หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญเอกภพของชีวิตกับจักรวาล

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ความล่มสลายของดุลธรรมชาติ

         ความล่มสลายของดุลธรรมชาติและระบบนิเวศน์ได้แสดงแล้วอย่างชัดเจน ถึงการระบาดของโรคร้ายที่เคยอยู่ตามบริเวณภูมิภาคเขตร้อนหรือที่ราบมาหลายศตวรรษ กลับเริ่มแผ่กระจายไปยังบริเวณอากาศอบอุ่นและเขตหนาว หรือที่ราบสูงไหล่เขาสูงขึ้นไปตามลำดับ การทำลายป่าของมนุษย์ได้ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงปรับพันธุ์เชื้อโรคระบาดให้ร้ายแรง หรือเป็นอนุพันธ์ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน หรือบ้างก็ดื้อต่อยาที่ใช้รักษา หน้าดินและน้ำจืดใต้ดินก็ขาดแคลนลงไปอย่างเร็ว จากการแปดเปื้อนสารเคมีปุ๋ยและยาฆ่าแมลงและกากสารพิษอุตสาหกรรมทำให้กระทบต่อที่ทำกิน และต่อกระบวนการผลิตทางการเกษตร ผลต่อระบบนิเวศน์ชายฝั่งก็กระทบต่อห่วงโซ่อาหารในทะเล ทั้งหมดเห็นได้ชัดแล้วว่าเป็นผลพวงของการพัฒนาสังคมและคุณภาพของชีวิตมนุษย์ ในการใช้เทคโนโลยีอย่างขาดสติยั้งคิด ขาดการควบคุม ความเลวร้ายเพิ่มทวีคูณด้วยจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากจนแทบไม่น่าเชื่อ โลกที่มีประชากรเพียงสิบกว่าล้านคนในสมัยปลายยุคหินใหม่ที่เป็นช่วงเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ ใช้เวลาร่วมห้าพันปีในการเติบโตขึ้นมาเป็นหนึ่งพันล้านคนในปี ค.ศ. 1800 แต่หลังจากปีนั้นถึง ค.ศ. 2000 อีกเพียงสองสามปีข้างหน้าโลกจะมีประชากรอย่างน้อยก็ 6000 ล้านคน นั่นคือเพิ่มขึ้น 5000 ล้านคนในเวลาเพียงสองศตวรรษ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงบางส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเท่านั้น และเป็นตัวเลขประมาณการในด้านที่ค่อนข้างจะดีด้วย ในรายละเอียดและตามที่เป็นจริงแล้วความเลวร้ายมันทั้งกว้างขวางและล้ำลึกยิ่งกว่านี้มากนัก 

          โลกจึงป่วย และป่วยหนักเกินที่คนทั่วไปที่อยู่ในวงนอกจะคาดคิดได้ถึง กระทบต่อระบบและองคาพยพอย่างกว้างขวางและล้ำลึก ซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะผ่านเข้าสู่ช่วงอันตรายที่ยากจะแก้ไขกลับคืนมา โดยไม่มีการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มหาศาลได้อีกต่อไปแล้วแม้ว่าอาจจะมีหนทางที่จะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ หากว่ามนุษย์สามารถกลับตัวกลับใจเสียแต่บัดนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์สู่แนวทางจักรวาลทัศน์หรือนิเวศน์ทัศน์เสียแต่บัดนี้ และนั่นเป็นหนทางที่ได้ผลดีที่สุดเพียงหนทางเดียว จะต้องเข้าใจว่าแม้ด้วยศักยภาพของการปรับตัวเองของโลก ที่เคยปรับตัวได้ในอดีตที่ผ่านมาจากมวลและปริมาตรอันมหาศาลของโลกในทางกายภาพ แต่ที่ทุกคนไม่ได้นำมาคิดก็คือ นั่นเป็นยุคสมัยที่มนุษย์ยังไม่ได้เกิดขึ้นมาและทุกคนไม่ได้คำนึงถึงความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมโลกที่จำกัดอยู่เฉพาะที่ผิวเปลือกปริมณฑลแห่งชีวิตหรือไอโอสเฟียร์ที่มีความหนาเพียง 10 ไมล์เท่านั้น ไม่ใช่นำความสัมพันธ์กับมวลของโลกทั้งหมดมาคิด และด้วยความจำกัดเช่นนั้น มันก็จะต้องมีจุดวิกฤตหรือจุดอันตรภัยเมื่อความเสียหายเจ็บป่วยได้เกิดขึ้นกับโลกจนถึงจุดนี้ การแก้ไขให้เป็นปกติเช่นเดิมจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมาก เมื่อคำนวณด้วยเงื่อนไขของช่วงเวลาช่วงอายุของมนุษยชาติ ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวอาจเปรียบเทียบได้กับสภาพการชะงักงัน และการเปลี่ยนแปลงของโลกระดับไบโอสเฟียร์ในอดีต แม้ว่าสาเหตุเบื้องต้นของสภาพชะงักงันของโลกที่แล้ว ๆ มาจะไม่ได้เกิดขึ้นจากมนุษย์แต่น้ำหนักและเนื้อหาของกระบวนการเปลี่ยนแปลงก็ไม่แตกต่างกันมากนัก

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


อุบัติการณ์จากความว่างเปล่า
ชีวิต-วิกฤตการณ์แห่งความรู้
โลก ชีวิตเกิดจากความบังเอิญ

พวกวัตถุนิยม

พวกจิตนิยม

ความขัดแย้ง

โลกป่วย-วิกฤตการณ์ของอัตวินิจฉัย

ความล่มสลายของดุลธรรมชาติ

อวิชชา วิกฤติการณ์ของจิตวิญญาณ

ความจริงแท้ 
นำมาจากเอกภาพของชีวิตกับจักรวาล  ของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ  ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน