   ต่อไปหาลูกสูบอันใหญ่พื้นที่ A

         ก.  แรง  f  ที่ลูกสูบอันใหญ่รองรับมีขนาดเท่าไร

        ข.  ถ้าลูกบาศก์อันเล็กมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.12  เมตร  อันใหญ่ 0.35 เมตร  ต้องใช้น้ำหนักเท่าไรบนลูกลูบเล็กเพื่อให้ลูกสูบใหญ่รองรับน้ำหนัก 45 นิวตัน

2.   เครื่องอัดบรามาห์ สูบใหญ่มีพื้นที่หน้าตัดเป็น 16 เท่าของสูบเล็ก  คานที่ใช้โยกก้านสูบเล็กมีระยะเป็นอัตราส่วน 20 : 1  ถ้าต้องการยกของหนัก 1,600 นิวตัน จะต้องออกแรงที่ปลายคานเท่าไร

3.   เครื่องอัดบรามาห์เครื่องหนึ่ง  ลูกสูบยกมีพื้นที่เป็น 20 เท่า  ของลูกสูบอัด  ถ้าออกแรงกดบนสูบอัด 50 นิวตัน  สามารถยกน้ำหนักได้ 975 นิวตัน  จงหาแรงเสียดทานของเครื่องนี้

4.    จากรูป ลูกสูบใหญ่มีพื้นที่หน้าตัด 0.05 ตารางเมตร  และมีน้ำหนัก 150 นิวตัน  วางซ้อนอยู่  ลูกสูบเล็กมีพื้นที่หน้าตัด 0.01 ตารางเมตร
      ส่วนล่างของลูกสูบเล็กอยู่สูงกว่าส่วนล่างของลูกสูบใหญ่ 0.25  เมตร  ภายในกระบอกทั้งสองมีของเหลวความหนาแน่น 0.8 x 103  กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรบรรจุอยู่เต็ม
       จงหาว่าจะต้องใช้แรงกดบนลูกลูบเล็กอย่างน้อยเท่าไรจึงพยุงลูกสูบใหญ่ไว้ไม่ให้เลื่อนได้

5.   เครื่องอัดบรามาห์ทันสมัยเครื่องหนึ่ง สูบยกมีพื้นที่เป็น 100 เท่า ของสูบอัด และสูบอัดมีคันโยกติดไว้ห่างจากจุดตรึง 0.2 เมตร  ถ้าคันโยกยาว 2 เมตร  อยากทราบว่าเมื่อออกแรงที่ปลายคันโยก
     20 นิวตัน  จะสามารถแยกน้ำหนักพอจะเริ่มขึ้นได้หนักเท่าไร

 

 

สารบัญ

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา