หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญเอกภพของชีวิตกับจักรวาล

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ความขัดแย้ง

            นั่นเป็นเรื่องที่โต้แย้งถกเถียงกันระหว่างนักคิดวิทยาศาสตร์นักศาสนาในต่างประเทศ จนดูเหมือนจะกลายเป็นการใช้อารมณ์กัน และได้โต้แย้งกันมานานนับตั้งแต่เริ่มยุคสมัยการค้นพบวิทยาศาสตร์กายภาพ และวัตถุนิยม 350 กว่าปีมาแล้ว ความรู้ที่ทำให้ทุกคนเชื่อและมั่นใจว่าเป็นความจริงจึงเป็นรากฐานของการพัฒนาของสังคมและเทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรคุณภาพของชีวิตที่ดีกว่าและเพื่อความก้าวหน้าสิวิไลส์ของสังคม ในช่วงเวลาร่วม 300 ปีแรกจึงดูประหนึ่งว่านักคิดฝ่ายแรกเป็นฝ่ายได้เปรียบ บางครั้งที่นักคิดฝ่ายแรกที่สามารถทำความจริงทางโลกแห่งวัตถุให้ปรากฏได้จริง ยังประโยชน์ทางกายและความเพลิดเพลินได้จริง จึงมีที่บางครั้งดูจะเป็นการดูหมิ่นดูแคลนนักคิดฝ่ายหลังว่า เป็นนักฝันจิตนิยมที่โง่งมไร้เหตุผล จนกระทั่งมาในช่วงไม่นานมานักนี้เอง เมื่อมีการค้นพบกฎใหม่ทฤษฎีใหม่ที่รวมเรียกว่าฟิสิกส์แห่งยุคใหม่ขึ้นมา เริ่มที่ทฤษฎีความสัมพันธภาพทั่วไปของอัจฉริยะอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ (Albert Einstein) เมื่อกว่าค่อนศตวรรษมาแล้ว และต่อมาก็มีการค้นพบและพิสูจน์กฎแห่งแควนตัมเมคานิคส์ โดยแม็กซ์แพล็งค์นิลส์บอห์ร์และไฮเซ็นเบิร์ก กว่า 60 ปีมาแล้ว จากนั้นก็มีการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ อื่น ๆ อีกมาก วิทยาศาสตร์แห่งยุคใหม่จึงได้เริ่มวางรากฐานทางวิชาการอย่างแน่นหนาจนตราบปัจจุบัน อย่างไรก็ตามเนื่องจากวิทยาศาสตร์แห่งยุคใหม่ (Science of the New Age) ยังเป็นวินัยที่ใหม่ เป็นความรู้ที่แปลกใหม่ จึงยังคงเป็นเรื่องทางวิชาการแพร่หลายที่จำกัดแต่ในหมู่นักฟิสิกส์นักวิทยาศาสตร์และนักคิดนักวิชาการทั่วไปในวงที่ยังจำกัดอยู่มาก และบ้างก็ยังไม่สามารถยอมรับทั้งหมดได้อย่างสนิทใจแม้ในหมู่นักวิทยาศาสตร์สายอื่น ๆ ที่อยู่ในประเทศตะวันตกเอง ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าฟิสิกส์ใหม่โดยเฉพาะแควนตัมเมคานิคส์ได้ล้มล้างความจริงทางโลก ความเป็นรูปธรรมวัตถุนิยมที่เป็นความรู้ความเชื่อมั่นที่อยู่กับมนุษยชาติและสังคมมานานหลายร้อยปีลงไปแทบจะโดยสิ้นเชิง หรือพิสูจน์ได้ชัดแจ้งว่าวิทยาศาสตร์ทางกายภาพเป็นความจริงที่จำกัด เป็นความรู้ที่ไม่สมบูรณ์ ใช้ได้ต่อสิ่งที่หยาบผิวเผิน ใช้ได้เพียงสำหรับมนุษย์และเพื่อมนุษย์เท่านั้น หรือว่าเป็นความจริงได้บ้างก็แต่บนโลกและบริเวณที่เป็นกายภาพรอบ ๆ โดยนี้เท่านั้น

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


อุบัติการณ์จากความว่างเปล่า
ชีวิต-วิกฤตการณ์แห่งความรู้
โลก ชีวิตเกิดจากความบังเอิญ

พวกวัตถุนิยม

พวกจิตนิยม

ความขัดแย้ง

โลกป่วย-วิกฤตการณ์ของอัตวินิจฉัย

ความล่มสลายของดุลธรรมชาติ

อวิชชา วิกฤติการณ์ของจิตวิญญาณ

ความจริงแท้

 
นำมาจากเอกภาพของชีวิตกับจักรวาล  ของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ  ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน