หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญเอกภพของชีวิตกับจักรวาล

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

โลกป่วย - วิกฤตการณ์ของอัตวินิจฉัย

          พร้อมกับความคิดวิทยาศาสตร์กายภาพ และการแย่งแยกแปลกต่างของสรรพสิ่งการพัฒนาและเทคโนโลยีที่มีมาเพียง 350 ปีก็คือความเสื่อมสลายของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ธรรมชาติ ก็คือความแปลกแยกระหว่างมนุษย์กับสรรพสิ่ง และมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกัน ก่อให้เกิดความขัดแย้งแย่งชิงและสงครามระหว่างกัน ก่อให้เกิดมลภาวะสารพิษและโรคระบาด ที่เป็นผลพวงจากการที่ระบบนิเวศน์ถูกเบียดเบียนกดดัน ก่อให้เกิดความผันผวนของบรรยากาศและภัยธรรมชาติถี่กระชั้นอย่างรุนแรงซ้ำซ้อนในวงกว้าง ในบริเวณภูมิภาคที่ต่าง ๆ ทั่วทั้งโลก ทั้งหมดชี้บ่งอย่างแน่ชัดถึงความสัมพันธ์เป็นเหตุปัจจัยกันและกันระหว่างความก้าวหน้าพัฒนาการกายวัตถุและเทคโนโลยีกับความพินาศล่มสลายของสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่เป็นสิ่งสนอง และสนับสนุนให้ชีวิตทุกชีวิตและมนุษยชาติให้ดำรงอยู่ได้ หลายคนเริ่มรู้สึกว่าความคิดวิทยาศาสตร์กายภาพและการพัฒนาวัตถุเพียงด้านเดียว คงจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเสียแล้ว โลกและมนุษยชาติกำลังประสบกับภัยพิบัติชนิดที่ไม่เคยพบเห็นของประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติหรือแม้แต่จะคาดคิดมาก่อน และทั้งหมดเป็นผลพวงของวิทยาศาสตร์กายภาพ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ไม่มีขอบเขตความพอดีหรือระมัดระวังอย่างแน่นอน ผลพวงของวิสัยทัศน์ที่เป็นกายทัศน์โลกทัศน์ของมนุษย์เราเองอย่างแน่นอน

          แม้ว่ารายละเอียดของแนวโน้มความล่มสลายของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและระบบนิเวศน์ จะเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดแจ้งต่อใครก็ตามที่มีสติปัญญาพอที่จะมองเห็นได้เองอยู่แล้ว แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้น อยู่ที่พื้นฐานของความรู้ความคิดที่เป็นวิสัยทัศน์ที่ทำให้มนุษยชาติตัดสินใจเดินทางตามแนวทางแห่งความล่มสลายนั้นมาตั้งแต่ต้นถึงกว่าสามศตวรรษ และแม้จนบัดนี้ แม้ในขณะที่สภาพของความพินาศล่มสลายที่ว่ามานั้น พร้อมที่จะเกิดขึ้นมาและกำลังเผชิญหน้าอยู่ในขณะนี้แล้ว แต่ความรู้ความเข้าใจของประชาชนส่วนใหญ่ของโลกต่อชีวทัศน์โลกทัศน์ ก็ยังคงเป็นอยู่เช่นเดิม แนวทางใหม่ที่สังคมมนุษยชาติจะต้องเลือกเดินและรีบด่วนนำมาปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาความเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นมานั้น ก็ยังไม่เกิดขึ้นต่อประชาคมโลกโดยรวม ความตระหนักสำนึกเช่นนั้นยังห่างไกลยิ่งนัก ทั้ง ๆ ที่ความรู้วิทยาศาสตร์แนวใหม่ฟิสิกส์ใหม่ รวมทั้งความคิดจักรวาลทัศนนิเวศน์ทัศน์หรือทัศน์แห่งองค์รวมได้เกิดขึ้นและได้วางรากฐานในด้านวิชาการมาได้หลายทศวรรษแล้ว แต่ก็ยังขาดเครื่องมือในการกระจายข้อมูลและรูปแบบเนื้อหาที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงต่อโลกทัศน์และความเป็นจริงทางโลก ที่คงยังฝังแนบแน่นอยู่ในกมลสันดานของมนุษย์ โดยเฉพาะในหมู่ของนักการเมืองชนชั้นนำของสังคมประเทศชาติ จึงทำให้ยากที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปหรือปฏิวัติให้ได้ทันกับเวลา ตรงกันข้ามความเลวร้ายของการเบียดเบียนธรรมชาติหลายอย่างหลายประการนอกจากไม่บางเบาแล้ว กลับทวีเพิ่มยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าการทำลายป่าฝนธรรมชาติ ได้เพิ่มทวีมากขึ้นกว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของอัตราก่อนหน้านั้นเกิดขึ้นหลังกลางทศวรรษที่ 1970 ที่แต่บัดนั้นจนทุกวันนี้ โลกยังต้องสูญเสียป่าไม้ฝนไปถึงปีละ 150,000 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณเนื้อที่ของประเทศญี่ปุ่น หรือคิดเป็นเนื้อที่สนามฟุตบอลหนึ่งสนามในแต่ละทุกวินาที หรือหันไปดูเรื่องสภาพเรือนกระจกที่ตอนนี้แน่นอนแล้วว่าสาเหตุโดยตรงก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มนุษย์ผลิตขึ้นมา ซึ่งนับแต่ปี 1992 เป็นต้นมาปริมาณของก๊าซที่มนุษย์ผลิตสู่ชั้นบรรยากาศสูงถึง 7 พันล้านตันต่อปีทำให้ระดับความเข้มข้นของก๊าซสูงร่วมสองเท่าของช่วงเวลาก่อนสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรมเมื่อหนึ่งร้อยปีก่อน ก๊าซที่อุ้มความร้อนทำให้โลกร้อนขึ้นมาแล้วอย่างน้อย 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับเวลาเดียวกัน ดังนั้นโอกาสที่ระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นจนท่วมบริเวณที่ลุ่มต่ำของโลก ที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนตามที่นักวิทยาศาสตร์ขององค์การสหประชาชาติจำนวนกว่า 2,500 คนจาก 60 ประเทศคาดเอาไว้ เพียงแต่จะเร็วหรือช้าที่ไหนและปีใดของศตวรรษที่ 21 นี้เท่านั้น และก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า เมื่อโลกร้อนขึ้นช่วงเวลาหนึ่งก็จะทำให้กลไกของการรักษาดุลของอุณหภูมิของน้ำในมหาสมุทร เป็นต้นว่าสายพานกระแสน้ำอุ่นกัลฟสตรีมในแอตแลนติคและที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิคและแอนตาร์คติค หรือปริมาณของน้ำจืดที่ไหลลงปากแม่น้ำใหญ่เพิ่มขึ้นจากการทำลายป่า กลไกธรรมชาติก็จะหยุดทำงาน ทำให้เกิดสมัยน้ำแข็งย่อยเกิดขึ้นมาได้และก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นมาเมื่อไรในเวลาไม่นานข้างหน้านี้อย่างแน่นอนเช่นเดียวกัน

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


อุบัติการณ์จากความว่างเปล่า
ชีวิต-วิกฤตการณ์แห่งความรู้
โลก ชีวิตเกิดจากความบังเอิญ

พวกวัตถุนิยม

พวกจิตนิยม

ความขัดแย้ง

โลกป่วย-วิกฤตการณ์ของอัตวินิจฉัย

ความล่มสลายของดุลธรรมชาติ

อวิชชา วิกฤติการณ์ของจิตวิญญาณ

ความจริงแท้ 
นำมาจากเอกภาพของชีวิตกับจักรวาล  ของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ  ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน