หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญเอกภพของชีวิตกับจักรวาล

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ตัวเร่งร่วมกันของสารเคมี

      จากการทดลองค้นคว้าซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นเวลานานหลายสิบปีค๊อฟแมน และต่อมานักวิทยาศาสตร์คนอื่น ๆ อีกจำนวนมากสามารถทำซ้ำและพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ได้อย่างน่าเชื่อที่สุดว่าชีวิตที่แท้เกิดขึ้นมาได้ ด้วยการจัดการตนเองตามธรรมชาติเมื่อใดตามที่โมเลกุลสารเคมีอะไรก็ได้ ที่ต่างพันธุ์กันมาอยู่รมกันในที่เดียวกันอย่างหนาแน่นจนถึงจุดวิกฤต ซึ่งตรงจุดนั้นจะเกิดสภาพการณ์การทำงานเป็นชุดของ "ตัวเร่งร่วมกันของสารเคมี" (callective autocatalysis) ขึ้นมา ชุดของการเป็นตัวเร่งร่วมกันของโมเลกุลนี้ สามารถที่จะแบ่งตัวสืบพันธุ์ต่อไปเป็นสองชุดใหม่ที่เหมือนกันทุกประการได้ และต่อจากนั้นก็สามารถจะเจริญพันธุ์วิวัฒนาการต่อไปได้เอง โดยไม่ต้องอาศัยจิโนมส์พันธุกรรมหรือกรดนิวเคลอิคดีเอนเอเข้ามาเกี่ยวข้องเลยทั้งไม่ต้องอาศัยพลังงานจากภายนอกเลยแม้แต่น้อย

    การสร้างชุดตัวเร่งที่ว่านี้เป็นสิ่งที่เป็นไปเอง จากคุณสมบัติที่ติดตัวมาในส่วนลึกที่ละเอียดยิ่งของโมเลกุลนั้น ๆ เองตามธรรมชาติ ธรรมชาติของการพึ่งพากันระหว่างองค์รวมของโมเลกุลทั้งหมด กับส่วนรายละเอียดหรือกับโมเลกุลแต่ละโมเลกุลทั้งหมดตรงตามที่เอ็นมานูเอลค้านท์เคยจินตนาการเอาไว้เมื่อกว่าสองศตวรรษมาแล้ว

    ค๊อฟแมนได้สรุปว่า ความจริงทางวิทยาศาสตร์ที่ยอมรับกันเชื่อกันว่าชีวิตมีระบบกลางที่กำหนดและควบคุม การเจริญพันธุ์นั้นอาจเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือจะต้องเป็นเช่นนั้นจริง ในความเห็นที่ได้มาจากการค้นคว้าวิจัย และการสังเกตอย่างลึกซึ้งยาวนานของคอฟแมนทำให้เขามั่นใจว่า ชีวิตเป็นเรื่องขององค์รวมที่แยกไม่ได้องค์รวมที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกในจักรวาล และจะต้องเกี่ยวข้องผูกพันเป็นเช่นนั้นมาตั้งแต่ต้นเมื่อโลกและจักรวาลได้เกิดขึ้นมา และจะต้องเป็นเช่นนี้ต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด การเกิดมาของชุดโมเลกุลที่เป็นตัวเร่งร่วมกัน (autocatalytic sets of molecules) นั้นคอฟแมนพบว่า เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างซ้ำซ้อนระหว่างกันของโมเลกุลหลากหลาย และจำนวนมากที่รวมกันอย่างหนาแน่นที่เมื่อถึงจุดหนึ่งก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงให้โมเลกุลทำหน้าที่ร่วมกันเป็นชุดของตัวเร่งปฏิกิริยาขึ้นมา จากความแตกต่างกันของโมเลกุลที่ต่างพันธุ์กัน จุดนั้นระบบนั้นคอฟแมนกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นไม่ใช่คุณสมบัติที่พิเศษของโมเลกุลตัวหนึ่งโมเลกุลใด แต่มันเป็นคุณสมบัติร่วมกันที่เกิดขึ้นมาเองของโมเลกุลทั้งระบบ เมื่อโมเลกุลต่างพันธุ์กันเข้ามาชุมนุมกัน มันจึงเป็นคุณสมบัติขององค์กรรวมที่เกิดขึ้นมาเองและจะต้องเกิดขึ้นมาเช่นนั้นเสมอไป เมื่อใดก็ตามที่มีวิกฤตเกิดขึ้นต่อองค์รวมนั้น ๆ

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


การจัดองค์กรตนเอง

กำเนิดชีวิต

ทฤษฎีของชาร์ลดาร์วิน

ต้องยอมรับว่าไม่รู้จริง

ไกลจากสมดุล

ไม่มีคำว่าบังเอิญ

ทฤษฎีการจัดองค์กรตนเองกำเนิดชีวิต ธรรมชาติแห่งองค์รวม ระดับโลกระดับจักรวาล

ชีวิตเป็นองค์รวมของกรรม

ตัวเร่งร่วมกันของสารเคมี

รูปมาจากวิญญาณได้อย่างไร

 
นำมาจากเอกภาพของชีวิตกับจักรวาล  ของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ  ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน