หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญเอกภพของชีวิตกับจักรวาล

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

อวิชชา วิกฤตการณ์ของจิตวิญญาณ

          เรารู้ดีว่า มนุษย์สามารถจะมีการรับรู้ทางจิตใจสองระดับที่ต่างกัน ระดับที่อาศัยคติทัศน์ทวิตากับระดับที่การรับรู้อาศัยอทวิตาเป็นญาณ ในอดีตนับเป็นพัน ๆ ปีมาแล้วที่อัจฉริยะปราชญ์ศาสดาบรมศาสดา ได้แสดงให้รู้เห็นเป็นที่ประจักษ์ถึงจิตรับรู้ที่สูงล้ำเหนือธรรมชาติ สู่ความล้ำลึกของจิตแห่งจักรวาล สู่เทวจิตธรรมจิตถึงขั้นรู้แจ้งเห็นความจริงแท้ด้วยอภิปัญญา และมีไม่น้อยจากเวลานั้นถึงปัจจุบันนี้ ที่ก็มีนักปราชญ์นักศาสนานักวิทยาศาสตร์วิชาการที่รู้ว่าระหว่างจิตทั้งสองระดับ มีแต่ระดับสูงที่เป็นทัศน์แห่งอทวิตาเท่านั้นที่สามารถให้การรับรู้ระดับสูงอย่างล้ำลึกได้ สามารถสัมผัสกับปัญญาอันเป็นปรมัตได้ สัมผัสกับสัจธรรมความจริงแท้ที่อาจจะเทียบเทียมได้กับจิตของศาสดามหาศาลทางศาสนาในอดีต แต่สำหรับคนทั่วไปแล้ว นับว่าเป็นสิ่งที่ยากยิ่งนักที่ผู้ใดจะสามารถเข้าถึงการรับรู้ทางจิตใจระดับสูงได้เช่นนั้น หรือไม่ก็ไม่ยอมรับหรือไม่เต็มใจแม้แต่จะรับฟังความรู้ชั้นสูงที่เป็นสัจธรรมความจริงที่ศาสดาหาปราชญ์พร่ำสอนหรือชี้แนะ ทั้งนี้เพราะเหตุผลสองประการ ประการแรกเป็นเงื่อนไขของแนวปฏิบัติและเงื่อนเวลาที่ใช้ในการค้นคว้าเพื่อพัฒนาจิตปัญญาที่จะนำไปสู่การสัมผัส และเข้าถึงความจริงที่เป็นปรมัตที่ว่านั้น เพราะว่าวิธีปฏิบัติจะต้องอาศัยความตั้งใจเป็นอย่างมาก จะต้องอาศัยศีลสมาธิปฏิบัติที่กินเวลามากเหนือจากการใช้ปัญญาที่ทุกคนมีอยู่อย่างทัดเทียมกัน แต่ที่สำคัญยิ่งกว่าคือประการที่สองที่เป็นเรื่องของอวิชชา หรือมิจฉาทิษฐิที่เกิดขึ้นจากการสะสมความรู้ประสบการณ์ที่ได้มาจากความจริงทางโลกกาย ความจริงของรูปธรรมที่เป็นเพียงสัญลักษณ์ ความจริงตามแนวทางวิทยาศาสตร์กายวัตถุ ที่สร้างความเคยชินการดำรงชีพในสังคมที่เรียกว่าสังคมก้าวหน้าความสิวิไลยส์ ที่ตั้งอยู่บนหลักการของความแปลกแยกย่อมมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ระบบอัตตาคติการเอาตัวรอด บนความคิดที่แยกกายออกจากจิตหรืออีกนัยหนึ่งแยกตัวเองแยกเครื่องมือที่ตัวเองมีอยู่และใช้ในการสังเกตสรรพสิ่งออกจากสิ่งที่ถูกสังเกตซึ่งก็คือสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวง นั่นก็คืออัตตาคติที่เป็นทวิตาแบ่งโลกเป็นสอง ตัวกูของกูผู้สังเกตกับที่ไม่ใช่ตัวกูของกู สิ่งภายนอกที่ถูกสังเกต

          แน่นอนที่สุดการที่ยึดมั่นสัญลักษณ์เป็นสัญญาที่แปลเป็นความจริงโดยทัศนคติทวิตา (duality - dualism) เช่นนั้นย่อมทำให้โลกจักรวาลและความจริง ถูกแยกออกเป็นสองอันเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามกับความจริงแท้ของการเป็นทั้งหมดหรือการเชื่อมโยงต่อเนื่องเป็นหนึ่งเดียวกันของโลกจักรวาลและสรรพสิ่งรวมทั้งตัวเราที่ก็เป็นส่วนที่แยกออกจากหนึ่งเดียวนั้นไม่ได้ (holism - wholism) ที่เป็นสัจธรรมความจริงแท้เป็นญาณทัสสนะของบรมศาสดาและเป็นความจริงที่พิสูจน์ซ้ำด้วยฟิสิกส์ใหม่ด้วยแควนตัมเมคานิคส์ ยิ่งวิทยาศาสตร์กายวัตถุพยายามที่จะพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือให้วิวิศมาหราและด้วยเทคโนโลยีขยายความคิดทวิคติ และความแปลกแยกเพื่อพิสูจน์มายาสัญลักษณ์ว่าเป็นความจริงมากขึ้นเท่าไรความเป็นสองก็ยิ่งเด่นชัดมากขึ้นจักรวาลโลกและสรรพสิ่งก็ถูกแบ่งซอยถี่ละเอียดยิ่งแตกต่างมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีและความไม่จริงเช่นนั้น ทฤษฎีที่มากหลายของวิทยาศาสตร์กายวัตถุจึงมีแต่ต้องปรับใหม่เปลี่ยนแปลงไป โยนของเก่าทิ้งไปเพื่อรับทฤษฎีใหม่ที่เกิดขึ้นมาตลอดเวลา จากความรู้ใหม่การสังเกตใหม่ประสบการณ์ใหม่อย่างไม่มีวันจบสิ้น ดังที่สาธกในประวัติศาสตร์ของวิชาวิทยาศาสตร์มาเป็นลำดับ สัญญาสัญลักษณ์ของความจริงที่ไม่แท้ย่อมมีผลเป็นเช่นนั้น          

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


อุบัติการณ์จากความว่างเปล่า
ชีวิต-วิกฤตการณ์แห่งความรู้
โลก ชีวิตเกิดจากความบังเอิญ

พวกวัตถุนิยม

พวกจิตนิยม

ความขัดแย้ง

โลกป่วย-วิกฤตการณ์ของอัตวินิจฉัย

ความล่มสลายของดุลธรรมชาติ

อวิชชา วิกฤติการณ์ของจิตวิญญาณ

ความจริงแท้ 
นำมาจากเอกภาพของชีวิตกับจักรวาล  ของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ  ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน