หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญเอกภพของชีวิตกับจักรวาล

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 ตัวเลขเล่นกล

     หากว่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องของอำนาจที่ยิ่งใหญ่ ผู้สร้างโลกสร้างจักรวาลที่มีภาพลักษณ์รูปร่าง (anthropomophic) ที่เป็นความเชื่อศรัทธาทางศาสนามากหลายศาสนาของผู้คนส่วนใหญ่ของโลกในที่นี้ และมองหากฎหรือผู้สร้างในรูปแบบอื่น ๆ ในหมู่ของนักวิชาการหรือนักวิทยาศาสตร์เองในปัจจุบันนี้ ก็คงจะพบว่ามีน้อยคนยิ่งที่จะยอมรับเรื่องของความบังเอิญซ้ำซ้อนนับเป็นร้อยล้านบนร้อยล้านความบังเอิญ อย่างไรก็ตามนักฟิสิกส์โดยเฉพาะนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ในยุคแควนตัมนี้โดยมาก จะไม่รังเกียจการใช้ปรัชญาเมตาฟิสิกส์ เข้ามาในกระบวนการทำความเข้าใจกับสิ่งที่อธิบายไม่ได้ หลายคนยอมรับแม้แต่คำว่ามายากล (magic) แต่จะไม่ยอมรับเรื่องความบังเอิญ โดยที่ไม่ได้มีความพยายามปะติดปะต่อด้วยทฤษฎีหรือความคิดเห็น ที่มีการยอมรับกันในทางวิทยาศาสตร์มาช่วยในการอธิบายบางขั้นตอนจนหมดทางแล้วจริง ๆ ดังที่เซอร์อาร์เธอร์ เอ็ดดิงตัน (Sir Arthur Eddington) นักฟิสิกส์รางวัลโนเบลที่ถือกันว่าเป็นเอกะทัคคะในด้านของทฤษฎีความสัมพันธภาพทั่วไปที่เป็นรองก็เพียงแต่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์แต่เพียงคนเดียวเซอร์อาร์เธอร์และนักวิทยาศาสตร์ดัง ๆ คนอื่น ๆ เช่นแบนรดอนคาร์เตอร์หรือฟรีแมน ไดสัน ได้รวบรวม "ตัวเลขเล่นกล" เอาไว้มากมาย (numerical magic) เป็นต้นว่านิวเคลียสของอะตอมจะมีความแข็งแรงมั่นคงอย่างเหลือเชื่อ หากว่ามีจำนวนของโปรตอนหรือนิวตรอนเป็นเลขคู่ที่มีเลข 2 กับเลข 8 เช่น 2 8 20 28 82 และ 128 ดังนั้นนิวเคลียสของฮีเลียมที่มีโปรตอนและนิวตรอนอย่างละสองตัวจึงมั่นคงที่สุด หรือตะกั่วที่นิวเคลียสมีโปรตอน 82 ตัว เป็นธาตุที่สารกัมมันตภาพที่สลายตัวทุกตัว จะต้องมาจบลงด้วยการกลายมาเป็นตะกั่วทั้งหมด ที่ประหลาดมีอีกมากยิ่งนักที่เอ็ดดิงตันอุตส่าห์รวบรวมเอาไว้เป็นต้นว่าตัวคงที่ทั้งสามตัว คือความเร็วของแสง มวลและปริมาณประจุไฟฟ้าของอีเล็คตรอน และค่าคงที่ที่ไม่สามารถลดแบ่งจำนวนลงได้อีกของแม็กซ์แพล็งค์ (Max Planck's quantum constant) ล้วนเป็นค่าคงที่ที่สัมพันธ์กับ 136 ซึ่งเป็นตัวเลขที่ได้มาจากรัศมีของวงเขตจักรวาล และเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนักที่ตัวเลข 136 เมื่อสัมพันธ์เข้ากับสมการของไอน์สไตน์ที่คำนวณจำนวนของอนุภาคที่มีอยู่ทั้งหมดของจักรวาลก็จะได้ตัวเลขประมาณ 10 ยกกำลัง 79 ซึ่งเท่ากับประมาณสองเท่าของผลรวมของค่าคงที่ทั้งสามตัวที่กล่าวมาแล้วเมื่อนำมาสัมพันธ์กับตัวเลข 136 (ซึ่งเป็นตัวเลขใกล้ ๆ กับ 10 ยกกำลัง 40) ซึ่งตัวเลขเท่ากันกับตัวนี้กลับเป็นค่าของสัดส่วนของแรงอีเล็คโตรแม็กเนติคส์กับแรงดึงดูดระหว่างโปรตอนทั้งสองตัวที่อยู่ในนิวเคลียส และที่แปลกยิ่งกว่านั้นความพอดีของสัดส่วนของแรงดังกล่าว ระหว่างโปรตอนนั้นจะต้องเป็นเช่นนั้น ผิดไม่ได้ หากเพียงแต่ผิดไปเพียงหนึ่งส่วนใน 10 ยกกำลัง 40 เท่านั้น โปรตอนก็รวมกันไม่ได้ อะไร ๆ ก็เกิดขึ้นมาในจักรวาลไม่ได้รวมทั้งมนุษย์เราด้วย อีกตัวเลขหนึ่งที่แปลกคือ 4,669 (Figenbaum's constant) ในกฎแห่งความจลาจลไร้ระเบียบ (Chaos Theory) ที่เป็นตัวเลขที่ต้องปรากฏขึ้นทุกครั้งก่อนที่สภาพความเป็นระเบียบจะเปลี่ยนเป็นความไร้ระเบียบ และตัวเลขตัวเดียวกันนี้เป็นตัวเดียวของพื้นฐานที่มาของค่าสมมุติ (i = imagery number) ของคณิตศาสตร์จักรวาล

    ตัวเลขที่เป็นเหมือนมายากลมีอีกมากที่พ้องกันอย่างแปลก ๆ ในทางคณิตศาสตร์จนกระทั่งนักฟิสิกส์นักคณิตศาสตร์หลายคนทีเดียวเชื่อว่า ภาษาที่แสดงจิตปัญญาของจักรวาลเป็นภาษาทางคณิตศาสตร์ทั้งหมด เช่นนักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียง คาร์ลเฟรดริช วอน ไว้แซคเกอร์ (Carl Freidrich van Weizsacher) เป็นต้นที่ไปไกลจนบอกว่า เป็นภาษาของพระเจ้าที่ทิ้งร่องรอยให้มนุษย์ค้นหาความจริง

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


หลักการองค์รวม ทิศทางจักรวาลทัศน์

กระบวนทัศน์ พาราไดม์ใหม่

ตัวเลขเล่นกล

ธรรมชาติมันเป็นเองเช่นนั้นอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

อาจจะมีมนุษย์ในโลกอื่น

 
นำมาจากเอกภาพของชีวิตกับจักรวาล  ของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ  ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน