หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญเอกภพของชีวิตกับจักรวาล

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ทฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียวและการซ่อนเร้นตนเอง

     ทฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียวกันและการซ่อนเร้นตัวเอง (Wholeness and The Implicate Order) ของเดวิด โบห์มเมื่อประกาศออกมาเป็นครั้งแรกกว่าสิบปีมาแล้วนั้น ได้รับการตอบรับจากมวลหมู่นักวิทยาศาสตร์อย่างเงียบเชียบและเงียบงัน ส่วนมากจะไม่เชื่อหรือไม่ยอมรับแต่ด้วยสถานภาพของนักฟิสิกส์ระดับแนวหน้าที่สุดในด้านทฤษฎีความสัมพันธ์ภาพและแควนตัมเมคานิคส์ และความเป็นอิจฉริยะในด้านความคิดที่ทุกคนยอมรับทั้งยังยกย่องให้เดวิดโบห์มอยู่ในฐานะของภาพลักษณ์ของไอน์สไตน์คนที่สอง (prot'g?) ทำให้ไม่มีผู้ใดสงสัย อย่างไรก็ตามนักฟิสิกส์ทั่วทั้งโลก ได้พยายามหาหลักฐาน หรือข้อพิสูจน์เพื่อที่จะคัดค้านทฤษฎีของโบห์มถึงกับมีการตั้งรางวัลจำนวนมหาศาลให้แก่ผู้ใดที่สามารถพิสูจน์ได้เช่นนั้นแม้เพียงบางส่วน แต่ตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีมานี้ นอกจากไม่มีใครสามารถทำได้แล้ว การค้นคว้าทั้งหมดล้วนกลายเป็นการสนับสนุนทฤษฎีของโบห์มให้แน่นแฟ้นและแน่นหนาขึ้น เป็นความจริงทางวิทยาศาสตร์ทุกขั้นตอนยิ่งขึ้นโดยไม่มีจุดหนึ่งจุดใดบกพร่องเลยแม้แต่น้อย ทุกคนยอมรับว่ามันเป็นความจริงแท้ที่สุดเท่าที่ความคิดความรู้และเครื่องมือทางฟิสิกส์จะพึงมีอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามอย่างที่นักฟิสิกส์ที่ชื่อว่าเจ บ็อบฟ์สรุปเอาไว้ว่า "… แม้ว่าทฤษฎีของโบห์มจะเป็นความจริงอย่างที่สุดโดยไม่มีข้อสงสัยใด ๆ ทั้งสิ้น แต่พวกเราก็ไม่เชื่อ"

    การศึกษาทฤษฎีของโบห์ม ที่อธิบายทุกสิ่งทุกสรรพสิ่งในจักรวาลเป็นเรื่องขององค์รวมความเป็นทั้งหมดเท่า ๆ กับความเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน ทั้งนี้รวมทั้งเรื่องของชีวิต มนุษย์ สังคมและจิตวิญญาณ ทั้งหมดนั้นจำเป็นต้องเข้าใจหลักการและเนื้อหาของทฤษฎีโดยทั่วไปเสียก่อน 

     พื้นฐานของทฤษฎีของเดวิดโบห์มคือ ความเป็นหนึ่งเดียวกัน อย่างไม่มีทางแยกออกจากกันและกันได้ของการดำรงอยู่ของสรรพสิ่ง ที่ล้วนเคลื่อนไหวต่อเนื่องอย่างไม่มีขอบเขตบริเวณหรือตำแหน่งแหล่งที่ เป็นทฤษฎีที่ควบคุมหรืออยู่หลังแควนตัมอีกที (beyond quantum)

    ศูนย์กลางของความเข้าใจต่อหลักการของการเคลื่อนไหวไหลเลื่อนอย่างต่อเนื่องของทั้งหมดที่แยกจากกันไม่ได้นั้น จะเป็นไปได้อย่างไม่มีเงื่อนไขก็ด้วยหลักการขององค์กรที่ซ่อนเร้นตัวเอง (Implicate order) เท่านั้น ด้วยหลักการที่ว่านี้การดำรงอยู่ของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวง (totality) ที่เป็นทั้งหมดล้วนม้วนซ่อนตัว (enfold) ในจุดหนึ่งตำแหน่งใดของที่ว่างและเวลา เพระฉะนั้นไม่ว่าส่วนหนึ่งใดองค์ประกอบหนึ่งใด หรือรูปแบบหนึ่งใดที่ปรากฏขึ้นมาลอย ๆ ในความคิดหรือการรับรู้จะอยู่ในสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งในสามสภาพ คือสสารพลังงานและจิตหรือที่โบห์มเรียกว่าความหมาย (meaning) ดังนั้นส่วนหรือองค์ประกอบที่อยู่ในสภาพหนึ่งใดนั้น ๆ ย่อมจะม้วนเอาอีกสองสภาพรวมกันกับทั้งหมดที่มันเป็นส่วน ดังนั้นความเป็นทั้งหมดจึงม้วนอยู่ในส่วนหรือองค์นั้น ๆ ไม่มีตำแหน่งที่แน่นอน ไหลเลื่อนต่อเนื่องเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นทุกจุดและทุกเวลา เมื่อส่วนที่ซ่อนเร้นเผยตัวออกมา (unfold) ทั้งหมดก็จะเปิดเผยตัวเองออกมาเป็นองค์กรเปิดให้รับรู้ในความคิด (Explicate Order)

    ดังนั้นทฤษฎีของโบห์ม จึงเป็นทฤษฎีที่อยู่ลึกหรือเหนือกฎแห่งความสัมพันธ์อยู่เหนือกฎเกณฑ์ทางแควนตัมเมคานิคส์ (beyond quantum) เป็นทฤษฎีที่เป็นเหตุปัจจัยของทั้งสองกฎนั้นอีกทีหนึ่ง ดังจะเห็นได้ว่ากฎแห่งความสัมพันธ์ภาพนั้นต้องการความต่อเนื่อง มีต้นเหตุชัดเจนทั้งยังกำหนดจุดหรือตำแหน่งที่มีความสัมพันธ์กันนั้น ๆ ในขณะเดียวกันกฎทางแควนตัมนั้นไม่ต้องการความต่อเนื่อง ไม่มีเหตุและทำนายไม่ได้ทั้งยังไม่มีตำแหน่งแหล่งที่ด้วย ทั้งสองกฎจึงขัดแย้งกันเว้นแต่ว่าในระดับที่เหนือขึ้นไป ทั้งสองต่างก็เป็นคุณสมบัติของหลักการการม้วนซ่อนเร้นตัวเองอีกทีหนึ่ง

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


จิตกับสมอง

2 ระดับของสมองกับจิต

อธิบายได้แค่นี้แหละ

เหนือกว่ากลศาสตร์

ทฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียวและการซ่อนเร้นตนเอง

ม้วนเก็บไว้ในอนันตภาพ

ประสบการณ์ทางจิต 

 
นำมาจากเอกภาพของชีวิตกับจักรวาล  ของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ  ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน