กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

หน้า 1

จรวดแอลกอฮอล์

มาทำจรวดอย่างง่ายกันเถอะ

ยิงจรวดด้วยแอลกอฮอล์ ยิงได้สูงถึง 10 เมตรเชียวละ

คลิกครับ

     ยานพาหนะที่ใช้แม่เหล็กในการขับเคลื่อน

      การทดลองนี้ทำในอุณหภูมิห้องด้งนั้นถึงแม้ว่าจะใช้แม่เหล็กเนโอเดียมซึ่งเป็นแม่เหล็กแรงสูงก็ยังขยับได้น้อย  แต่ทว่าถ้าทำให้อุณหภูมิต่ำมากๆ  ให้สารอยู่ในสภาพซุปเปอร์คอนดักเตอร์  ก็จะสามารถสร้างแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานสูงขึ้นได้  เราจะได้เรือที่มีแรงผลักดันแรงสูง  สามารถใช้เป็นการขนส่งความเร็วสูงได้  

      รถไฟลอยด้วยแรงแม่เหล็กหรือที่เรียกกันว่า ลิเนียร์มอเตอร์คาร์จะใช้หลักการเหมือนกัน   จะทำให้อยู่ในสภาพซุปเปอร์คอนดักเตอร์ที่อยู่ในสภาพอุณหภูมต่ำมากๆทำให้สามารถสร้างระบบขนส่งความเร็วสูงโดยใช้พลังงานจำนวนน้อยได้

คลิกครับ

คลิกค่ะ

กังหันไฟฟ้าสถิตย์
Electrostatic Fan

กังหันไฟฟ้าสถิตย์ เป็นอุปกรณ์ที่แสดงถึงพลังของไฟฟ้าสถิตย์ ที่หลักแหลมตัวหนึ่ง แทนที่จะใช้ลูกโป่งดูดเศษกระดาษเล่นที่เห็นอยู่ทั่วไป

นอกจากการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตย์แล้ว น้องๆ ยังจะเข้าใจเรื่องความฝืด แถมอีกเรื่องหนึ่งด้วย ดาวกระดาษที่วางอยู่บนปลายดินสอที่แทบจะไม่มีความฝืดนั้น ทำให้เราสามารถใช้แรงผลักที่เกิดจากไฟฟ้าสถิตย์ เพื่อหมุนดาวกระดาษไปรอบๆ ได้   อ่านต่อครับ

 

ปืนกล่องฟิล์ม คืออะไร ?

ปืนกล่องฟิล์ม เป็นอุปกรณ์ง่ายๆ ใช้ในการสาธิตเรื่องการสันดาป นักเรียนจะเรียนรู้ว่าการสันดาป (การระเบิด) จะเกิดขึ้นได้ ต้องมีปัจจัย 3 อย่าง คือ เชื้อเพลิง ความร้อน และ ออกซิเจน

การสันดาป เป็นปฏิกิริยาเคมีอย่างหนึ่ง ความร้อน จะทำให้โมเลกุลของเชื้อเพลิงแตกตัวออกอยู่ในรูปของกาซ ที่มีส่วนผสมของคาร์บอน (C) และ ไฮโดรเจน (H) เมื่อไฮโดรคาร์บอน อยู่รวมกับ ออกซิเจน ในอัตราส่วนที่พอเหมาะ ความร้อนจะทำให้เกิดปฏิกิริยา ให้ น้ำ (H2O) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และ ความร้อน ถ้าการสันดาปเกิดในพื้นที่จำกัด ความร้อนที่เกิดขึ้น จะทำให้อากาศในพื้นที่ ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการระเบิดขึ้น คลิกอ่านต่อครับ

 

จรวดกล่องฟิล์ม
Film Can Rocket
จรวดกล่องฟิล์ม คืออะไร ?

จรวดกล่องฟิล์ม เป็นจรวดที่ทำจากกล่องฟิล์ม ขับเคลื่อนโดยกาซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ได้จากปฏิกิริยาเคมีระหว่าง baking soda กับ น้ำส้มสายชู   คลิกอ่านต่อครับ


 

 

หน้าสารบัญ

หน้าก่อน   หน้าถัดไป

หน้า   1         4   

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรกกิจกรรมการทดลอง

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์