หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญเอกภพของชีวิตกับจักรวาล

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

พยายามอธิบายแควนตัมเมคานิคส์

     ความพยายามในการอธิบายแควนตัมเมคานิคส์ด้วยภาษาธรรมดา หรือพยายามอธิบายกระบวนการทำงานของแควนตัมเมคานิคส์ในระดับที่ละเอียด หรือในระดับจักรวาลด้วยการปรับขึ้นไปและลงมาที่ระดับโลกจึงเป็นเรื่องที่มนุษย์เราซึ่งมีชีวิตอยู่กับความเคยชินความถูกต้องระดับโลก ยังไม่เข้าใจความจริงแท้จึงรับกันไม่ได้ หลายครั้งที่การอธิบายเช่นนั้นกลายเป็นเรื่องของความเร้นลับ เช่นเดียวกับการอธิบายนามธรรมในทางศาสนาหรือเหนือธรรมชาติจนบางครั้งคล้ายไปทางไสยศาสตร์ เป็นต้นว่าอีเล็คตรอนหรือนุภาคใด ๆ ก็ตาม ถ้าไม่ไปวัดไปจับมัน มันจะเป็นคลื่นหรือเป็นสสารอนุภาคเมื่อใดก็ได้ที่ทำนายไม่ได้ หรือแม้จะรู้ตำแหน่งทั้งสองสภาพนั้นในเวลาเดียวกันไม่ได้ หรือว่ามันอาจวิ่งไปทางซ้ายพร้อม ๆ กับที่มันวิ่งหมุนไปทางขวาเหมือนกับว่ามันอยู่ในโลกเราพร้อม ๆ กับที่มันก็อยู่ในอีกโลกหนึ่ง คล้ายกับสภาพที่มันซ้อนกันอยู่ (superposition) ซึ่งทั้งสองสภาพมีจริงเช่นนั้น อันนี้เป็นไปไม่ได้ สำหรับฟิสิกส์กายภาพตามที่เราเคยเรียน หรือว่าการหมุนรอบตัวเองหรือสปิน (spin) ของอีเล็คตรอนแต่ละรอบมีค่าเท่ากับ 720 องศาแทนที่เป็น 360 องศาเช่นทรงกลมใดที่วิทยาศาสตร์สอนให้เรารู้ เราไม่เข้าใจและอธิบายด้วยฟิสิกส์คลาสสิคไม่ได้อีกเหมือนกัน มันสปินหรือหมุนเช่นนั้นจริง ๆ เพราะว่าสนามแม่เหล็กที่เกิดจากการสปินของมันมีค่าเป็นสองเท่าของสนามที่ได้จากการหมุนรอบตัวเองของทรงกลมธรรมดาจริง ๆ พอลเดวิสถึงได้พูดว่าโชคยังดีอยู่ที่เรื่องของแควนตัมเมคานิคส์ เป็นเรื่องรายละเอียดในระดับที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ถ้าไม่เช่นนั้นการเอาเรื่องฟิสิกส์ใหม่ไปพูดในระดับโลกกายหรืออธิบายให้กับคนทั่ว ๆ ไปทั้ง ๆ ที่มันเป็นความจริงแท้อย่างที่สุด ทุกคนจะต้องคิดว่านักฟิสิกส์เป็นบ้ากันไปทั้งหมดอย่างแน่นอน

     ผู้ที่ต้องการแสวงหาความจริงแท้ทางวิทยาศาสตร์แห่งยุคใหม่ เข้าใจกฎธรรมชาติที่แท้ของจักรวาลทั้งหมดในระดับที่ละเอียดระดับที่ต่ำกว่าอะตอม จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนว่ากฎทางแควนตัมข้อหนึ่งในหลายต่อหลายข้อบอกว่า ความจริงแท้ไม่อยู่ภายใต้ตรรกะของเหตุปัจจัยหรือเหตุผล เดวิด ฟิงเกลส์ไตน์ (David Fingelstein) นักฟิสิกส์รางวัลโนเบลกล่าวว่า "ตรรกกะและเหตุปัจจัยที่เป็นสากลอุดมการณ์ทางวิทยาศาสตร์นั้น มันผิดมาตั้งแต่ต้น" เดวิดพูดถึงผิดในที่นี้ก็คือ ผิดจากความเป็นจริงที่แท้จริง ไม่ใช่ผิดจากความจริงทางโลกที่เป็นเรื่องที่แม้ว่าถูกต้อง แต่ก็ถูกต้องแต่สำหรับมนุษย์ในโลกนี้เท่านั้น และถูกต้องแต่กับสิ่งที่รับรู้สัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสภายนอกทั้งห้า ตาหูลิ้นจมูกและกายที่รับเป็นประสบการณ์ เป็นความเคยชินสามัญสำนึกที่ติดตัวมากับมนุษย์เราเท่านั้น ดังนั้นการเข้าถึงความจริงทางแควนตัมจะต้องทิ้งหลักการของฟิสิกส์กายภาพ ความรู้ความคิดวัตถุนิยมแยกเอาไปไว้ต่างหากเสียก่อน เช่น หลักการใหญ่ที่สำคัญที่สุดทั้งสามหลักการของวิทยาศาสตร์กายภาพที่ก็คือ มีอะตอม มีรูปธรรมและกำหนดได้ (stomism objectivism determinism) มันกลับหัวกลับหางกันจนหมดเพราะในแควนตัมเมคานิคส์ หลักการของมันกลับตรงกันข้ามคือ ไม่มีอะตอม ไม่มีรูปธรรม และกำหนดไม่ได้ (non-atomism non - objectiveism non - determinism) นั่นเป็นหลักการที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกไปประชุม และให้การรับรองกันที่นครโคเป็นเฮเกนในการประชุมใหญ่ที่นักฟิสิกส์ทั่วโลก ในปลายทศวรรษที่ 1920 (Copen hagen Interpretation) และนั้นเป็นความจริงอะตอมที่วัดได้จับตัวได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้อง แม้กระนั้นถ้าอะตอมที่วัดจับได้มาทำให้เย็นจัด (Bose - Einstein Atom) มันก็จะกลายสภาพเป็นคลื่นไปเลย

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


แควนตัมเมคานิคส์

พยายามอธิบายแควนตัมเมคานิคส์

แควนตัมเมคานิคส์เข้ามาแทนที่วิทยาศาสตร์กายภาพ

คลื่นแควนตัม

แควนตัมเมคานิคส์กับคลื่นของชีวิต

ทฤษฎีการเสริมกันและกัน

 
นำมาจากเอกภาพของชีวิตกับจักรวาล  ของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ  ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน