หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญเอกภพของชีวิตกับจักรวาล

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 ธรรมชาติมันเป็นเองเช่นนั้นอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

     กลับมาที่ความพยายามค้นหาคำตอบของสิ่งที่บริหารหรือควบคุมกฎของจักรวาล และการเกิดของชีวิต มนุษย์และจิตวิญญาณอีกที ที่นอกเหนือจากความบังเอิญซึ่งก็ต้องรวมเรื่องของการคัดเลือกตามธรรมชาติ และพันธุกรรมศาสตร์เอาไว้ในเรื่องของความบังเอิญด้วย อย่างน้อยในส่วนที่เป็นปฐมเหตุหรือเป็นปัจจัยแรกเริ่มของการกำเนิดของชีววิทยา รวมทั้งทฤษฎีของชาร์ลส์ดาร์วินก็เป็นการอธิบายปรากฏการณ์ทางชีววิทยา และวิวัฒนาการของชีวิตอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุด และอาจถูกต้องที่สุดเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือแม้ในอนาคต

    ทฤษฎีหรือหลักการที่ว่าด้วยปฐมกำเนิดของชีวิตอื่น ๆ ที่พูดกันมาในวงการวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้ ก็มีทฤษฎีของเป้าหมายการสร้างชีวิตขึ้นมาเองด้วยธรรมชาติเอง ธรรมชาติมันเป็นเองเช่นนั้นอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ (predestinism or predispositionism) เป็นทฤษฎีที่พอล เดวีส์ ได้เสนอขึ้นมาและก็ไปสอดคล้องกับความคิดของนักวิทยาศาสตร์อื่น ๆ อีกหลายคนในหลักการที่สำคัญ ๆ อย่างหนึ่งอย่างใด ว่าไปแล้วแม้แต่นักฟิสิกส์จักรวาลที่โด่งดังในปัจจุบัน คาร์ล ซากัน (Carl Sagan) เองก็เอนเอียงไปทางหลักการนี้พอลเดวีส์อธิบายว่าด้วยกฎที่เป็นไปเองของธรรมชาติ เช่นวัฏจักรการเกิดและดับที่ไม่เป็นจริงของจักรวาล แต่เป็นการระเบิดขยายออกและยุบหดลงมาใหม่ซ้ำซากตามที่เชื่อกันในทุกวันนี้ เช่นเดียวกันที่สสารจะต้องมีการจัดองค์กรของตัวเองที่สลับซับซ้อนยิ่งขึ้นไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งเป็นชีวิตอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และเช่นเดียวกันอีกหลังจากนั้น ที่ชีวิตจะก้าวหน้าต่อไปตามธรรมชาติเป็นสติปัญญาและจิตวิญญาณสูงล้ำต่อไป ทั้งหมดมันได้ถูกบันทึกหรือกำหนดเอาไว้อย่างซับซ้อนในกฎธรรมชาติ ในรูปหนึ่งรูปใดที่วิทยาศาสตร์ยังหาไม่พบ ดังจะเห็นได้ว่าชีวิตได้เกิดขึ้นมาบนโลกในเวลาที่ไม่นานนัก ไม่กี่ร้อยล้านปีหลังจากที่ได้มีสภาพที่เหมาะสมเกิดขึ้นมาบนโลกก่อนหน้านั้น และชีวิตที่มีปัญญามาจนเป็นมนุษย์ก็ค่อย ๆ วิวัฒนาการขึ้นมาบนหลักการเดียวกันขึ้นมาตามลำดับบนหลักการของการจัดองค์กรตัวเองและหากว่าโลกเราาวพระเคราะห์ดวงหนึ่งของระบบสุริยะ ที่จิ๊บจ๊อยขี้ปะติ๋วหลิวสามารถมีชีวิตที่พัฒนาได้เช่นทุกวันนี้ ก็ไม่มีเหตุผลใด ๆ ที่ชีวิตที่พัฒนาได้อย่างเดียวกัน หรือก้าวหน้าซับซ้อนยิ่งกว่าจะมีขึ้นมาไม่ได้ในโลกภพอื่น ดาวพระเคราะห์ของระบบดาวดวงอื่น ๆ ที่มีอยู่มากมายมหาศาลเกินที่จะพูดออกมาได้นอกจากเขียนเป็นตัวเลข

    พอลเดวีส์บอกว่า ต้องแยกกันให้ได้ระหว่างเป้าหมายของชีวิตที่มีขึ้นมาเองด้วยกฎของธรรมชาติ (predestinism) ที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงกับการถูกกำหนดให้เกิดขึ้นมาของชีวิตโดยสิ้นเชิงกับการถูกกำหนดให้เกิดขึ้นมาของชีวิตโดยสิ่งอื่นใดจากภายนอก (predeterminism) มันเป็นไปได้จริง ๆ ในทางวิทยาศาสตร์ที่คุณสมบัติของสสาร จะมีเนื้อในที่เคลื่อนไหวเพื่อการจัดองค์กรตัวเองได้ตลอดเวลาเหมือนกับว่ามันมี "จิตวิญญาณของจักรวาลที่ซึมแทรกเป็นส่วนของจักรวาลทั้งหมด คอยบริหารและควบคุมกฎแห่งธรรมชาติ ให้ดำเนินไปตามเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ธรรมชาติเองเป็นผลผลิตของเทคโนโลยีที่เกิดมาจากการจัดองค์กรตัวเอง จากนั้นจนเป็นชีวิตเรียบง่ายจนเป็นชีวิตที่ซับซ้อน ที่กล่าวมานี้ไม่ใช่จะหมายความว่าชีวิตในรูปแบบไหนอย่างไรเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ มันคงต้องมีทิศทางและรูปแบบของการพัฒนาก้าวหน้าต่อไปข้างหน้า ที่ไม่ใช่เป็นเส้นตรงอย่างหนึ่งอย่างใด สร้างสรรสิ่งใหม่หรือความน่าอัศจรรย์ใหม่ ๆ ขึ้นมาได้ตลอดเวลาทั้งหมดด้วยกระบวนการที่เป็นไปตามกฎธรรมชาติที่บันทึกเอาไว้ภายใน และปัจจุบันนี้หลักการที่ว่านี้ก็เป็นที่ยึดถือในหมู่นักจักรวาลวิทยา และนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์กันมากที่สุด อย่างไรก็ตามในรายละเอียดของการอธิบาย ก็ยังมีความแตกต่างระหว่างกันเป็นต้นว่าทฤษฎีการพองตัวของจักรวาล หลังการระเบิดของบิกแบ็งเกิดขึ้นไม่นาน เพียงไม่กี่นาทีหลังจากนั้น จากความเรียบร้อยสม่ำเสมอจักรวาลก็เปลี่ยนแปลงไปสู่ความไม่ได้ระเบียบตะปุ่มตะป่ำจากการค่อย ๆ คลี่ขยายตัวอย่างช้า เป็นการก้าวกระโดดพองตัวซ้ำซ้อนทันทีทันใดที่รวดเร็วยิ่ง ทั้งหมดก็เป็นเรื่องของการจัดองค์กรตนเองในสิ่งแวดล้อมที่จำเพาะ เช่นอุณหภูมิและความหนาแน่นของมวลอนุภาคที่แออัดหนาแน่นในช่วงนั้น หรืออีกความคิดหนึ่งเช่นความคิดของเซอร์ เฟร็ด ฮอยล์ (Sir Fred Hoyle) นักฟิสิกส์ผู้ก่อตั้งสถาบันฟิสิกส์ทฤษฎีที่เค็มบริดจ์ ฮอยล์คิดว่ากฎต่าง ๆ มาทีหลังจิตวิญญาณของจักรวาล เขาเชื่อว่าองค์กรที่เป็นจักรวาลเองเป็นตัวจิตปัญญาที่ยิ่งใหญ่ ที่มีลำดับความสำคัญสูงต่ำไล่ขึ้นไปจนถึงอภิมหาจิตปัญญา และจิตจักรวาลนี้เองที่ควบคุมบริหารกฎต่าง ๆ ของธรรมชาติด้วยการทดลองสร้างสรรชนิดและรูปแบบของวิวัฒนาการขึ้นมาตลอดเวลา ฮอยล์เชื่อว่าชีวิตไม่ได้เริ่มขึ้นโดยมีธาตุ คาร์บอนเป็นฐานมาเลย แต่เป็นซิลิคอนมาก่อน และก็มีหลักฐานเช่นในเรื่องของผลึกอนินทรีย์ การทดลองนี้เป็นไปทั่วจักรวาลที่ฮอยล์บอกว่า มีโมเลกุลของสารอินทรีย์เคมีเต็มทั่วจักรวาลและเม็ดพันธุ์ชีวิตที่เป็นสารเคมี เหล่านี้เองที่เป็นต้นตอของชีวิตบนโลก    

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


หลักการองค์รวม ทิศทางจักรวาลทัศน์

กระบวนทัศน์ พาราไดม์ใหม่

ตัวเลขเล่นกล

ธรรมชาติมันเป็นเองเช่นนั้นอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

อาจจะมีมนุษย์ในโลกอื่น

 
นำมาจากเอกภาพของชีวิตกับจักรวาล  ของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ  ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน