หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญเอกภพของชีวิตกับจักรวาล

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ใยเยื่อพื้นฐานของจักรวาล

     ด้วยข้อสันนิษฐานเช่นว่านั้น จิตรู้จิตวิญญาณก็เป็นสิ่งเดียวกับใยเยื่อพื้นฐานของจักรวาล และสรรพสิ่งที่ซึมแทรกในทุกหนทุกแห่งรวมทั้งวิ่งเข้าออกบริหารตนเองจัดองค์กรตนเองในสมองด้วยกลศาสตร์แควนตัมและเหนือแควนตัม (Roger Penrose - David Bohm) เป็นความหมายเป็นตัวรู้ (cogito egoo sum ของ Descartes) เป็นจิตวิญญาณของมนุษย์ มันจึงคือผลผลิตของการจัดองค์กรตนเองตามธรรมชาติทางด้านของจิตของนามได้ เช่นเดียวกับที่มันจัดองค์กรแห่งชีวิตเป็นสสารเป็นรูปได้ และเนื่องจากอีเล็คตรอนคลื่นอนุภาคไม่มีการสูญสิ้น มีแต่สลายเปลี่ยนแปลงถ่ายทอดมวลประจุไฟฟ้าหรือพลังงานในช่วงของการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ (transformation) เป็นการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องเป็นคลื่นแควนตา ซึ่งก็เป็นการเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งของจิตวิญญาณที่โบห์มเป็นผู้นิยามเอาไว้ (flowing consciousness) เฉกเช่นเดียวกัน การตายของรูปไม่ได้มีส่วนใดไปกำหนดจิตวิญญาณกำหนดอีเล็คตรอนได้ มันก็ยังคงเป็นจิตที่สะสมข้อมูลประสบการณ์ทั้งหมดของร่างรูปที่เสื่อมสลายไปเหมือนเดิม ซึมแทรกและพัวพันกับคลื่นอนุภาคจิตหรือซ้อฟท์แวร์แห่งจักรวาลอย่างอิสระที่ไม่สามารถทายได้กำหนดได้จนกว่าได้พบกับกลุ่มโมเลกุลสารเคมี ที่สอดคล้องกับการบริหารข้อมูลนั้น ๆ นั่นก็คือกลุ่มก้อนโมเลกุลที่จะเป็นองค์กรชีวิตฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมนั้น ๆ

    คลื่นอนุภาคที่เป็นจิตวิญญาณ หรือสัมพันธ์เป็นเหตุปัจจัยกับจิตวิญญาณ จะทำงานได้อย่างสมบูรณ์จึงจำเป็นต้องทำงานในสภาพที่คล้าย ๆ กันกับสมองหรือฮาร์ดแวร์ ที่มีปริมาณหรือชนิดรวมทั้งการเรียงตัวและรูปแบบอื่น ๆ ของโมเลกุล ของโปรตีนรูปแบบเดียวกัน หาไม่แล้วจิตวิญญาณอาจจะทำงานไม่ได้หรือทำได้แต่ผิดแผกแตกต่างไป ดังนั้นพลังงานหรือคลื่นอนุภาคที่แสดงคุณสมบัติสัญญาลักษณ์ข้อมูลของจิต หลังจากที่ออกจากเซลล์สมองแล้วจะสามารถรับรู้ได้อย่างเดียวกันก็ต่อเมื่อมีองค์กรและรูปแบบรวมทั้งสภาพทางชีววิทยาที่เหมือนกับการเรียงตัวของโมเลกุลสารโปรตีนเช่นเดียวกันกับในเซลล์สมองมนุษย์ หรือใกล้เคียงกันรองรับคอมพิวเตอร์คงไม่สามารถเป็นได้ หรือสัตว์ต่าง ๆ ก็คงไม่ได้หรือได้บ้างก็คงจะห่างไกลกับมนุษย์ สำหรับองค์กรอื่นในภพภูมิหรือเป็นมนุษย์ต่างดาวของโลกนอกพิภพอื่น ๆ คงจะตอบหรือเดาให้ใกล้เคียงในตอนนี้ไม่ได้ แต่หลักการมันน่าจะอธิบายได้ในรูปแบกว้าง ๆ ดังที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น

    การค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทางจิตวิทยา ที่อาจนำมาช่วยให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของจิตวิญญาณหลังตายว่าไปไหนอย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งเป็นความรู้จากประสบการณ์ของผู้ที่ได้ตายไปแล้วทางการแพทย์ (clinical death) แล้วกลับฟื้นตื่นขึ้นมา (near - death experience) ปรากฏการณ์ที่ได้ประสบหลังตายแล้วฟื้นที่ว่านั้น ล้วนมีความสอดคล้องต้องกันหรือมีรูปแบบทางจิตที่เหมือน ๆ กันอย่างเด่นชัด ไม่ว่าจะเป็นคนชาติใด นับถือศาสนาอะไร ไม่มีข้อแตกต่างระหว่างเพศหรือวัยแม้กับเด็กอายุสามสี่ขวบก็ได้รับประสบการณ์แบบเดียวกัน เดี๋ยวนี้เรื่องเช่นนี้ได้พัฒนาไปมากในประเทศทางตะวันตก จนเรียกได้วาเป็นเรื่องธรรมดาได้ในระดับหนึ่ง มีรายงานเป็นทางการที่มีการวิจัยเป็นระบบอย่างเป็นวิทยาศาสตร์โดยแพทย์นักวิทยาศาสตร์อย่างสมบูรณ์มากหรือน้อยนับพันนับหมื่นรายทั่วโลกแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นความจริงเช่นนั้นทั้งหมดได้เล่าไว้อย่างละเอียดแล้วในหนังสือชีวิตหลังตาย และเนื่องจากรายละเอียดเช่นนั้นอยู่นอกเป้าหมายของหนังสือเล่มนี้ จึงไม่ขอนำมาเล่าซ้ำอีก ผู้ที่สนใจจะหาซื้ออ่านได้ทั่วไป

   ทั้งหมดเป็นความพยายามอธิบายที่ไปของจิตในทางวิทยาศาสตร์ที่ตั้งเป็นคำถาม

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


ทั้งหมดหมายความว่าอย่างไร

การเคลื่อนไหวของลูกปิงปอง

อหังการเหลือเกิน

แล้วจะไปไหนล่ะ

จิตวิญญาณมีที่มาที่ไปอย่างไร

จิตไร้สำนึก

ใยเยื่อพื้นฐานของจักรวาล

 
นำมาจากเอกภาพของชีวิตกับจักรวาล  ของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ  ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน