หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญเอกภพของชีวิตกับจักรวาล

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

การเคลื่อนไหวของลูกปิงปอง

      ปัจจุบันนี้แม้แต่ผู้ที่ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ ก็ยังเข้าใจความแตกต่างระหว่างองค์รวมกับความแปลกแยกแตกต่าง ปัจเจกลักษณ์ระหว่างองค์กรแห่งชีวิตกับชีวิต ดังเช่นอับวิน ท๊อฟฟเล่อร์ที่ได้เล่าเรื่องลูกปิงปองเอาไว้ในหนังสือที่เขียนขึ้นมาโดยพริโกจิน ลูกปิงปองแต่ละลูกมันย่อมจะไม่เป็นชีวิต แต่เมื่อเอาลูกปิงปองจำนวนหนึ่งมาร่วมสัมพันธ์ในสถานที่จำกัด และทำให้เคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอ ด้วยพลวัตจากภายใน ที่สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวภายนอกที่เป็นตามกฎธรรมชาติ เช่นการเคลื่อนของระลอกคลื่นที่พลิ้วอย่างมองไม่เห็น ที่เป็นการเคลื่อนไหวด้วยพลวัตของโมเลกุลของน้ำ เมื่อเอาลูกปิงปองที่มีสีขาวจำนวนหนึ่งล้านลูกมาใส่รวมกับลูกปิงปองขนาดเดียวกันสีดำจำนวนหนึ่งล้านลูกเท่ากัน โดยการใส่รวมผสมให้คละกันอย่างไม่จำเพาะ ที่จะเลือกลูกไหนสีอะไรที่จะใส่ก่อนหรือหลัง ทั้งหมดใส่ลงไปในถังน้ำที่มีฝาปิดเป็นกระจกใสให้มองเห็นได้จากภายนอกอยู่ด้านบน แล้วให้ลองสังเกตดูลูกปิงปองที่รวมกันในถังน้ำผ่านกระจกในระยะที่ห่างออกไปพอสมควร ในระยะแรก ๆ ก็จะเห็นว่าลูกปิงปองที่รวมกันแน่นอนอยู่ในถัง จะให้ภาพรวมที่มีสีเทาต่อมานาน ๆ เข้าก็จะเห็นภาพรวมที่มีสีเทาจะสลับกับสีขาวหรือสีดำอย่างไม่เป็นจังหวะไม่เป็นระบบ เมื่อสังเกตเวลานาน ๆ จริง ๆ ก็จะพบว่า ภาพที่ได้เห็นจะเหลือแต่เป็นภาพสีขาวหรือไม่ก็สีดำเท่านั้นและการสลับสีกันนั้นจะเป็นไปอย่างสม่ำเสมอในเวลาที่เท่ากันอย่างเป็นระบบที่ต่อเนื่อง และนั่นไม่ใช่ผลของลูกปิงปองไม่ใช่เรื่องของน้ำหรือของสีดำสีขาว แต่เป็นเรื่องของพลวัตของโมเลกุลของน้ำที่สัมพันธ์กับการรับรู้ของผู้สังเกต ทั้งหมดเป็นเรื่ององค์รวมที่เกิดจากองค์กรที่มีชีวิตเข้าไปมีส่วนร่วม จนทำให้มีการจัดองค์กรแห่งชีวิตขึ้นมาใหม่อันเป็นกระบวนการของความสัมพันธ์กันของทั้งหมดเมื่อให้เวลาให้ทั้งหมดเคลื่อนไหวไปด้วยกัน (Belousov - Zhabatinski reaction) เราจึงเริ่มองค์กรที่สามารถจัดองค์กรใหม่ด้วยตัวเองเมื่อถึงจุดวิกฤตของมันว่าเป็นองค์กรแห่งชีวิต เช่นเดียวกับที่โมเลกุลของโปรตีนในการทดลองของค๊อฟแมน สามารถเปลี่ยนเป็นชุดตัวเร่งที่วิวัฒนาการจนสามารถแบ่งตัวเองซ้ำซ้อนได้ เช่นเดียวกับไบโอเสฟียร์ที่เป็นองค์กรแห่งชีวิตอีกระดับ เช่นเดียวกับโลกที่เป็นองค์กรที่สูงกว่าซับซ้อนกว่าขึ้นไป สามารถรับรู้ตอบสนองต่อสภาวะเครียดและการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศและอุณหภูมิ และก็เช่นเดียวกับจักรวาลที่ประหนึ่งมีชีวิตมีจิตวิญญาณที่นิรันดร ที่สรรสร้างสรรพสิ่งใหม่ ๆ อุบัติการณ์ที่วิเศษพิสดารขึ้นมาใหม่โดยไม่มีจบสิ้นทั้งหมดสามารถอธิบายได้บนหลักการของการจัดองค์กรตนเอง ที่เป็นกฎธรรมชาติที่เป็นเนื้อในของคุณสมบัติ ที่เป็นพื้นฐานของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในทุกระบบในทุกระนาบและระดับ โดยมีเงื่อนไขอยู่ที่การร่วมกันของผู้สังเกตหรือมีจิตวิญญาณของมนุษย์เข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ในองค์รวมทั้งหมดนั้น นั่นคือความเชื่อมโยงต่อเนื่องเป็นหนึ่งเดียวกันของทั้งหมด

    นั่นเป็นข้อสรุปของหนังสือเล่มนี้ ข้อสรุปที่เป็นผลรวมของข้อมูลข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์รองรับในระดับต่าง ๆ ของสรรพสิ่งที่ต่างก็มีกฎมีเกณฑ์ที่เป็นธรรมชาติบริหารแต่ละระดับนั้น ๆ มนุษย์และสรรพชีวิตทั้งหลายในรูปแบบที่เป็นปัจเจกลักษณะ ล้วนอุบัติขึ้นมาจากผลรวมของการโผล่ให้ปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับด้วยกันเช่นนั้นเช่นเดียวกับจักรวาลและสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวง รวมทั้งโลกของเราที่รับรู้เป็นรูปธรรมโดยการสังเกตของมนุษย์ ก็เป็นองค์กรแห่งชีวิตที่มีจิตมีวิญญาณเฉกเช่นเดียวกันทั้งหมด ความแตกต่างระหว่างชีวิตในรูปแบบที่เรารู้จักและคุ้นเคย ชีวิตที่เป็นชีวภาพในทางชีววิทยากับองค์กรชีวิตเป็นเรื่องในอีกระดับหนึ่ง ระดับที่ละเอียดปลีกย่อยลงมา แต่ทว่าต่างก็ล้วนเป็นองคาพยพขององค์รวมที่ใหญ่กว่าไล่สูงขึ้นไปตามลำดับจนเป็นจักรวาล ความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับผลึกเคมี หรือความแตกต่างระหว่างนกหรือแมลงกับก้อนดินหรือเศษแก้ว ส่วนหนึ่งที่สำคัญอยู่ที่โมเลกุลที่เป็นองค์ประกอบ ชีวภาพบนโลกที่เป็นดาวเคราะห์ของระบบสุริยะจะต้องประกอบด้วยโมเลกุลของอินทรีย์สารที่มีธาตุคาร์บอนเป็นฐานเท่านั้น เราไม่รู้ว่าชีวภาพในโลกอื่นใดจำเป็นที่จะต้องมีคาร์บอนเป็นฐานเหมือนกับโลกเราหรือไม่ อาจเป็นซิลิคอนโบรอนหรือจะเป็นธาตุอื่นใด แต่หากจะใช้คำว่าชีวิต ก็จะต้องเป็นเรื่องของชีวอินทรีย์ที่มีโมเลกุลเป็นสารโปรตีนเป็นองค์ประกอบ ในขณะที่องค์กรแห่งชีวิตไม่จำเป็นต้องเป็นชีวิตทางชีววิทยา องค์กรแห่งชีวิตทั้งหมดประกอบด้วยอะไรก็ได้ มีโมเลกุลของสารอนินทรีย์หรือธาตุหรือแม้แต่อะตอมหรือมีคลื่นอนุภาคเป็นฐานก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าองค์กรแห่งชีวิตจะเป็นชีวิตที่เป็นเรื่องทางชีววิทยามีโปรตีนเป็นองค์ประกอบ หรือไม่ใช่ชีวิตเช่นนั้นทั้งหมดก็สามารถจัดองค์กรตัวเองไปตามกฎเกณฑ์ของแต่ละองค์กรแต่ละระบบและระดับไล่เรียงลงไปตามลำดับเฉกเช่นเดียวกัน แต่ทั้งหมดนั้นหมายความว่าอย่างไร?

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


ทั้้งหมดหมายความว่าอย่างไร

การเคลื่อนไหวของลูกปิงปอง

อหังการเหลือเกิน

แล้วจะไปไหนล่ะ

จิตวิญญาณมีที่มาที่ไปอย่างไร

จิตไร้สำนึก

ใยเยื่อพื้นฐานของจักรวาล

 
นำมาจากเอกภาพของชีวิตกับจักรวาล  ของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ  ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน