หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญเอกภพของชีวิตกับจักรวาล

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

จิตไร้สำนึก

      อีกส่วนหนึ่งของจิตสากลคลื่นอนุภาคของจักรวาลคลี่ขยายปรากฏเป็นจิตวิญญาณเป็นพลังงานเป็นข้อมูลและอื่น ๆ ซึมแทรกเข้าออกในรูปกายวัตถุที่เป็นรูปธรรมทางธรรมชาติทั้งหมด รวมทั้งระบบประสาทของสิ่งมีชีวิตจนถึงสมองของมนุษย์ ทั้งหมดเป็นไปอย่างสอดคล้องกับรูปลักษณ์และหน้าที่ที่กำหนดด้วยรูปกายสุดแท้แต่ว่าสมองนั้น ๆ จะเป็นสมองของสัตว์ใด ช้าง ม้า หรือลิงหรือมนุษย์ เค็นวิลเบอร์ในปัจจุบันนี้ได้อธิบายสมมุติฐานของเขาที่บังเอิญไปสอดคล้องกับความคิดของพลาโต โพลตินุสและคนอื่น ๆ รวมทั้งศาสดาและนักคิดทางตะวันออกว่า จิตวิญญาณมีหลายชั้นหรือช่องที่เป็นเหมือนคลื่นแสง ที่เป็นโฟตอนเพียงหนึ่งเดียวที่เมื่อวิ่งผ่านปริซั่มแล้วก็จะแยกเป็นสเป็คตรัมหรือสีได้เป็นม่วง เขียว เหลืองหรือสีอื่น ๆ ที่เห็นกันเป็นสายรุ้ง จิตวิญญาณก็เป็นเช่นเดียวกับคลื่นที่มีชั้นหรือระดับเช่นเดียวกัน หากคิดในประเด็นนี้จิตวิญญาณก็อาจแบ่งออกเป็นจิตที่มีความสำนึก หรือรู้ตัวที่เล่ามาในบทที่หก จิตสำนึกที่รวมจิตหยาบของสัญชาตญาณดิบ จิตรู้อารมณ์และความรู้สึก จิตปัญญาการเรียนรู้ความจำและเหตุผลและอีกส่วนหนึ่งเป็นจิตใต้สำนึกที่ระลึกได้ในความฝันในสภาพที่มีการกระทบกระเทือนทางจิตใจการสะกดจิตหรืออิทธิพลของยาเช่นกัญชาหรือแอลเอสดี ที่เป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดพฤติกรรม หรือเป็นความจำในอดีตที่นานกว่านั้นเป็นจิตไร้สำนึกที่นักวิทยาศาสตร์ทางจิตบางคนแยกเป็นจิตโบราณอาค์คีไทพ์ (Carl Junga's archetype) ที่เป็นข้อมูลความจำของอดีตที่ยาวนานย้อนกลับไปถึงเวลาของการเริ่มเป็นมนุษย์ หรือก่อนหน้านั้นเป็นปลาเป็นสัตว์เซลเดียวหรืออาจย้อนไปจนถึงกำเนิดของโลกของจักรวาลดังที่ได้มีการทดสอบทางวิทยาศาสตร์กันมาแล้วมากมาย (Montage Ullman, Stanislaf Grof, etc.)

    และสุดท้ายยังมีจิตไร้สำนึกที่เป็นจิตเหนือสำนึก (superconscious mind) ที่ลึกซึ้งกว่าทั้งหมดนั้นคือจิตที่วิวัฒนาการผ่านตัวตนผ่านโลกไปเชื่อมโยงต่อเนื่องกับจิตของจักรวาลที่เป็นธรรมจิตหรือเทวจิต (cosmic of divine consciousness) จิตของศาสดาอรหันต์

    ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นส่วนที่เทียบได้กับช็อฟท์แวร์ เป็นโปรแกรมและกระบวนการขององค์กรรวมของจิตวิญญาณข้อมูลของจักรวาล ดังนั้นที่มาของจิตก็อาจเข้าใจได้ตามนี้

    แต่เรื่องของที่ไป จิตวิญญาณไปไหนเมื่อร่างกายได้ตายไปแล้วนั้นคงเป็นไปไม่ได้ที่จะพิสูจน์เป็นวิทยาศาสตร์ได้ หรือได้ทั้งหมดไม่ว่าอย่างไรหรือเมื่อใด นอกจากต้องมีเครื่องมือที่ไม่ได้ผลิตขึ้นด้วยสสารวัตถุแต่เป็นเครื่องมือจิต เป็นต้นว่าหากว่าเราสามารถผลิตคอมพิวเตอร์จิตวิญญาณที่เชื่อมต่อกับเซลสมอง ที่บริหารด้วยกลศาสตร์เมคานิคส์ได้ และนั่นอาจเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ใกล้ความจริงที่สุด แต่แม้เราจะมีอุปกรณ์เช่นนั้นก็ยังคงห่างไกลจากความเป็นทั้งหมดอยู่ดีทั้งนี้ก็เพราะเรื่องการเกิดการตายการเกิดใหม่เป็นปรากฏการณ์ทางจิตทั้งหมด โดยมีสสารที่ว่างและเวลาบนโลกเราไปจับเป็นรูปธรรมได้เฉพาะส่วนที่เป็นรูปกายเท่านั้น จิตของมนุษย์ก็ยังเป็นจิตเดียวกันเชื่อมโยงกันกับจิตจักรวาล ดังที่นักวิทยาศาสตร์ได้อธิบายไว้แล้วข้างต้น อีเล็คตรอนที่วิ่งเข้าออกในเซลสมองก็มีเป็นอีเล็คตรอนที่เป็นส่วนของจิตจักรวาล และอีเล็คตรอนเองก็มีหลักฐานทางแควนตัมมากพอที่จะพูดได้ว่าเกี่ยวข้องเป็นเหตุปัจจัยกับจิตที่กล่าวมาแล้ว ดังนั้นอาจตั้งเป็นข้อสันนิษฐานได้ขั้นหนึ่งว่าจักรวาลที่ว่างเปล่า มีแต่คลื่นพัวพันของอนุภาคเต็มไปหมดที่อาจแสดงเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดระหว่างสสารวัตถุและรูปกาย หรือเป็นคลื่นเป็นพลังงาน หรือเป็นสิ่งที่โบห์มเรียกว่า "ความหมาย" ซึ่งก็เป็นจิตรู้ตามที่ฟรีแมนสันได้อธิบายไว้เช่นกัน

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


ทั้งหมดหมายความว่าอย่างไร

การเคลื่อนไหวของลูกปิงปอง

อหังการเหลือเกิน

แล้วจะไปไหนล่ะ

จิตวิญญาณมีที่มาที่ไปอย่างไร

จิตไร้สำนึก

ใยเยื่อพื้นฐานของจักรวาล 

 
นำมาจากเอกภาพของชีวิตกับจักรวาล  ของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ  ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน