หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญเอกภพของชีวิตกับจักรวาล

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

พวกจิตนิยม

            ส่วนนักคิดอีกกลุ่มหนึ่ง เป็นพวกที่คิดว่ามันน่าจะต้องมีอะไรมากกว่าความบังเอิญที่ซ้ำซ้อนจนแทบไม่มีที่สิ้นสุด ต้องมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังที่กำหนดให้มีการเกิดและวิวัฒนาการให้สรรพสิ่งเป็นไปตามธรรมชาติเช่นนั้น อะไรที่เป็นองค์กรหรือระบบที่ทำให้มีการบริหารเป็นธรรมชาติเช่นนั้น ระบบที่ไม่เฉพาะแต่จะเป็นเหตุปัจจัยต่ออุบัติการหรือวิวัฒนาการของชีวิตเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนเป็นปัจจัยต่อสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งมวลรวมทั้งที่ไม่ใช่ชีวิตด้วย ทั้งหมดเชื่อมโยงต่อเนื่องกันอย่างที่จะแยกจากกันไม่ได้ ต่างเคลื่อนไหววิวัฒนาการด้วยอิทธิพลหรือพลังงานที่ก่อเกิดติดตัวภายในเป็นองค์กรระบบหรือรูปแบบที่เป็นนามธรรม นามธรรมที่ไม่ว่าจะรับรู้กันในชื่อที่เรียกหาว่าอย่างไร เป็นเต๋าหรือบราห์มัณองค์พรหมที่ไร้รูปไร้องค์ เป็นนิพพานธรรมกายหรือเป็นพระเจ้ามหาเทพ และแม้แต่จะเป็นอารคีไทพ์จิตไร้สำนึกจิตวิญญาณร่วมแห่งสากลจักรวาลดังที่คาร์สกุลต๊าฟจุง (Carl Gustav Jung) เสนอไว้นามธรรมที่ได้มาจากการคิดหรือการสัมผัสด้วยจิตปัญญาและจิตวิญญาณที่ล้ำลึกไม่สามารถอธิบายได้เป็นรูปธรรม หรือเป็นการรับรู้ที่สัมผัสด้วยอายตนะภายนอกตาหูลิ้นจมูกกายได้ หากเป็นเรื่องของจิตที่อยู่ภายในที่ก็เป็นอายตนะเหมือนกันและยังสำคัญกว่ามากยิ่งนักด้วย รูปธรรมที่เห็นและรับรู้จากภายนอกนั้นจริง ๆ แล้วก็ไม่ใช่รู้หรือสำนึกได้ด้วยตาหรือหูเสียเมื่อไหร่ นั่นเป็นเพียงอุปกรณ์เครื่องมือ จิตต่างหากที่แปลให้เป็นการรับรู้เช่นนั้น จิตที่เป็นตัวตนของคนของคุณ ดังนั้นใครกันแน่ที่เป็นเด็กไร้เดียงสาปัญญาอ่อนไร้วุฒิภาวะ?

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


อุบัติการณ์จากความว่างเปล่า
ชีวิต-วิกฤตการณ์แห่งความรู้
โลก ชีวิตเกิดจากความบังเอิญ

พวกวัตถุนิยม

พวกจิตนิยม

ความขัดแย้ง

โลกป่วย-วิกฤตการณ์ของอัตวินิจฉัย

ความล่มสลายของดุลธรรมชาติ

อวิชชา วิกฤติการณ์ของจิตวิญญาณ

ความจริงแท้

 
นำมาจากเอกภาพของชีวิตกับจักรวาล  ของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ  ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน