หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญเอกภพของชีวิตกับจักรวาล

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เหนือกว่ากลศาสตร์

     ความยากลำบากก็คือความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิตระหว่างระบบประสาทกับระบบทางจิตวิทยา (neural and mental pathways) กับกฎของการจัดองค์กรตัวเอง มันทำงานประสานระดับต่าง ๆ ทั้งหมดรวมเข้าด้วยกันเป็นองค์รวมได้อย่างไร ตรงนี้อาร์ดับบลิว สเปอร์รี่ (R.W. Sperry) นักฟิสิกส์ชีววิทยารางวัลโนเบล ได้อธิบายว่าสาเหตุน่าจะมาจากองค์กรที่ระดับล่าง (downward causation) ระดับของอะตอมของเซลล์ประสาทที่มีกฎในระดับของตนเองแยกต่างหากจากระดับโมเลกุลและอีกด้านหนึ่งกับอะตอมตัวอื่น ๆ ที่อยู่ในเซลล์ทั้งหมดของสมอง ที่เสปอร์รี่เชื่อว่าเป็นการทำงานของจิตและเรียกว่าคุณสมบัติรูปแบบแห่งองค์รวม (holistic configuration properties) กฎในระดับต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ขัดแย้งกัน แต่จะเสริมกันและกันทำให้เกิดผลงานอย่างทันทีทันใดทุกระดับพร้อม ๆ กัน (emergent interactionism) เช่นความคิดหนึ่งใดทำให้เกิดความคิดอื่น ๆ ที่ซับซ้อนตามมาและพฤติกรรมก็เป็นผลมาจากทั้งหมด

     มันก็ต้องไล่เรียงกันต่อไปว่าสิ่งที่เป็นต้นตอแรกเริ่มคืออะไร และมาจากไหนที่กำหนดหรือบริหารอะตอมที่อยู่ในเซลล์ประสาทหรือกฎขององค์กรอะตอมในระดับล่างที่เป็นเหตุปัจจัยต่อระดับของโมเลกุลที่อยู่สูงขึ้นมาซึ่งก็มีองค์กรตัวเองที่ระดับโมเลกุลนั้น ๆ ในขณะเดียวกันก็เป็นเหตุปัจจัยต่อระบบองค์กรอะตอมในเซลล์อื่น ๆ ทั้งหมด และนั่นเป็นการขยายขอบเขตออกไปลึกจนถึงเรื่องของจิตวิญญาณและองค์รวมของชีวิต ที่พอลเดวีสพูดว่า เป็นเรื่องที่นอกเหนือกฎทางฟิสิกส์กายภาพและกฎทางชีวเคมีทั้งหลายทั้งปวง หรือดังที่ไมเคิล โปลานยี นักเคมีฟิสิกส์รางวัลโนเนลที่กล่าวว่า "… มันจะต้องมีหลักการเป็นองค์รวมของความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกันของสรรพสิ่ง ซึ่งคล้าย ๆ กับเรื่องของสนามแห่งรูปพรรณสัณฐาน ที่บ่งชี้ว่าชีวิตอยู่ "เหนือ" (transcend) กฎทางฟิสิกส์และเคมี ซึ่งคุณสมบัติของคำที่ว่า "เหนือ" นี้ก็คือจิตวิญญาณที่ก็ยังอยู่เหนือกระบวนการทางกลศาสตร์ทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตอีกด้วย" (Michael Polanyi)

      จึงเห็นได้ชัดเจนว่า เมื่อมาถึงเรื่องของชีวิตการกำเนิดและการจัดองค์กรชีวิต กระบวนการทางชีววิทยาแทบทั้งหมดไม่สามารถที่จะอธิบายได้ด้วยกฎทางฟิสิกส์กายภาพหรือเคมี แม้ในส่วนที่สำคัญของกระบวนการทางชีววิทยาประสาทวิทยาเอง กฎทางแควนตัมเมคานิคส์ก็นำมาใช้อธิบายไม่ได้ ดังที่อูยีนวิกเนอร์ได้ทดลองแล้วทดลองอีก ดังนั้นในเรื่องของชีวิตที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นเช่นกระบวนการทางจิตหรือปรากฏการณ์เหนือจิต และที่ลึกล้ำยิ่งกว่านั้นก็คือกระบวนการของจิตวิญญาณ ที่มีหลายชั้นหลายระดับเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งถึงวิวัฒนาการของมนุษยชาติ วิวัฒนาการของสังคมและความใฝ่ฝันที่เป็นผลอันสลับซับซ้อนของกระบวนการวิวัฒนาการของจิตวิญญาณยิ่งเป็นเรื่องที่ยากที่สุดหรือแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะอธิบายได้ด้วยกฎหนึ่งกฎใดหรือนำเอากฏต่าง ๆ เข้ามารวมกันมันจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้อย่างที่นักวิทยาศาสตร์หลายคนที่เชื่อว่าในระดับขององค์รวมของชีวิต มันจะต้องมีกฎหรือระบบองค์รวมที่ใหญ่กว่าลึกกว่าและซับซ้อนกว่าเหนือแควนตัมขึ้นไปอีกตามลำดับอย่างไม่มีที่สิ้นสุด อัจฉริยะทางฟิสิกส์และแควนตัมเมคานิคส์หลายคนที่เชื่อเช่นนั้น แต่ก็เพียงไม่กี่คนในโลกนี้ที่สามารถลงไปลึกและรอบด้านในเรื่องของวิญญาณจริง ๆ ที่อย่างน้อยเป็นที่ยอมรับกันในหมู่นักวิทยาศาสตร์ชั้นแนวหน้าจริง ๆ ของโลก ผู้ที่อุทิศตนเพื่อการค้นคว้าในเรื่องของชีวิตอันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาอัจฉริยะเช่นเดวิด โบห์ม และถัดมาไม่ห่างกันนักก็มีโรเจอร์ เพ็นโรสอีกคนหนึ่ง สำหรับเรื่องทฤษฎีจิตวิญญาณแควนตัม (Quantum Conciousness) ของเพนโรสที่เคยเล่าเอาไว้อย่างละเอียดในหนังสือจักรวาลกับสัจธรรม ก็จะไม่นำมากล่าวซ้ำอีกในที่นี้ (David Bohm and roger Penrose)

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


จิตกับสมอง

2 ระดับของสมองกับจิต

อธิบายได้แค่นี้แหละ

เหนือกว่ากลศาสตร์

ทฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียวและการซ่อนเร้นตนเอง

ม้วนเก็บไว้ในอนันตภาพ

ประสบการณ์ทางจิต  

 
นำมาจากเอกภาพของชีวิตกับจักรวาล  ของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ  ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน