หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญเอกภพของชีวิตกับจักรวาล

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เจอแน่สภาพเรือนกระจก

    ในปีนี้ ข่าวสารเรื่องของสภาพเรือนกระจก อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นอย่างแน่นอนจากสาเหตุที่เกิดจากมนุษย์กับการพัฒนาอย่างแน่นอนดังที่ปรากฏในวารสารวิชาการ และหนังสือพิมพ์เช่นหนังสือพิมพ์ไทม์ลงถึงสองครั้ง วารสารออมนิสามครั้งและอื่น ๆ ทั้งหมดด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงทางวิชาการที่ไม่มีอะไรหลงเหลือให้สงสัยอีกต่อไป แต่ก็แปลกจริง ๆ ที่ไม่มีใครสนใจกัน แม้แต่นักวิทยาศาสตร์สายตรงบ้านเราก็ดูเหมือนไม่มีใครใส่ใจกันเท่าที่ควร หลังสุดรายงานที่องค์การสภาพอากาศของสถาบันนานาชาติที่เป็นผลงานของการศึกษามานานปีของนักวิทยาศาสตร์ร่วมสามพันคนได้พิมพ์แจกโดยประธานขององค์การที่ชื่อเบิร์ต โบลิน (Bert Bolin) ณ ที่ประชุมใหญ่ของสภาพพลังงานโลกที่นครโตเกียวดังนี้ หลักฐานทั้งหมดชี้ชัดมากว่า มนุษย์เป็นต้นเหตุโดยตรงต่อกระบวนการที่ทำให้การเคลื่อนไหวที่อันตรายอย่างยิ่ง ต่อสภาพบรรยากาศของโลก โบลินรายงานว่าเพียงชั่วเวลา 15 ปีมานี้เอง สภาพเรือนกระจกได้ทำให้อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงสุดในรอบ 600 ปีที่ผ่านมาและในศตวรรษที่จะมาถึงอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแน่นอนที่อุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นไปอีก 0.8 ถึงสององศาเซลเซียส และจะทำให้เกิดน้ำท่วมในที่ลุ่มต่ำของโลกตลอดไป โดยมีระดับน้ำสูงถึง 80 เซนติเมตรก่อให้เกิดภาวะการสูญเสียทางการเกษตรอย่างรุนแรงในบริเวณประเทศผู้ผลิตทางเขตร้อน พร้อมกับเกิดโรคระบาดร้ายแรง

    แต่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือ ด้วยจำนวนของประชากร 8 พันล้านคนในปี พ.ศ. 2563 และการใช้น้ำมันที่จะสูงต่อไป และปริมาณก๊าซคาร์บอนที่สูงอยู่แล้ว ก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นโดยไม่มีทางลดลงได้นอกจากหยุดผลิตโดยสิ้นเชิง แม้กระนั้นก็ต้องใช้เวลาระหว่าง 50 ถึง 100 ปีกว่ามันจะลดลงมาได้ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศโลกที่เป็นอยู่ขณะนี้ เป็นสิ่งที่แก้ไขอะไรไม่ได้เลย ผู้เชี่ยวชาญอากาศโลกที่เป็นอยู่ขณะนี้ เป็นสิ่งที่แก้ไขอะไรไม่ได้เลย ผู้เชี่ยวชาญสภาพอากาศขององค์กรดังกล่าวทั้งหมด ยังสรุปเอาไว้อย่างน่าขนพองสยองขวัญต่อไปด้วยว่า เพื่อที่จะให้สภาพดินฟ้าอากาศกลับสู่ความพอดีที่ควรเป็นระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมได้ และให้โอกาสธรรมชาติได้มีโอกาสปรับตัวซึ่งก็ต้องใช้เวลานานมาก และสำคัญที่สุดจำนวนประชากรจะต้องลดลงมาเหลือเพียงหนึ่งพันล้านคน จะต้องหยุดใช้น้ำมันเผาซากซอสฟิลโดยสิ้นเชิงแต่บัดนี้เลิกตัดป่าไม้โดยสิ้นเชิง แต่บัดนี้ เลิกใช้สารเคมีวัสดุที่ไม่สามารถย่อยสลายหรือเปลี่ยนสภาพด้วยกรรมวิธีทางชีวภาพเช่นสารฆ่าแมลงหรือโฟมและถุงพลาสติกโดยสิ้นเชิงแต่บัดนี้ หาไม่แล้วก็เป็นไปได้อย่างที่สุดที่มนุษยชาติจะต้องสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ลงไปภายในอนาคตใกล้ ๆ นี้อย่างแน่นอน (Bangkok Post 23 Nov. 1995)

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


องค์กรชีวิต

ไบโอเสเพียร์

ทางสองแพร่ง

ทุกชีวิตล้วนมีสิทธิอันชอบธรรม

โลกไม่ใช่ปิรามิดหรือห่วงโซ่อาหาร

เจอแน่สภาพเรือนกระจก

ลดประชากรหรือเป็นไปไม่ได้

 
นำมาจากเอกภาพของชีวิตกับจักรวาล  ของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ  ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน