หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญเอกภพของชีวิตกับจักรวาล

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ทุกชีวิตล้วนมีสิทธิอันชอบธรรม

    พื้นดินในที่ป่าเขาลุ่มน้ำชายเลนที่เป็นแหล่งแห่งความอุดมและหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในระนาบและระดับหลักของไบโอเสฟียร์ที่มีอยู่ในโลกนั้น กระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลกมากที่สุดในบริเวณที่เป็นภูมิภาคเขตร้อนแถบอเมริกากลางและใต้ ในทวีปอัฟริกาและอาเซีย ทั้งหมดเป็นทรัพยากรของประเทศมากหลายประเทศ ที่ต่างก็มีสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายโลกที่จะจัดการกับทรัพยากรเหล่านั้นของตนได้ตามเท่าที่จะปรารถนา แต่โดยลักษณะทางกายสภาพของโลกที่ไม่มีพรมแดน และแม้ด้วยจริยธรรมจิตสำนึก ทรัพยากรทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเป็นของโลก แะเพื่อประชาโลกได้ใช้เพื่อการดำรงชีวิตในขอบเขตที่พอเหมาะพอควรอย่างยั่งยืนถาวร เป็นทรัพยากรที่ชีวิตทุกชีวิต ไม่จำเพาะแต่มนุษย์จะได้ร่วมกันแบ่งกันหรือแข่งขันกันตามครรลองของธรรมชาติเพื่อการอยู่รอดได้ด้วยกันทุกฝ่ายอย่างพอเหมาะพอดี ไม่ว่าชีวิตนั้นจะเป็นหนอนแมลง หรือช้างม้าปลาวาฬ ที่ต่างก็เป็นส่วนขององค์กรรวมแห่งชีวิตของไบโอเสฟียร์ ต่างล้วนมีสิทธิอันชอบธรรม ที่จะอาศัยร่วมโลกเดียวกันด้วยกันอย่างสอดคล้องเป็นธรรมชาติ การสูญเสียเผ่าพันธุ์หนึ่งใดอย่างถาวร ณ ที่หนึ่งที่ใดในโลก ย่อมกระทบกับความมั่นคงของไบโอเสฟียร์ทั้งหมดอย่างแน่นอน ทั้งยังอาจก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์นานัปการ เช่นการระบาดของเชื้อโรคและภัยธรรมชาติต่าง ๆ นา ๆ ในเวลาปัจจุบันนี้ประเทศด้อยพัฒนาที่ยากจนข้นแค้นมากหลายต่างรีบเร่งทำลายตนเองโดยไม่รู้สึกตัวด้วยการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และชีวภาพที่หลากหลายลงไปอันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเพื่อแสวงหาเงินเงินตรามาใช้หนี้สินที่กู้ยืมมาจากชาติร่ำรวย อาทิพัฒนาประเทศและเพื่อคุณภาพที่ดีกว่าของประชาชาติของตน และเป็นที่น่าเสียใจว่าส่วนใหญ่ของเงินที่ได้มานั้นไม่ได้ตกเป็นของประชาชนโดยรวมหรือแม้แต่ของคนในชาติเลยหากเป็นรายได้อันชอบธรรมของคนไม่กี่ครอบครัวและของนายทุนธุรกิจข้ามชาติเสียมากต่อมาก นักธุรกิจข้ามชาติที่นอกจากแพร่ขยายพันธุ์อุดมการณ์ความฟุ่ยเฟือยบนความไร้สาระ แล้วก็ยังนำเข้ามาซึ่งตลาดเสรีและการกระตุ้นการขายโดยตรง ด้วยสารพัดอุบายวิธีการที่โดยเนื้อแท้ เป็นต้นว่าอาหารฟ้าสต์ฟูดและค่านิยมเด็กวัยรุ่นจนกระทั่งวัฒนธรรมเกมกีฬาที่ผิดฝาผิดตัวราคาแพงเป็นการดูดทรัพยากรและความมั่งคั่งจากคนส่วนใหญ่ที่ยากจน สู่คนกลุ่มน้อยนิดที่ไร้หิริโอตัปปะไร้สติสัมปชัญญะ จากประเทศที่ยากจนอยู่แล้วสู่ประเทศที่ร่ำรวยยิ่งขึ้นไปอีก

      ประเทศที่ร่ำรวยมาก ๆ เป็นผู้วางกฎระเบียบการค้าธุรกิจสากลทั้งหมด หรือไม่ก็ร่วมมือกันด้วยการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมที่ร่ำรวยเหล่านั้นในด้านของสิทธิประโยชน์ทางปัญญา ซึ่งส่วนมากเป็นปัญญาในด้านของความฟุ่มเฟือยฉาบฉวยไร้สาระ ที่ส่งออกสู่ประเทศด้อยพัฒนาในนามของเทคโนโลยี และค่านิยมที่เป็นภาพหลอนของความจำเป็นที่ขาดไม่ได้ และหากประเทศที่ยากจนไม่สามารถซื้อหาเทคโนโลยีความก้าวหน้าจอมปลอมนั้น ๆ ได้ ประเทศที่ร่ำรวยก็จัดหาเงินกู้ระยะยาวและการให้เทคโนโลยี ที่ปกปิดหรือควบคุมแก่ประเทศที่ยากจน ทำให้มีการเร่งรัดทำลายล้างทรัพยากรธรรมชาติและไบโอเสฟียร์มากขึ้นเพื่อหาเงินมาใช้หนี้ ซึ่งในที่สุดผลร้ายก็จะสะท้อนกลับไปกระทบกับประชาโลกทั้งมวล ทั้งหมดเป็นยุทธศาสตร์และกระบวนการที่ประเทศที่ร่ำรวยแล้ว หรือที่ก้าวหน้าอย่างมากในทางอุตสาหกรรมได้นำมาใช้เป็นอุบายยักย้ายถ่ายเททรัพยากรจากประเทศด้อยพัฒนา เพื่อประเทืองความก้าวหน้าและรักษาสถานภาพทางการเมืองการทหารอันยิ่งใหญ่ของตนมาเป็นเวลาร่วมครึ่งศตวรรษแล้ว และกระทั่งบัดนี้เท่านั้นที่บางกลุ่มบางพวกของประชากรในประเทศด้อยพัฒนาเหล่านั้น ถึงได้ตระหนักถึงผลพวงสิ่งที่ตนได้กระทำลงไป ผลพวงจากความเสื่อมสลายของระบบนิเวศน์วิทยาของส่วนหนึ่งที่ใดในโลก ที่ย่อมกระทบกับโลกทางกายภาพและองค์รวมแห่งชีวิตทั้งหมด ที่แม้แต่ประเทศหนึ่งประเทศใดก็ไม่สามารถจะหลบหนีหลีกเลี่ยงได้พ้น ไม่ว่าจะร่ำรวยแค่ไหนหรือทรงอำนาจยิ่งใหญ่ทางการเมืองอย่างไร

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


องค์กรชีวิต

ไบโอเสเพียร์

ทางสองแพร่ง

ทุกชีวิตล้วนมีสิทธิอันชอบธรรม

โลกไม่ใช่ปิรามิดหรือห่วงโซ่อาหาร

เจอแน่สภาพเรือนกระจก

ลดประชากรหรือเป็นไปไม่ได้

 
นำมาจากเอกภาพของชีวิตกับจักรวาล  ของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ  ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน