หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญเอกภพของชีวิตกับจักรวาล

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รูปมาจากวิญญาณได้อย่างไร

      ทั้งหมดเป็นทฤษฎีใหม่ ที่พิสูจน์ได้บางส่วนจากการแบ่งตัวเช่นชีวิตของผลึกซิลิโค (silico) และบางส่วนก็สามารถพิสูจน์ได้ด้วยคณิตศาสตร์บูเลียน (Boolean System) ระบบความต่อเนื่องของสองความเป็นไปได้ ตอบรับหรือปฏิเสธ 0 หรือ 1 ในระบบดิจิตอล ซึ่งในชุดบูเลี่ยนจำนวนมาก เช่นถ้าจำนวนโมเลกุลที่รวมกันอยู่มีจำนวน 10000 โมเลกุล โอกาสของความเป็นไปได้อย่างหนึ่งอย่างใดก็จะมีเท่ากับ 1 ยกกำลัง 10000 (เขียนเลข 2 แล้วตามด้วยศูนย์ 999 ตัว) ในที่สุดที่ไม่รู้ว่าเมื่อใดหรือจำนวนไหนที่เป็นจุดวิกฤต และถึงจุดนั้นก็จะเกิดระบบใหม่ขึ้นมา ดังนั้นระบบการจัดการตนเองจึงแสดงถึงกฎแห่งความเป็นธรรมดา ทุกส่วนเป็นส่วนขององค์รวมและองค์รวมคือทุกส่วน ต่างต้องพึ่งพาและเปลี่ยนแปลงไปตามพลังงาน และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและกัน ซึ่งเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าข้อมูลในที่นี้ก็คือจิตวิญญาณที่ซึมแทรกอยู่ในระดับของอะตอมใต้อะตอม หรือก็อาจเป็นสิ่งเดียวกับอนุภาคอีเล็คตรอนคลื่นอนุภาคที่วิ่งผ่านเข้าออก หรือประกอบเป็นอะตอมเป็นโมเลกุล และในขณะเดียวกันกับที่มันซึมแทรกอยู่ทั่วไปในจักรวาลนั้นเอง คลื่นอนุภาคและคลื่นจิตวิญญาณที่เป็นเหตุปัจจัยต่อการเกิดขึ้นของนามและรูปพร้อมกันไป ดังในปฏิจจสมุปบาทวิญญาณัง ปจจยานามะรูปัง ตอนนี้ถึงเข้าใจแล้วว่ารูปมันมาจากวิญญาณได้อย่างไร

     การค้นพบระบบโมเลกุล ที่สามารถจัดการตนเองเป็นจุลชีพแบบองค์รวมพึ่งพาส่วนย่อย และส่วนย่อยก็คือองค์รวมที่เรียกว่าออโตไบโอซิสหรืออโตโปอีซิส ที่จุลชีพไม่จำเป็นต้องพึ่งพาแสงแดดหรือความร้อนจากใต้ดิน หรือการควบคุมโดยจีโนมส์ก็สามารถเจริญพันธุ์ได้ตามอิมมานูเอล ค้านท์จินตนาการไว้นั้น มีรายงานว่ามีจริง (SLIME or subsurface lithoau tobiotic molecular or microbial ecosystme … New Scientist, 1995) และนักวิทยาศาสตร์ยังคิดว่าอาจมีความเป็นไปได้ที่จะพบระบบของโมเลกุลหรือจุลชีพที่ว่านี้ได้ในดาวอังคารด้วย

     ตรงกับที่คอฟแมนสรุปเป็นประโยคสุดท้ายของบท ๆ หนึ่ง ในหนังสือของเขา (Stuart Koffman : At Home In the Universe, 1995) ว่าจักรวาลที่เป็นบ้านของโลกเราและมนุษย์ คงต้องเป็นบ้านของโลกอื่น ๆ ชีวิตอื่น ๆ ด้วยอย่างค่อนข้างแน่นอน 

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


การจัดองค์กรตนเอง

กำเนิดชีวิต

ทฤษฎีของชาร์ลดาร์วิน

ต้องยอมรับว่าไม่รู้จริง

ไกลจากสมดุล

ไม่มีคำว่าบังเอิญ

ทฤษฎีการจัดองค์กรตนเองกำเนิดชีวิต ธรรมชาติแห่งองค์รวม ระดับโลกระดับจักรวาล

ชีวิตเป็นองค์รวมของกรรม

ตัวเร่งร่วมกันของสารเคมี

รูปมาจากวิญญาณได้อย่างไร

 
นำมาจากเอกภาพของชีวิตกับจักรวาล  ของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ  ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน