หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญเอกภพของชีวิตกับจักรวาล

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ม้วนเก็บไว้ในอนันตภาพ

     โบห์มได้อธิบายจิตวิญญาณในสภาพของความหมายที่เป็นเนื้อในขององค์กรซ่อนเร้นตัวเอง ที่จะเปิดคลี่ขยายให้เป็นความรับรู้จิตวิญญาณที่รวมความคิด ความรับรู้ ความอยากความต้องการไปจนถึงการวิเคราะห์และจินตนาการที่สูงส่ง และอื่น ๆ นั้นสามารถอธิบายได้ทั้งหมดด้วยองค์กรของการซ่อนเร้นตัวเองเช่นเดียวกับการเอามันไปอธิบายเรื่องของสสารวัตถุทั้งหมด สรรพสิ่งทั้งหลายไม่ว่ามีชีวิตหรือไม่มีชีวิตที่ล้วนสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแยกจากกันไม่ได้ สสารวัตถุ (matter) หรือกายกับจิต (mind) ล้วนซ่อนเร้นด้วยกันในองค์กรเดียวกัน โบห์มบอกว่าสสารวัตถุที่รับรู้เป็นรูปธรรมเป็นสมบัติของจิตวิญญาณสนามพลังงานทั้งหลายไม่ว่าเป็นแรงเป็นแสงเป็นเสียงทำหน้าที่ม้วนข้อมูลของสสารวัตถุทั้งหมดของจักรวาลไว้ที่จุดหนึ่งจุดใดของที่ว่างในจักรวาล ด้วยกระบวนการเช่นนั้นข้อมูลที่ว่านั้นก็จะผ่านประสาทสัมผัสหูหรืออื่น ๆ สู่สมองหรือระบบประสาทส่วนกลางของเรา และลึกลงไปยิ่งกว่านั้น สสารวัตถุที่ประกอบเป็นตัวเราทั้งหมดเอง อะตอมทุกอะตอมในเซลล์และอวัยวะก็ล้วนม้วนเอาข้อมูลของจักรวาลเอาไว้ดังที่คาร์ล พิแบรม (Karl Pribram) ได้พิสูจน์ได้ในระดับที่เชื่อได้ในทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าข้อมูลทั้งหมดที่เก็บเป็นความทรงจำนั้น ไม่ได้เก็บไว้ที่กลุ่มเซลล์ส่วนหนึ่งส่วนใดของสมอง แต่ม้วนเก็บไว้ในระเบียบเก็บข้อมูลที่บันทึกไว้ในไฟล์ของแผ่นฟิล์มอนันตภาพ (hologram) ในเซลล์ทั่วทั้งสมองเมื่อระเบียบที่สมองถูกเรียกหรือกระตุ้น การสนองตอบที่เป็นการทำงานทางประสาท (neural energy) ที่จะแสดงไฟล์ของข้อมูลที่บันทึกไว้ตั้งแต่ต้น ความทรงจำของทั้งหมดก็เปิดเผยออกมาพร้อม ๆ กับการทำงานตามปกติของระบบสรีรภาพของสมอง ที่เกิดจากการกระตุ้นที่ประสาทสัมผัสภายนอกในทีแรก ทั้งสองเมื่อรวมกันก็จะแสดงออกซึ่งกระบวนการของการคิดการวิเคราะห์ หรือการตัดสินใจที่เป็นผลการบริหารความทรงจำ ตรรกะเหตุปัจจัยและการรับรู้จากประสาทสัมผัสภายนอกเข้าด้วยกันอย่างที่จะแยกว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนไม่ได้

     ยกตัวอย่างเมื่อเราได้ยินเสียงดนตรีที่เคลื่อนไหวไปตลอดเวลา และเรารับรู้ชื่นชมกับทำนองและจังหวะที่รวมการเคลื่อนไหวของตัวโน๊ตเสียงแต่ละตัวอย่างต่อเนื่องและกลมกลืน ซึ่งจริง ๆ แล้วในช่วงหนึ่งใดก็มีเพียงเสียงจากตัวโน๊ตเพียงตัวหนึ่งเท่านั้น แต่โน๊ตเสียงอื่น ๆ ทั้งหมดก่อนหน้านั้นก็ยังก้องสะท้อนรับรู้ที่จิตของเราและการรวมกันของความก้องสะท้อนของโน๊ตเสียง ที่เคลื่อนไหวไหลติดต่อกันทำให้เรารับรู้ว่าเป็นเสียงดนตรีที่ไพเราะ ลองเล่นโน๊ตทีละตัวในช่วงเวลาที่ห่างกันเราย่อมไม่ได้ฟังดนตรีที่เราชื่นชมนั้นอย่างแน่นอน แต่หากพิจารณาให้ละเอียดก็จะรู้ว่าการเคลื่อนไหวของตัวโน๊ตต่อเนื่องที่ได้ผ่านไปแล้ว และก้องสะท้อนต่อเนื่องนั้นไม่ได้เป็นเรื่องของความจำโน๊ตที่แยกจากกันเป็นแต่ละตัว แต่เป็นการสังเคราะห์ความเป็นทั้งหมดขึ้นมาใหม่ ของโน๊ตที่ผ่านไปแล้วเหล่านั้น ที่นอกจากจะรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสที่หูแล้วก็ยังรวมการสนองตอบทางร่างกายทั้งหมด รวมทั้งการสนองตอบทางอารมณ์ความรู้สึกที่ซับซ้อนที่รวมกันเป็นความชื่นชมต่อดนตรีทั้งหมด ความชื่นชมที่ยังมีผลหรือความหมายอย่างละเอียดต่อไปถึงเรื่องพฤติกรรมทางจิตอื่น ๆ ที่ตามมา ความชื่นชมต่อเสียงดนตรีจึงไม่ใช่เรื่องของประสาทสัมผัสการได้ยินเสียงของตัวโน๊ตเท่านั้น แต่เป็นเรื่องขององค์รวม เป็นเรื่องของการรับรู้ผลของการจัดองค์กร ที่สังเคราะห์สิ่งที่ซ่อนเร้นตัวให้จิตในระดับต่าง ๆ ที่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียว

     หรือเมื่อเราดูหนัง ภาพที่เห็นที่จริงเป็นภาพซ้อน ๆ กันจำนวนมากที่ปรากฏอกมาทีละภาพอย่างรวดเร็ว ซึ่งถ้าหากปรากฏออกมาทีละภาพในช่วงที่ห่างกัน เราก็ไม่เห็นความต่อเนื่องของหนังเรื่องนั้น เห็นเหมือนภาพที่กระโดดหรือกระตุกออกมาทีละรูป และรูปที่ผ่านไปทั้งหมดเป็นการจัดองค์กรหรือสังเคราะห์ใหม่เช่นเมื่อเราจ้องหลอดไฟสองหลอด (เอ) กับ (บี) ที่ปิดเปิดอย่างรวดเร็วมากโดยที่หลอดไฟ (เอ) เปิดเร็วกว่าหลอด (บี) เล็กน้อย ที่สุดเราก็จะเห็นเหมือนแสงมันวิ่งไหลจาก (เอ) อย่างต่อเนื่องไปหยุดที่ (บี) จากความสัมพันธ์ระหว่างกันทำให้เราเห็นและว่าเป็นความจริงของแสงที่เคลื่อนมาจาก (เอ) เท่านั้น ทั้ง ๆ ที่มันเป็นเรื่องของการรับรู้ขั้นตอนที่ต่างกันขององค์กรที่ซ่อนเร้นตัวเองซึ่งเป็นจิตของเราต่างหาก ที่ทำให้มีการสังเคราะห์เปิดเผยมันออกมาให้รับรู้และเชื่อว่าเป็นจริง จิตที่เป็นเรื่องเบื้องหน้าทำหน้าที่เป็นองค์กรเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนเร้นตัวอยู่ที่เบื้องหลัง

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


จิตกับสมอง

2 ระดับของสมองกับจิต

อธิบายได้แค่นี้แหละ

เหนือกว่ากลศาสตร์

ทฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียวและการซ่อนเร้นตนเอง

ม้วนเก็บไว้ในอนันตภาพ

ประสบการณ์ทางจิต 

 
นำมาจากเอกภาพของชีวิตกับจักรวาล  ของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ  ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน