หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญเอกภพของชีวิตกับจักรวาล

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

คลื่นแควนตัม

     การทำงานคลื่นแควนตัม บางทีอาจเรียกว่าการพัวพันของส่วนขยายของอนุภาค (entangled attributes) ส่วนขยายคือตำแหน่ง หรือโมเม็นตัมหรือความสัมพันธ์กัน (แรงดึงดูด) ของอนุภาคจำนวนมากที่รวมกลุ่มกันในที่ว่างต่าง ๆ ด้วยความเร็วต่าง ๆ คลื่นอนุภาคที่รวมกันหรือพัวพันเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มน้อยนี้เมื่อมีผู้สังเกตเช่นคนซึ่งก็คือ กองอนุภาคเช่นเดียวกันเข้าไปร่วมเป็นส่วนของกลุ่มนั้น ๆ กระทำด้วยประสาทสัมผัส เช่นตาหรือเครื่องมือเข้าไปตรวจจับคลื่นอนุภาคเหล่านั้นก็จะเกิดเป็นความรับรู้ต่าง ๆ ขึ้นมาจากปฏิกิริยา (resonance) ระหว่างกองกลุ่มคลื่นอนุภาคที่ถูกสังเกตกับกองคลื่นอนุภาคที่เป็นจิตวิญญาณของผู้สังเกต รับรู้เป็นรูปกายเป็นวัตถุเป็นแสงสีเสียง ที่เป็นรูปธรรมต่าง ๆ ทั้งหมดนี้เป็นหลักการทางแควนตัมเมคานิคส์ที่นักวิทยาศาสตร์ทดสอบพิสูจน์ยอมรับกันโดยทั่วไป ส่วนทฤษฎีของเดวิดโบห์มที่ยังมีผู้ไม่ยอมเชื่อแต่ก็ไม่สามารถจะหาหลักฐานมาค้านได้ อธิบายลึกลงไปอีกว่าในระดับใต้หรือต่ำกว่าแควนตัมนั้น คลื่นอนุภาคทั่วทั้งจักรวาลไม่ว่าที่ใด หรือเป็นกลุ่มก้อนไหนล้วนเชื่อมโยงกันสามารถติดต่อกันได้ "อย่างทันทีทันควันยิ่งกว่าด้วยความเร็วที่เหนือว่าความเร็วแสง" (instantanous) กลุ่มก้อนที่เดวิดโบห์มเรียกว่าศักยภาพของแควนตัม (quantum potential) ในสภาพที่ซ่อนเร้นตัวเองหรือเปิดเผยตัวเองกลับไปมาด้วยองค์กรของมันเอง อย่างไม่มีตำแหน่งแหล่งที่ (Nonlocal enfolded - unfolded) ทั้งหมดอยู่ในสนามพลังที่ได้พลังงานมาจากการเปลี่ยนแปลง หรือชนปะทะกันเองโดยมีตัวแปรที่ซ่อนตัว (hidden variable) เป็นตัวกำหนดให้ศักยภาพแควนตัมคลี่ตัวเปิดเผยให้ออกมาเป็นสรรพสิ่งเป็นวัตถุเมื่อมีการสังเกตด้วยตาหรือประสาทสัมผัส ที่ก็เป็นการทำงานของคลื่นอนุภาคในเซลสมองที่ทำหน้าที่เป็นคลื่นจิตวิญญาณ พูดง่าย ๆ ก็คือโบห์มเชื่อว่าสิ่งที่ซ่อนเร้นหรือเปิดเผย ที่เป็นศักยภาพแควนตัมอันไม่มีตำแหน่งแหล่งที่อยู่ ก็คือความจริงในระดับที่ละเอียดที่สุด (micro reality) ที่ล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันและเชื่อมโยงต่อเนื่องกันและกันไปทั่วจักรวาล ในมิติหรือระนาบที่ซับซ้อนพัวพันกัน ความจริงที่ละเอียดนี้เป็นแหล่งข้อมูลทั้งหมดของจักรวาลที่ไม่มีอดีตปัจจุบันหรืออนาคต

     ในอีกด้านหนึ่งก็มีหลักฐานอยู่บ้างแล้วว่าคลื่นอนุภาคที่วิ่งเข้าออกในเซลของสมองสามารถเปลี่ยนเป็นจิตวิญญาณ โดยหลักการทางแควนตัมเมคานิคส์ ก่อนที่จะให้โมเลกุลของสารเคมีสร้างพลังงานเป็นสารเคมีหรือกระแสไฟฟ้า มันจึงเป็นเรื่องของคลื่นอนุภาคในสมองที่ทำงานรูปของจิตวิญญาณที่รับรู้ และแปลคลื่นอนุภาคที่เป็นกลุ่มก้อน หรือคลื่นแสงที่คงอยู่ชั่วครู่ที่ผ่านเข้ามาทางตาหรือประสาทสัมผัสอื่นใดให้เปลี่ยนเป็นภาพเป็นเสียง หรือสัมผัสได้เป็นวัตถุที่เป็นรูปธรรมทั้งหลายทั้งปวง (Roger PenRose & Stuart Hamiroff) ทั้งหมดกำลังอยู่ในระหว่างการพิสูจน์ในระยะสุดท้ายอยู่ ในขณะนี้เพ็นโรสเองมั่นใจมากถึงกับกล่าวว่า "แน่ใจว่าโดยหลักการแล้ว เรื่องทั้งหมดจะเป็นความจริงได้จริงมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์" (บทที่เจ็ด จิตกับสมอง)

     ดังนั้น ลักษณะของแควนตัมที่ไม่มีตำแหน่งแหล่งที่ (non - local) ไม่เป็นเหตุปัจจัยกันและกัน (non - causal) ไม่มีกำหนดหรือความแน่นอนได้ (non - determinism) จึงเป็นเรื่องที่อยู่ตรงกันข้ามกับฟิสิกส์กายภาพที่เรารู้จักกันดี กายภาพและวัตถุที่เราเชื่อว่าเป็นความจริงแท้กำหนดได้ สิบปากว่าไม่เท่ากับตาเห็น ฟิสิกส์กายวัตถุนั้นไม่เป็นความจริงในมาตรของจักรวาลที่โลกเราเป็นส่วนน้อยนิดยิ่งนัก อย่างไรก็ตามแม้ว่าฟิสิกส์กายวัตถุไม่เป็นความจริงเลย แต่ก็ถูกต้องเพียงแต่ว่ามันถูกต้องแต่บนโลกและกับส่วนขยายของโลก ถูกต้องสำหรับมนุษย์และเพื่อประโยชน์ของมนุษย์การสื่อและการอยู่ร่วมกันของเราเท่านั้น แต่ไม่ถูกต้องกับหมาหมูไก่หรือแมลง

     เช่นที่กล่าวมาแล้ว ผู้สังเกตเป็นส่วนของแควนตัมเมคานิคส์เมื่อมีผู้สังเกตเข้าไปยังกับระบบ มันก็จะเปลี่ยนสภาพที่ไม่แน่นอนไม่มีตำแหน่งแหล่งที่ ทายไม่ได้ให้เป็นความจริงทางโลกตามที่เครื่องมือผู้สังเกตต้องการวัดตรวจในตอนนั้น การตรวจวัดที่เป็นการพิสูจน์วัตถุและรูปธรรมสภาพที่ไม่แน่นอน มันจึงกลายเป็นแน่นอนเป็นสสารอนุภาคด้วยการสลายตัวของสภาพความเป็นคลื่นลงไปในทันทีทันใด (wave function collapse) ก่อนที่เราจะเริ่มตรวจจับมันเสียด้วยซ้ำอย่างกับว่ามันรู้ตัวล่วงหน้าได้ คุณสมบัติการสื่อข่าวสารระหว่างกันเช่นนี้คล้ายกับว่า กระบวนการทำงานกลศาสตร์แควนตัมไม่มีตำแหน่งใด ๆ แน่นอน (non - local) ตำแหน่งในที่นี้หมายถึงบริเวณที่คลื่น หรืออนุภาคเปลี่ยนสภาพเป็นปรากฏการณ์ จุดหนึ่งคือทุกจุดทุกตำแหน่ง ไอน์สไตน์ถึงได้พูดว่า "มันติดต่อกันไม่ได้ว่าจะห่างกันเท่าใด เหมือนกับว่าเป็นผี (ghostly action - at - adistance) และตรงนี้เองที่เรื่องของจิตวิญญาณมันเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของแควนตัมเมคานิคส์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อูยีนวิกเน่อร์วิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล ผู้ร่วมโครงการแมนฮัตตันที่ผลิตระเบิดปรมาณูระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง และเป็นคนคัดค้านการเอาระเบิดไปทิ้งบริเวณที่มีคนอยู่อาศัยที่ญี่ปุ่นถึงได้พูดว่า "จิตวิญญาณที่เข้าไปสังเกตรับรู้เองที่ไปสลายสภาพของความเป็นคลื่น จิตวิญญาณที่มีส่วนในการบริหารกลไกธรรมชาติทางแควนตัม"

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


แควนตัมเมคานิคส์

พยายามอธิบายแควนตัมเมคานิคส์

แควนตัมเมคานิคส์เข้ามาแทนที่วิทยาศาสตร์กายภาพ

คลื่นแควนตัม

แควนตัมเมคานิคส์กับคลื่นของชีวิต

ทฤษฎีการเสริมกันและกัน

 
นำมาจากเอกภาพของชีวิตกับจักรวาล  ของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ  ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน