หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญเอกภพของชีวิตกับจักรวาล

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ประสบการณ์ทางจิต

    การทำงานของจิตวิญญาณเป็นเช่นนั้น เช่นความคิดที่ไม่ใช่จำเพาะที่เนื้อหา แต่เป็นทั้งหมด เป็นทั้งโครงสร้าง หน้าที่ เนื้อหาและการดำเนินร่วมกันของทั้งหมดที่เปิดเผยออกมาจากองค์กรที่ซ่อนเร้น จิตจึงทำหน้าที่เหมือนผู้จัดอันดับของเหตุการณ์ที่ไม่สามารถกำหนดด้วยเวลา ที่จับเวลาด้วยนาฬิกาแต่สัมพันธ์เป็นส่วนขยายของช่วงเวลาหนึ่งที่ไม่ชัดเจนจากองค์กรซ่อนเร้นตัวเองที่เปิดเผยออกมาแล้วก็ซ่อนเร้นตัวเองใหม่ที่ซ้ำซ้อนตามหลังกันอย่างรวดเร็วกลายเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันของความคิด

    ในการอธิบายจิตวิญญาณนั้น แท้ที่จริงแล้ว มีหลักฐานหรือเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มากมาย ที่สามารถนำมาแสดงว่าประสบการณ์ทางจิตเป็นการสร้างขึ้นมาจากพื้นฐานของความจำที่เป็นการจัดองค์กรตัวเองของความคิด ดังที่ เปียเจต์ (J - Piaget) กล่าวเอาไว้ว่า "จิตวิญญาณที่สำหรับเราทั่วไปคิดว่าเป็นองค์กรที่ประกอบด้วยที่ว่าง เวลา เหตุปัจจัย (ที่โบห์มรวมเข้าด้วยกันเป็นนามรูปที่เปิดเผยให้ปรากฏออกมาให้รับรู้ได้จากสิ่งที่เคยซ่อนตัวอยู่ก่อนหน้านั้น) ที่จริงแล้วสามารถบริหารตัวเองรู้ได้เองตั้งแต่ในช่วงเวลาเริ่มแรกที่สุดของชีวิตของแต่ละคน ตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เด็กทารกเริ่มรับรู้หรือเรียนรู้ ที่ก็คือเนื้อหาของจิตวิญญาณจากประสบการณ์การทำงานของระบบประสาท และการทำงานของกล้ามเนื้อร่างกายมาตั้งแต่คลอดออกมา เมื่อเด็กเจริญวัยขึ้นก็นำประสบการณ์ที่เรียนรู้ด้วยระบบประสาทตอนนั้น ๆ ไปผูกพันเชื่อมโยงกับการแสดงออกด้วยภาษาและตรรกะ การทำงานทั้งหมดจึงเป็นการรับรู้ด้วยความตื่นตัวรู้ตัวมาตั้งแต่เด็กเริ่มเกิดเลย การระลึกได้ของการทำงานดังกล่าวจึงเป็นการรับรู้ตั้งแต่เริ่มต้นจริง ๆ ณ ที่องค์กรซ่อนเร้นตัวเอง"

    ปัญหาที่เราไม่ได้สังเกตหรือคิดอย่างละเอียดในด้านของการเริ่มต้นอย่างแรกเริ่มจริง ๆ ขององค์กรการซ่อนเร้นตัวเองเป็นเพราะเหตุว่าเราเคยชินกับสิ่งที่เป็นนามเป็นรูปกับองค์กรของการเปิดเผยตัวเองและเน้นการรับรู้เช่นนั้นแนบแน่นเป็นเนื้อในของความคิดของภาษาจนทำให้เราเชื่อว่า ทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่เป็นอยู่อย่างเปิดเผยของมันเช่นนั้น นอกจากนี้การครุ่นคิดอย่างมากในกระบวนการรื้อฟื้นความทรงจำที่ต่างก็แปลกแยกเป็นเอกเทศ เสริมให้ความเชื่อของเราแน่นหนายิ่งขึ้นอีก ประสบการณ์ที่เป็นเอกเทศแข็งกระด้างและแน่นิ่งเช่นนั้นทำให้เราหลงลืม หรือไม่สามารถที่จะสังเกตลักษณะของการเปลี่ยนองค์กรตัวเองที่ละเอียดยิ่งดังที่กล่าวมาแล้ว ในเรื่องของเสียงดนตรี ในที่สุดจิตของเราเองจึงรับรู้แต่ภาพลวงหรือการสัมผัสที่หลอกหลอนและแปลกแยกทั้งหมด

รูปที่หนึ่ง

     ลูกบอลที่ตั้งอยู่ในแอ่งเว้าจะคงที่  แต่เมื่อพื้นถูกหนุนสูงขึ้นมา  สภาพความคงที่หรือความพอดีจะเปลี่ยนแปลงจนในที่สุดสภาพคงที่เสียดุล  ลูกบอลก็จะตกลงมาในแอ่งที่เกิดใหม่ด้านใดด้านหนึ่ง  ในสภาพที่คงที่ใหม่(Symmetry) (กฎการจัดองค์กรตนเอง)

รูปที่สอง

     เมื่อสภาพที่เป็นระเบียบคงที่เป็นระบบ  เกิดไร้ระเบียบมากขึ้นห่างจากความพอดี  หรือสมดุลมากขึ้นจนถึงจุดวิกฤติ  มันก็จะทันทีทันใดกลายสภาพไม่คงที่ได้อย่างหนึ่งอย่างใดที่ทำนายไม่ได้  เกิดระบบที่เป็นระเบียบคงที่ขึ้นมาใหม่  (กฎการจัดองค์กรตนเอง)

รูปที่สาม

    อนุภาคสร้างปรากฎการณ์เมื่อคลื่นแควนตัมแสงมากระทบ (E)  ดังนั้นเมื่อคลื่นแสงที่สร้าง E1  จะมีปฏิกิริยากับ E2   และ  E3  รับรู้กันได้แต่ไม่เกี่ยวกับ E4

 

     ก๊าซ :  เอ็นโตรปี ยิ่งมาก  อนูของก๊าซจะกระจายไปทั่วเท่าๆกัน (Entropy)  ตรงกันข้ามกับก้อนวัตถุที่เกิดขึ้นจากแรงโน้มถ่วง(Gravity)

     จากโมเลกุล A  และ B   สร้างโมเลกุลประกอบ AB  กับ BA  ซึ่งทั้ง  AB  และ  BA  ก็เป็นตัวเร่งทางเคมีที่ร่วมกันช่วยให้มีการสร้าง  AB  และ  BA  ทั้งหมดช่วยกันร่วมกัน เร่งรัดกัน(Autocatalysis)

     ห่วงโซ่ความสัมพันธ์ของปฏิกิริยาตัวเร่งทางเคมีที่ซับซ้อนขึ้นมาจากโมเลกุลง่ายๆสองตัว A  และ  B  ที่รวมกันและเร่งกันโยงใยไปตลอดเวลา  ทั้งหมดดำเนินไปทั้งในปฏิกิริยาการสร้างและการสลาย  (Production  reaction-reverse  reaction)

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


จิตกับสมอง

2 ระดับของสมองกับจิต

อธิบายได้แค่นี้แหละ

เหนือกว่ากลศาสตร์

ทฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียวและการซ่อนเร้นตนเอง

ม้วนเก็บไว้ในอนันตภาพ

ประสบการณ์ทางจิต 

 
นำมาจากเอกภาพของชีวิตกับจักรวาล  ของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ  ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน