หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

แรงดันของของเหลว

1.     ถังน้ำทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลาง  70 เซนติเมตร เมื่อใส่น้ำเต็มก้นถังรับแรงดันได้เต็มที่ 7.7 x 104 นิวตัน  จงหาความสูงของถัง กำหนดความหนาแน่นน้ำ 1,000 kg/m3

2.    น้ำความหนาแน่น 1,000 kg/m3  ใส่ถังรวมกับน้ำมันชนิดหนึ่ง ความหนาแน่น 600 kg/m3  ถ้าน้ำและน้ำมันลอยเป็นชั้นหนาชั้นละ 20 cm  จงหาความดันที่ก้นภาชนะ

3.    ถังน้ำจืดลึก  6  เมตร  มีความเท่ากับน้ำทะเลลึก 5.85  เมตร  จงหาความหนาแน่นของน้ำทะเล  กำหนดความหนาแน่นน้ำจืด 103   กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร

4.    ความดันของน้ำในท่อตึกชั้นที่หนึ่งเท่ากับ 2.4 x 105  N/m2  และชั้นที่สองเท่ากับ 1.8 x 10 N/m2   จงหาว่าตึกชั้นที่สองอยู่สูงกว่าชั้นที่หนึ่งเท่าไร  กำหนดความหนาแน่นน้ำ 1,000 kg/m3

5.    เติมปรอทและน้ำซึ่งต่างก็มีมวลเท่ากัน  ลงในภาชนะรูปทรงกระบอกอันหนึ่ง  ปรากฏว่าความสูงของของเหลวทั้งสองรวมกันเป็น 30 เซนติเมตร   จงหาความดันของของเหลวที่ก้นภาชนะ 
       กำหนดความหนาแน่น 103 kg/m3  ความหนาแน่นปรอท 13.6 x 103 kg/m3

 

 

สารบัญ

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา