หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

คลื่นลูกที่สาม

 

     

ในยุคคลื่นลูกที่สอง  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของมนุษยชาติคือสัญลักษณ์การเคลื่อนของมนุษย์ไปสู่ความสมบูรณ์แบบ  ประมาณกลางทศวรรษที่  1950  เมื่อคลื่นลูกที่สามตั้งเค้า  ความนึกคิดเช่นนี้ก็เริ่มเปลี่ยนไป

          ความเคลื่อนไหวของพวกฮิปปี้และบุปผาชนแสดงให้เห็นถึงการมองโลก  หนังฮอลลีวู้ดในทศวรรษที่  1950  และ 1960  กลับยกบทบาทเด่นให้กับพวกคนร้าย  มือปืน  นักปฏิวัติ  แทนที่จะเป้นพระเอกผู้ดีพร้อมในแบบของทศวรรษที่  1940  ชีวิตคือ  เกมกีฬาที่ไร้ผู้ชนะ

          นวนิยาย  ละคร  และศิลปะ  กล่าวถึงความสิ้นหวังในหลายชาติที่เจริญแบบคลื่นลูกที่สอง  นักวิจารณ์ชาวอังกฤษผู้หนึ่งกล่าวว่า  “ มนุษย์ย่อมมีจุดบกพร่อง  ความเหมาะสมทางทฤษฎีทางการเมืองย่อมสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นๆ  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคือภาพลวงตา”  แม้กระทั่งนิยายทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเดิมมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเดินทางอันมหัศจรรย์  ก็แปรเปลี่ยนไปในรูปของความผิดหวังและทำลายมากขึ้น

          เทคโนโลยีมิได้เป็นเครื่องผลักดันความก้าวหน้าอีกต่อไป  นักเขียนเริ่มเขียนถึงมันว่า  เป็นตัวทำลายเสรีภาพของมนุษย์  และทำลายสภาพแวดล้อมรอบด้าน  ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพแวดล้อมเริ่มมองคำว่า  “ความก้าวหน้า”  ว่าเป็นความสรกปรก  เกิดหนังสือใหม่ๆขึ้นมากมาย  เช่นเรื่อง  “ สังคมที่ถูกขัง”  ( The  Stalled  Society ) , “ เบื้องหน้าคือยุคมืด”  ( The  Coming  Dark  Age ) , “อันตรายของความจริง”  ( In  Danger  of  Progress ) หรือ  “มรณะของความเจริญ” ( The  Death  of  Progress )

          เมื่อสังคมของคลื่นลูกที่สองก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่  70  คนเริ่มมองทศวรรษข้างหน้าวาเป้นความล้มสลายของโลกอุตสาหกรรม  ความเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันในทุกระบบของสังคม  การว่างงาน  และเงินเฟ้อ  ระคนกับปัญหาน้ำมันในปี  1973  ล้วนเป็นการกระตุ้นการมองโลกในแง่ร้าย  และการมองภาพความเจริญทางวัตถุในแง่ลบ  เฮนรี  คิสซิงเกอร์  กล่าวถึงความเสื่อมของโลกตะวันตก  ซึ่งจุดเพลิงแห่งความหวาดกลัวให้ลุกลามไปทั่งหัวระแหง

          ความสิ้นหวังดังกล่าว  จะสมเหตุสมผลหรือไม่ก็แล้วแต่ใครจะมอง  แต่เรื่องที่จริงๆ  แน่  ก็คือคนศรัทธาในความก้าวหน้าแบบสังคมอุตสาหกรรมน้อยลงเมื่อคลื่นลูกที่สองใกล้จะจบการเดินทาง

          ปัจจุบัน  เกิดแนวคิดใหม่ว่า  เราไม่ควรวัดความก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยี  หรือด้วยมาตรฐานการดำรงชีวิตทางวัตถุเพียงอย่างเดียว  เราไม่ควรยอมรับว่าสังคมที่เสื่อมด้วยศักยภาพ  ศิลปวัฒนธรรม  การเมือง  และสิ่งแวดล้อม  เป็นสังคมที่ก้าวหน้าอีกต่อไป  ไม่ว่าสังคมนั้นจะมีความร่ำรวยและเจริญทางเทคโนโลยีสักเพียงใด  เราจะไม่เอาวัตถุมาตัดสิน  แต่เราจะวัดความเจริญของสังคมด้วยนัยยะที่ลึกซึ้งกว่านั้น

          เราจะไม่มองดูสังคมว่า  มันมีสภาพเหมือนรถไฟที่เคลื่อนไปอย่างอัตโนมัติ  จากสถานีหนึ่งไปอีกสถานีหนึ่ง  ดังนั้น  รถไฟขบวนหนึ่งย่อมถึงสถานีเร็วกว่าขบวนอื่น  เพราะรงรถไฟมีรางเดียว  แต่เราจะมองว่า  มีรางรถไฟหลายราง  และสังคมสามารถมีวิธีความก้าวหน้าให้แก่ตัวเองด้วยวิธีการอันหลากหลาย

          เราจะเริ่มต้นคิดถึงความก้าวหน้า  ว่าเป็นดังดอกไม้ที่บานสะพรั่งอยู่บนต้นไม้ที่เต็มไปด้วยกิ่งก้านสาขายื่นยาวไปอนาคต  เราจะเอาความหลากหลายและความร่ำรวยของวัฒนธรรมมนุษย์เป็นตัววัดความก้าวหน้า  โดยนัยนี้  การที่โลกปัจจุบันก้าวไปสู่การแตกแยก  การแยกย่อยมวลชน  ( de - massification )  นั้นก็คือก้าวที่สำคัญอันเปรียบได้จากความกระจัดกระจายและสับสนในวิวัมนาการทางชีววิทยา

          วัฒนธรรมขั้นต่อไปของมนุษย์จะไม่เดินบนเส้นทางเดียวตรงๆ  อย่างที่เคยเป็นมาในคลื่นลูกที่สอง  ในทศวรรษก่อน  มนุษย์เริ่มมองธรรมชาติ  วิวัฒนาการและความก้าวหน้าสมัยใหม่ซึ่งยังคงมีฐานคิดเกี่ยวกับเวลา  เนื้อมวลสาร  และสาเหตุบนข้อสมมติฐานแบบเก่า  คลื่นลูกที่สามจะกวาดทำลายแม้จนกระทั่งข้อสมมติฐานเหล่านี้ซึ่งเป็นกาวเชื่อมอารยธรรมของคลื่นลูกที่สองไว้ด้วยกันเป็นเวลานมนานมาแล้ว

สารบัญ  หน้า       2    3    4    5    6   7    8    9

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


นำมาจากคลื่นลูกที่สาม ของ  รจิตลักษณ์  แสงอุไร   ยุบล  เบญจรงค์กิจ   วิภา  อุตมฉันท์  สุกัญญา  ตีระวนิช ฟิสิกส์ราชมงคลต้องขอขอบคุณมากครับ
 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน