ความก้าวหน้าทางอวกาศ 1

หน้า  1 2  3  4  5  6  7  8  9                 

คลิกดูภาพในห้วงอวกาศ

กล้องโทรทรรศน์วิทยุ และสเปกโทรมิเตอร์

(radio Telescopes  and  spectrometers)

     แสงที่มองเห็นได้ ทำให้สามารถแลเห็นเทห์ฟากฟ้าได้เป็นจำนวนมาก  แต่ก็มีเทห์ฟากฟ้าจำนวนมากที่ไม่มีแสงให้เห็น   ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่า  เป็นเพราะเทห์ฟากฟ้าเหล่านั้นถูกปกคลุมด้วย  ธุลีระหว่างดวงดาว  (interstella dust)   ที่ดูดกลืนแสงไว้หมดหรือไม่ก็เป็นเพราะเทห์ฟากฟ้าเหล่านั้นอยู่ห่างไกลออกไปจนเกินกำลังที่กล้องโทรทรรศน์เชิงแสง /   กล้องโทรทรรศน์เชิงทัศนศาสตน์  (optical  telescope)  จะส่องแลเห็นได้  ด้วยเหตุนี้เหล่านักดาราศาสตร์จึงได้นำเอาการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic  radiation )   บางอย่างที่มีลักษณะคล้ายกับคลื่นวิทยุมาใช้   นอกจากนั้น  สเปกโทรมิเตอร์ (spectrometer )  ก็ช่วยให้สามารถศึกษาถึงส่วนประกอบของเทห์ฟากฟ้าต่างๆได้

คลิกอ่านต่อค่ะ

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

อวกาศ