หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับหน้าสารบัญเอกภพของชีวิตกับจักรวาล

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ไม่มีคำว่า บังเอิญ

      โบห์มกล่าวว่าในทางแควนตัมเมคานิคส์ มันไม่มีคำว่าบังเอิญ (randomness) ดังนั้นทฤษฎีของดาร์วินที่ปรับปรุงใหม่ (neo - Dar - winism) หากว่าอยากจะคงไว้และให้ใช้ได้ต่อไป ก็อาจต้องปรับกันใหม่อีกที ด้วยข้อเท็จจริงทางฟิสิกส์แควนตัม ระบบความบังเอิญคงเกิดขึ้นมาไม่ได้โดยเฉพาะในช่วงเวลาสั้น ๆ ดังนั้นสำหรับโมเลกุลที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว เช่นในระบบทางชีววิทยาของดีเอ็นเอ หากเป็นไปตามกระบวนการวิวัฒนาการของดาร์วินแล้ว การแลกเปลี่ยนพลังงานแควนตัมกับสิ่งแวดล้อมตลอดเวลามีแต่จะทำให้เกิดระบบ ที่ไม่ใช่ความบังเอิญซ้ำซ้อนขึ้นมาใหม่ไปเรื่อย ๆ โดยที่ไม่สามารถจะกำหนดความแน่นอนใด ๆ ได้ ระบบใหม่แต่ละระบบคือความเป็นระเบียบของระบบที่ใหม่กว่าที่อยู่สูงขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ ดังนั้นจึงไม่เพียงแต่จะได้ชีวิตเคลื่อนไหวต่อเนื่องไปอย่างไม่มีความแน่นอนใด ๆ แล้ว ยังทำให้เกิดความไม่แน่นอนกับหน้าที่ และรูปร่างของชีวิตที่วิวัฒนาการสูงขึ้นมาใหม่ด้วย เดวิดโบห์มจึงคิดว่าในกระบวนการวิวัฒนาการของชีวิตนั้น หากจะเป็นไปตามทฤษฎีการคัดเลือกตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นเรื่องของความบังเอิญบ้างเป็นครั้งคราวก็อาจเป็นไปได้ในระดับที่หยาบ แต่ทว่าในช่วงระหว่างความบังเอิญนั้น ๆ จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับละเอียดทางแควนตัม ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วสู่ความเป็นระเบียบของระบบใหม่สูงที่มีความหมายอันซับซ้อนตามมาเรื่อย ๆ

     ในเรื่องขององค์กรชีวิตที่เป็นทั้งหมด ว่าที่จริงแล้ว โบห์มย้อนกลับไปไกลมากจนเกินความเข้าใจ โบห์มคิดว่าจากความว่างเปล่าของจักรวาลนั้น มีพลังงานแห่งชีวิตที่เป็นเนื้อในหรือคุณสมบัติของชีวิตที่จะมีขึ้นทั้งหมด แต่ยังอยู่ในสภาพที่ซ่อนเร้นตัวเอง (Life Implicit) ความเป็นทั้งหมดหนึ่งเดียวกันของความว่างเปล่าที่เคลื่อนไหว (holomovement) ทำให้เกิดระบบใหม่สองระบบจากองค์กรที่ซ่อนเร้นตัวเอง คือหนึ่ง องค์กรชีวิตที่เปิดเผยตัวเอง (Life Explicit) กับองค์กรที่ไร้ชีวิต (Inanimate Matter) ตามกฎจักรวาลที่เป็นสากลและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในความเห็นของโบห์มนั้นคิดว่าเป็นการยากที่จะแยกชีวิตกับไม่มีชีวิต โบห์มคิดว่าโมเลกุลหรืออะตอมสามารถจัดองค์กรตนเองได้ ด้วยพลังงานที่เป็นเนื้อในคุณสมบัติเดิมของจักรวาลมาตั้งแต่ต้นทั้งหมด และตลอดไป ตรงนี้น่าสนใจที่ไปตรงกับพระไตรปิฎกฉบับบาลีที่กล่าวถึงวัฎกัปป์แรกเริ่ม ก่อนที่จะมีชีวิตก่อนประภัสรพรห์ม หรืออาภัสรพรห์มที่เป็นวัฎกัปป์หลัง ๆ ก่อนมีมนุษย์ ตามบาลีที่ว่านี้ พระพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าจักรวาลเริ่มแรกมีแต่ความว่างเปล่า ที่เคลื่อนไหวไปด้วยกันทั้งหมดจากความว่างเปล่าที่เคลื่อนไหว เกิดเป็นเนื้อในของชีวิตที่เรียบง่ายที่สุดเป็นต้นตอของสรรพชีวิตทั้งหมด (ชีวิตินทรีย์)

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


การจัดองค์กรตนเอง

กำเนิดชีวิต

ทฤษฎีของชาร์ลดาร์วิน

ต้องยอมรับว่าไม่รู้จริง

ไกลจากสมดุล

ไม่มีคำว่าบังเอิญ

ทฤษฎีการจัดองค์กรตนเองกำเนิดชีวิต ธรรมชาติแห่งองค์รวม ระดับโลกระดับจักรวาล

ชีวิตเป็นองค์รวมของกรรม

ตัวเร่งร่วมกันของสารเคมี

รูปมาจากวิญญาณได้อย่างไร

 
นำมาจากเอกภาพของชีวิตกับจักรวาล  ของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ  ต้องขอขอบคุณมากครับ

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน