หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญเอกภพของชีวิตกับจักรวาล

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 อาจจะมีมนุษย์ในโลกอื่น

     ยังมีความคิดที่เรียกว่าหลักการแห่งความเป็นมนุษย์ (anthropic principle) ที่มีนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากรวมทั้งนักฟิสิกส์รางวัลโนเบลดวยเชื่อว่า เพราะมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาและอยู่ที่นี่และเฉพาะจักรวาลนี้ ด้วยเวลาที่ยาวนานที่มันจะมีความพร้อมให้มีสรรพสิ่ง พร้อมที่จะสร้างสรรอยู่แล้ว คงไม่มีที่อื่นใดอีกหรือหากมีก็ไม่มีทางที่ติดต่อกันและกล่าวว่าจิตวิญญาณของมนุษย์เอง และการสังเกตของมนุษย์เท่านั้นที่สร้างสรรความมหัศจรรย์เป็นสรรพสิ่งเป็นชีวิตอื่น ๆ ทั้งหมดขึ้นมาในจักรวาลเฉพาะแห่งนี้ ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่สลับซับซ้อน และวนเวียนจนไม่น่าเชื่อว่ามันจะยุ่งยากเช่นนั้นได้อย่างไร อย่างไรก็ดีมันกลับไปสอดคล้องกับทฤษฎีหลายโลกหรือจักรวาลขนานที่เป็นไปได้ว่า จะมีชีวิตที่มีจิตปัญญาเหมือน ๆ กับมนุษย์อาศัยอยู่ทั่วไปในโลกอื่น ๆ จักรวาลอื่น ๆ เหล่านั้น หรือแม้อาจติดต่อกันกับมนุษย์ในโลกด้วยสภาพที่อธิบายเป็นรูปธรรมไม่ได้

    ไม่ว่าจักรวาลมันมีความเป็นมาอย่างไร ที่แน่นอนคือจักรวาลเป็นองค์กรที่สรรสร้างสรรพสิ่ง กฎของจักรวาลหรือกฎของธรรมชาติเอื้ออำนวยและให้โอกาส อย่างเหมือนกับว่าเป็นอิสระให้สรรพสิ่งและชีวิตอุบัติปวัฏภาวะหรือโผล่ปรากฎออกมาได้ และยังสามารถเอื้ออำนวยให้จิตวิญญาณอุบัติหรือโผล่ปรากฏขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกับว่าจักรวาลนอกจากสามารถจัดองค์กรตัวเองได้อย่างไม่หยุดยั้ง จากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้ปรากฏ มันก็ยังมีระบบการจัดระบบวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณได้เองอีกด้วย ที่แน่นอนอีกอย่างหนึ่งและอาจสำคัญกว่าก็คือความพอดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความจลาจลไร้ระเบียบหรือทฤษฎีการกระจายสภาพไกลสมดุลของพริโกจิน ซึ่งในเรื่องของชีวิตในด้านของวิวัฒนาการนั้น ความสมดุลพอดีก็คือหลักการขององค์กรรวม และก็คือทิศทางจักรวาลทัศน์และทั้งหมดนั้นเป็นความรู้ความจริงเท่าที่เรามีอยู่ในขณะนี้

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


หลักการองค์รวม ทิศทางจักรวาลทัศน์

กระบวนทัศน์ พาราไดม์ใหม่

ตัวเลขเล่นกล

ธรรมชาติมันเป็นเองเช่นนั้นอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

อาจจะมีมนุษย์ในโลกอื่น

 
นำมาจากเอกภาพของชีวิตกับจักรวาล  ของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ  ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน