หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญเอกภพของชีวิตกับจักรวาล

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 กระบวนการทัศน์ พาราไดม์ใหม่

     กระบวนทัศน์พาราไดม์ใหม่นี้ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ของวิวัฒนาการของจักรวาลทั้งหมด วิทยาศาสตร์เดิมและฟิสิกส์กายภาพมองจักรวาลและสรรพสิ่งเช่นเครื่องจักรเครื่องยนต์ที่กำหนดตายตัวด้วยแรงจากภายนอก สู่วัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างไม่มีทางเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้ เช่นนาฬิกาหรือรถยนต์ที่วันหนึ่งก็จะต้องเสื่อมสลายลงไป กฎพลวัตความร้อนหรือเทอร์โมไดนามิคส์อธิบายจักรวาลที่เป็นองค์กรปิด ที่เริ่มด้วยความไม่ปกติและจบลงด้วยความเสื่อมสลายลงไปทั้งหมดเช่นเดียวกัน หากพิจารณากฎทั้งสองร่วมกัน และก็จะเห็นได้ว่าการกำเนิดของสรรพสิ่งเป็นการสร้างขึ้นมาทันทีทันใด และทั้งหมดทุกชิ้นส่วนมาตั้งแต่เริ่มต้น หลังจากนั้นแล้วก็ไม่มีการสร้างสิ่งใหม่ใด ๆ ขึ้นมาอีก จบเกมกันมาตั้งแต่ต้น และหลังจากเกิดมาแล้วก็เสื่อมลง น้อยลง จนทั้งหมดสลายหมดสิ้นไปจากการหมดต้นทุนความร้อนที่เป็นผลผลิตของตนเองลงไป    

     นั่นเป็นเรื่องตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงกับการเกิดการดำรงอยู่และวิวัฒนาการของจักรวาลและสรรพสิ่งตามหลักการแห่งองค์รวมที่ทุกสิ่งเป็นของใหม่ที่ค่อย ๆ วิวัฒนาการมาตามขั้นตอน กำหนดหรือทำนายไม่ได้ มันเป็นไปของมันเองโดยไม่มีวัตถุประสงค์เช่นวัตถุหรือผลิตภัณฑ์เครื่องยนต์และแทนที่จะเดินทางไปสู่ความล่มสลายสูญสิ้นความร้อนจนตัวตาย มันกลับเกิดขึ้นมาใหม่จากสิ่งเหล่านั้นวิวัฒนาการใหม่ตลอดเวลาเหมือนกับการคลี่ขยายของดอกไม้ในยามรุ่งอรุณ มันผิดกันเพียงแต่ว่ามันเป็นดอกไม้ที่ซ้อนอยู่ภายในของดอกไม้ที่โตกว่า ทั้งหมดคลี่ขยายซ้ำซ้อนเรื่อยไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และกำหนดความสิ้นสุดไม่ได้ จักรวาลจึงไม่สิ้นสุดและไม่มีขอบเขตกำหนดกาลใด ๆ ทั้งสิ้น มีแต่โอกาสกับความอิสระ มีแต่องค์กรที่อิสระที่เกิดอย่างซ้ำซ้อน มีแต่กระบวนการสรรสร้างใหม่ที่เกิดจากเนื้อในเดิม องค์กรใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากองค์กรเดิมทำนายไม่ได้รวมที่เป็นชีวิต เป็นจิตวิญญาณ ทั้งหมดไม่เคยหยุดนิ่ง ทั้งหมดจะต้องวิวัฒนาการต่อ ๆ กันไป ด้วยหลักการเดียวกันตลอดไป

    ที่กล่าวมานั้นอาจจะดูเหมือนกับว่ามันเป็นความยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่มันก็เป็นความวุ่นวายเช่นเดียวกับที่เป็นกฎแห่งความจลาจลไร้ระเบียบ (Chaos Theory) ความยุ่งเหยิงไม่หยุดนิ่งในกฎแห่งการกระจายของพริโกจิน (Dissipative Theory) หรือจุดวิกฤตจากสภาพที่ไกล จากสมดุล (far - from - equilibrium) หรือทฤษฎีการจัดองค์กรของโมเลกุลของค๊อฟแมน ทั้งหมดนี้ก็ไม่ต่างกับสภาพที่เรียกว่าซิงกูลาริตี้ (singularity) ในจักรวาลวิทยา ด้วยเหตุนี้เองเราจึงคุ้นเคยกับสิ่งใหม่ สภาพใหม่ พฤติกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นใหม่หรือวิวัฒนาการขึ้นมาใหม่ อย่างทันทีทันใดอย่างไม่ได้คาดหมายหรือไม่สามารถคาดหมายได้มาก่อน ไม่ว่าในทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ เคมีและชีววิทยา ธรณีปัฐพีวิทยาและแม้แต่โบราณวิทยาศาสตร์ฟอสซิลวิทยาหรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่น่าอัศจรรย์โดยอธิบายไม่ได้ดังที่เคยเขียนเล่าเอาไว้แล้วในหนังสือของผู้เขียนเล่มอื่น ๆ

    ถ้าหากว่าองค์รวมเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เกี่ยวโยงเป็นหนึ่งเดียวกันอันไม่จบสิ้น เป็นเรื่องขององค์กรที่ซ้ำซ้อนองค์กรระดับที่ต่างระดับ และการพัวพันระหว่างกันเหล่านั้นล้วนแล้วแต่มีหลักการ หรือกฎที่บริหารองค์กรหรือระดับนั้น ๆ อะไรคือสิ่งที่บริหารองค์รวมให้เป็นเช่นนั้น ? อะไรที่ทำให้จักรวาลไม่มีเกิดไม่มีดับมีแต่เคลื่อนไหวสรรสร้างสิ่งใหม่ มาจากของเก่าหมุนเวียนต่อเนื่องกันไปเช่นนั้น และที่สำคัญที่สุด อะไรที่อยู่เบื้องหลังการกำเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ของมนุษย์และจิตวิญญาณ?

    มันก็มีอยู่หลายคำตอบ ที่แน่นอนที่สุดเป็นไปตามฟรีวิลล์หรือโอกาสอย่างอิสระของนักวิทยาศาสตร์ของผู้ค้นคว้าหาความจริงทุกคน ที่มีสิทธิที่จะสร้างเป็นข้อสันนิษฐานหรือสมมุติฐานขึ้นมา และแน่นอนที่สุดที่จะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดสามารถให้คำตอบที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และมีเหตุผลมากน้อยเพียงไร เพราะเห็นชัดแล้วว่าในเรื่องของจักรวาลและจิตวิญญาณ ด้วยเนื้อหาของความรู้ใหม่ฟิสิกส์ใหม่โดยเฉพาะแควนตัมเมคานิคส์และทฤษฎีใหม่ ๆ เหนือแควนตัม ตรรกะและเหตุผลหรือสามัญสำนึก ล้วนแล้วแต่ไม่สามารถนำมาใช้ได้อย่างจบสิ้นสมบูรณ์แม้แต่ครั้งเดียว

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


หลักการองค์รวม ทิศทางจักรวาลทัศน์

กระบวนทัศน์ พาราไดม์ใหม่

ตัวเลขเล่นกล

ธรรมชาติมันเป็นเองเช่นนั้นอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

อาจจะมีมนุษย์ในโลกอื่น

 
นำมาจากเอกภาพของชีวิตกับจักรวาล  ของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ  ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน