ฟิสิกส์ราชมงคลเข้ารับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี  2549  จากสมเด็จพระเทพฯ

 

สัมมนาและทัศนศึกษานอกห้องเรียน

ฟิสิกส์ราชมงคลเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และโรงงานกระดาษบางปะอิน
1-1.jpg
ภายในห้องโถงของพิพิธภัณฑ์
1-2.jpg
ห้องผ่าตัด
1-3.jpg
นักบินอวกาศ
1-4.jpg
ลูซี่ผู้น่ารัก
1-5.jpg
หน้าลูกเต๋า